Crna gora zavod za kolstvo putokaz
Download
1 / 27

Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz. Procjena vještine čitanja i pisanja 30.11.2012. Anita Marić. T o kom školovanja, mnog i učenici u određenim fazama griješe i pokazuju simptome koji su slični disleksiji, a nemaju disleksiju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Crna Gora Zavod za školstvo Putokaz ' - yoshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Crna gora zavod za kolstvo putokaz

Crna GoraZavod za školstvoPutokaz

Procjenavještine čitanja i pisanja

30.11.2012.

Anita Marić


 • Tokom školovanja, mnogiučenici u određenim fazama griješe i pokazuju simptome koji su slični disleksiji, a nemaju disleksiju.

 • Vrlo je važno, posebno za učitelje, prepoznati o kojim je teškoćama riječ kako bi se mogao prilagoditi način rada i pomoći učenicima koji imaju teškoće u čitanju i pisanju.

 • Uočene su tri osnovne grupe učenika koji ispoljavaju teškoće:


 • Učenici koji dolaze iz sredine koja im ne pruža dovoljno stimulaciju za razvoj vještina potrebnih za usvajanje čitanja i pisanja - pedagoški zapuštena djeca.

 • Učenici koji su u fazi početnog čitanja i pisanja često bila odsutna iz škole zbog bolesti i sama ne mogu nadoknaditi propušteno.

 • Učenici koji imaju emocionalne teškoće zbog situacije u porodici-preseljenja, razvod roditelja ...

 • Nedovoljno "zreli" učenici kojima je tempo nastave prebrz, a metodički postupci ne odgovaraju njihovom kognitivnom stilu.

 • Učenici s blažim pasivnim ili aktivnim poremećajima u ponašanju - u otporu su ili agresiji i čim se ukloni uzrok takvaog ponašanja, i rezultati u radu su bolji.


Veoma teško savlađuju sve školske vještine - čitanje, pisanje, računanje, i tokom cijelog školovanja imaju probleme zbog toga. Potrebno im je odrediti stvarne sposobnosti i prema tome im omogućiti oblik školovanja uz program primjeren njihovim sposobnostima


Disleksija se u širem smislu riječi sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: odnosi na teškoće pri čitanju (disleksija u užem smislu) i teškoće pri pisanju (disgrafija) i teškoće u matematici (diskalkulija).


DISLEKSIJA U ŠIREM SMISLU sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: - započinje s teškoćamapri učenju i čitanju, a poslije lošim pravopisom i odsutnošću lakog baratanja pisanim jezikom za razliku od govornog jezika. - nije uzrokovana intelektualnim smetnjama(opšte sposobnosti su prosječne ili natprosječne) manjkavim socio-kulturnim prilikama, načinom poučavanja niti ikakvim poznatim neurološkim oštećenjem, niti oštećenjima vida i sluha. -učenici s disleksijom zaostaju i u ostalim područjima u kojima je važno čitanje i pisanje.


 • Sposobnosti sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: učenika s disleksijom:

 • dobra sposobnostpredviđanja

 • originalnost, kreativnost

 • dobarvizuelnikapacitet

 • kapacitetopštegrazumijevanja

 • istovremenaobradainformacija

 • intuicija

 • „umjetnički” način mišljenja.


Te ko e dijeteta s disleksijom
Teškoće dijeteta s disleksijom sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • Umara se mnogo brže i ulaže više pažnje

 • Dešava se da jednu riječ pročita na nekoliko pogrešnih načina, a da ne primijeti

 • Tačno pročita ali ne razumije

 • Jedan dan „zablista“, a drugog dana je isključeno

 • Izgleda kao da ne sluša a ima problem sa praćenjem instrukcija u nizu

 • Ostavlja utisak lijenosti, a ustvari ima probleme organizacije obaveza

 • Teškoće u pamćenju fugura i simbola

 • Teškoće u učenju stranih jezika

 • Teško vodi bilješke jer mu je teško da sluša i piše istovr.

 • Ima lošu sliku o sebi


Te ko e uop te
Teškoće uopšte sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • Teškoće u fonološkoj obradi riječi (ne osjeća da se riječi sastoje od glasova)

 • Teškoće u kratkoročnom pamćenju (ne pamte niz ili slovo prije ili poslije u toku čitanja)

 • Teškoće u vizuelnoj percepciji (okretanje slova, gubljenje djelova riječi, stapanje redova teksta)

 • Teškoće u percepciji vremensko-prostornih odnosa( koji je dan prije a koji poslije, gdje je toalet u školi...)

 • Teškoće u organizaciji informacija (savladavaju lekcije pojedinačno bez mogućnosti formiranja cjeline)

 • Neujednačenost u sposobnostima (izražene sposobnosti na nekim poljima )


Specifične teškoće povezane s čitanjem sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • teškoće u povezivanja grafema s fonemom (slovo - glas),

 • teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi,

 • strukturalne greške - premještanje ili umetanje (vrata-trava, novi-vino),

 • zamjene grafički sličnih slova (b-d, b-p, m-n, n-u, a-e, s-z, š-ž, dobar-bodar, bebica-dedica, bili-pili, nema-mene),

 • zamjene fonetski sličnih slova (d-t, g-k, b-p, z-s, drži-trž, brati-prati, grije-krije),

 • zamjene slogova (on-no, ej-je, mi-im, do-od),

 • zamjene riječi - pogađanje (mračni-mačka, dobar-obad


 • ponavljanje dijelova riječi (nasmijanini, ramemena), sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • dodavanje slova i slogova (brada-barada, brod-borod),

 • teškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon-soln, 12-21),

 • teškoće u slijedu smjera čitanja (gore-dolje, lijevo-desno),

 • vraćanje na već pročitani red,

 • izostavljanje riječi i cijelih redova,

 • čitanje jedne riječi na nekoliko pogrešnih načina


Gre ke na nivou slova i sloga
Greške na sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: nivou slova i sloga

Izostavljanje(na primjer: "zc" - "zec", "ptka" - "patka")

Premještanje je teškoća uočavanja redoslijeda glasova u riječi (na primjer: "jenda" - "jedna", "tapka" - "patka“)

Dodavanje suvišnih slova se događa kod neispravnog unutrašnjeg izgovaranja riječi tokom pisanja.(na primjer: "varat" - "vrat", "šekola" - "škola")

Posebno mjesto zauzimaju greške

PERSEVERACIJE ("zaglavljivanje", ) - dijete ne može da prepozna sljedeći potez i stalno ponavlja isti potez npr. "planinina“ .

ANTICIPACIJE ("istrčavanje unaprijed") - kada se potrebni glas zamjenjuje drugim glasom koji je prisutan u idućoj riječi, a moguća su i dodavanja.


 • Greške na nivou riječi sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • rastavljeno pisanje dijelova iste riječi,

 • sastavljeno pisanje nekoliko riječi, nepostavljanje ili neprepoznavanje granica između riječi)

 • Semantički povezane (bananaumjesto pomorandža)

 • Fonemski slične (raditi umjestosaditi)

 • Slična funkcija(usisivačacumjestometla)

 • Preopširnost (kraljeva kapa umjesto kruna)

 • Čuvanje: ponavljanje iste riječi

 • Nespecifikovane riječi (stvar, to)

 • Objašenja

 • Odugovlačenje, bez odgovora

 • Ne znam, ne sjećam se


Greške na nivou rečenice sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: (greške povezivanja riječi u rečenici, neispravna interpunkcija).


Kako prepoznati mogu e te ko e u pisanju
Kako prepoznati moguće teškoće u pisanju sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:


Vje be koje treba primjenjivati kod mla e djece
Vježbe koje treba primjenjivati kod mlađe djece sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • Ređanje predmeta po uzoru

 • Ređanje predmeta po zapamćenom nizu

 • Šaranje u slobodnom prostoru

 • Omeđavanje okruglih predmeta (metalnih novčića, šablona, dugmadi...)

 • Povlačenje linija od tačke dod tačke

 • Crtanje bojom preko linije uzorka

 • Crtanje slova preko uzorka

 • Pronalaženje sličnih oblika

 • Ređanje sličnih oblika u istom pravcu

 • Otkrivanje pogrešnog pravca

 • Pravljenje figura po sjećanju

 • Pravljenje slova po uzorku i sjećanju

 • Vježbanje pisanja brojeva i slova u vazduhu sa pokretima ruke iz većih zglobova čime se poboljšava motorna memorija

 • Treba češće da provjerava šta je napisalo da bi lakše uvidjelo greške

 • Da vježba pisanje kroz manje stresne aktivnosti (pisanje dnevnika, pisanje prijatelju...


K ako u itelj mo e pomo i
K sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: ako učitelj može pomoći

 • što ranije uočiti teškoće i ostvariti što bolju saradnju s roditeljima

 • Hrabriti učenika, podsticati i hvaliti, čak i za male uspjehe

 • isticati njegova dobra postignuća u drugim područjima

 • koristiti individualizaciju u radu, češće mu prilaziti

 • naglasiti ono što će se u lekciji učiti i završiti lekciju sažetim prikazom onog što se naučilo

 • provjeriti je li zapamtio/la ili tačno zapisao/la domaći zadatak

 • zapisati važne poruke i događaje u svesku

 • pažljivo odrediti količinu domaćih zadataka - ne prelazeći učenikove mogućnosti,

 • na tabli, bojama označiti dijelove koje učenik treba da prepiše, produžiti vrijeme prepisivanja


K ako u itelj mo e pomo i1
K sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti: ako učitelj može pomoći

 • staviti ga/je da sjedi bliže tabli i učitelju

 • povećati font slova kod tekstova za čitanje

 • naglašavati važnost urednosti rukopisa, ali ga ne kažnjavati kad ne može bolje

 • paziti na kvalitet nastavnih i ispitnih listića i materijala (sadržaj, jezik, veličina slova, čitljivost)

 • koristiti se različitim nastavnim sredstvima i pomagalima (taktilnim, auditivnim, vizuelnim),

 • negativne primjedbe uvijek na kraju ublažiti pozitivnom primjedbom koja će ga/je motivisati

 • koristiti različite načine ispitivanja i ocjenjivanja


Nije dobro da
Nije dobro da: sposobnosti za usvajanje čitanja i pisanja. Pomoć im se može pružiti:

 • tjerate učenika/cu da glasno čita pred svima u odjeljenju, ako to ne želi

 • upoređujete s drugom djecom, naglašavajući njegove nemogućnosti

 • zadajete velike domaće zadatke i dodatne vježbe (posebno ne prepisivanje),

 • tražite od učenika da ponovo i ponovo radi nešto što nije uspjelo,

 • zahtijevate od učenika da u jednakom vremenskom roku, kao i ostali, riješi zadatke.


ad