Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkioj rjestelm
Download
1 / 25

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioseminaari Säätytalo 30.3.2006 Hallinto- ja kehitysjohtaja Marko Sillanpää. Esityksen tavoitteena. AKEn esittely Mikä AKE on Organisaatio Tulostavoitteiden hierarkia Tavoitetasot AKEn tulostavoitteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä ' - yoshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkioj rjestelm

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkioseminaari

Säätytalo 30.3.2006

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Marko Sillanpää


Esityksen tavoitteena
Esityksen tavoitteena

 • AKEn esittely

  • Mikä AKE on

  • Organisaatio

 • Tulostavoitteiden hierarkia

  • Tavoitetasot

  • AKEn tulostavoitteet

  • Toimialojen tulostavoitteet

  • Henkilökohtaiset tulostavoitteet

 • AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet

  • Tuotokset ja laadunhallinta

  • Toiminnallinen tehokkuus

  • Henkisten voimavarojen hallinta

 • Tulospalkkiojärjestelmä

  • Mitä tulospalkkaus on

  • Tarkoitus ja tavoitteet

  • Kohdejoukko ja palkkioiden määrä

  • Merkitys toiminnalle

  • Arviointi

  • Jatkokehitysnäkymiä • Mikä AKE on

  • Virasto

   • Kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan

   • Henkilöstöä 230

    • Henkilöstömenot noin 15% kokonaismenoista

   • Vuotuinen budjetti noin 60 M€

  • Tarkoituksena

   • Edistää

    • Liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen tietopalvelua

    • Vähentää tieliikenteestä johtuvia ympäristöhaittoja

  • Tehtävänä mm.

   • Ajoneuvojen rekisteröinti

   • Vuotuinen ajoneuvoverotus

   • Kuljettajantutkintojen järjestäminen

   • Ajokorttien rekisteröinti

   • Autokoulujen valvonta

   • Erilaiset ajoneuvotekniset hyväksynnät

   • Katsastustoiminnan valvonta


  Ake perusorganisaatio 1 9 2005
  AKE perusorganisaatio 1.9.2005

  Johtokunta

  YlijohtajaJyrki Ritvala

  Rekisteröintija verotus

  Ajoneuvo-tekniikka

  Kuljettaja

  AKEtieto

  Hallinto

  Tietohallinto

  toimialajohtaja

  tekninen johtaja

  toimialajohtaja

  toimialajohtaja

  hallinto- jakehitysjohtaja

  tietohallinto-johtaja

  KariWihlman

  Juhani Intosalmi

  KariHakuli

  Riitta-LiisaLinnakko

  MarkoSillanpää

  ToivoKukko

  Strateginen johtaminen

  Palvelutuotanto

  Resurssien johtaminen  Tulostavoitetasot
  Tulostavoitetasot

  • AKEn tulostavoitteet

   • Ministeriön asettamat

  • Toimialojen tulostavoitteet

   • Johtotiimin asettamat

  • Henkilökohtaiset tulostavoitteet

   • Esimiehen asettamat


  Ake tason tulostavoitteet
  AKE –tason tulostavoitteet

  • Käytössä oli usean vuoden ajan vain AKEtason tuloskortti

   • Tavoitteet tukivat hyvin strategiaa

    • Tavoitteita kehitettiin vuosittain

    • Jalkauttamista pyrittiin tukemaan tulospalkkiojärjestelmällä

     • Toimialan/yksikön tulosmatriisi

   • Ongelmana

    • Yksittäisen henkilön näkökulmasta AKEtason tuloskortin tavoitteet olivat liian kaukana käytännön työstä

    • Toimialojen tulospalkkiomatriisit eivät olleet riittävästi kytkettynä AKEn tuloskorttiin

     • Maksettujen tulospalkkioiden suuruus vaihteli riippumatta AKEn tulostavoitteiden toteutumisesta


  Toimialatason tulostavoitteet
  Toimialatason tulostavoitteet

  • Toimialojen tuloskortit otettiin käyttöön vuodeksi 2004

  • Johdetaan AKEn tuloskortista

   • Ylhäältä alas - alhaalta ylös

  • Toimialajohtajan johtamisen työkalu

   • Jalkauttamisessa päävastuu normaaleilla johtamisen forumeilla

    • Toimialojen johtotiimit

    • Yksikkökokoukset

    • Toimialojen henkilöstötilaisuudet

    • Kehityskeskustelut

   • Tuetaan tulospalkkiojärjestelmällä

    • Ryhmäkohtaiset tavoitteet

    • Ryhmäkohtainen palkitseminen


  Henkil kohtaiset tulostavoitteet
  Henkilökohtaiset tulostavoitteet

  • Tavoitteena toimialan tuloskortin jalkauttaminen

   • Henkilökohtaisten tulostavoitteiden tulee tukea strategiaa riittävästi

    • Tehtävästä riippuen kytkös toimialan tuloskorttiin voi vaihdella

   • Johtamisen työkalu esimiehille

    • Asetetaan vuosittain tuloskeskustelussa (tammi-helmikuu)

    • Esimiesten osaaminen avainasemassa

    • Henkilökohtaiset tavoitteet – henkilökohtainen palkitseminen

     • Palkkausjärjestelmän HENKI -osa

     • Henkilökohtaista tulospalkkausta ei ainakaan vielä harkita

  • Henkilökohtaiset tulostavoitteet asetettu koko henkilöstölle ensimmäistä kertaa vuonna 2006

   • Hallintotoimiala siirtynyt käytäntöön jo vuonna 2005  Aken vuoden 2006 tulostavoitteet1
  AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet

  • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

   • Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta ( 80 % toimipaikoista)

   • Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikat havaitsevat testiautoissa olevat kaksi oleellista vikaa ( 60 %)

   • Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (60,3 %)

   • Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1-5 (3,27)

   • Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1-5 (3,84)

   • Yritysviestintätutkimuksen arvosana (valtionhallinnon ka)

   • AKE:n palvelukuva asteikolla 1-5 (3,5)

   • Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin asteikolla 1-5 (4,0)


  Aken vuoden 2006 tulostavoitteet jatkuu
  AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu)

  • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (jatkuu)

   • Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan asteikolla 1-5 ( 3,5 )

   • Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus ( 5 % )

   • GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus ( 85 %)

   • Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään ( 1700 kpl )

   • Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys ( hyvä )

   • Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit ovat kattavasti käytössä (ATJ)

   • PALKO-hankkeen onnistuminen

    • Pysytään arvioiduissa kustannuksissa

    • Pysytään aikataulussa

    • Sisältötavoitteet saavutetaan


  Aken vuoden 2006 tulostavoitteet jatkuu1
  AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu)

  • TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

   • Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen päivitysaika ( 4,5 pv)

   • Tietopalvelun tulos 0,8 milj. euroa

   • Tuottavuusmittareiden käyttöönotto

   • Hakemusasioiden käsittelyaika ( 7,0 pv )

   • Puhelinpalvelun tavoitettavuus ( 83% )

   • Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa

  • HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA

   • Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (3,3)  Mit tulospalkkaus on
  Mitä tulospalkkaus on?

  • Tulospalkkiot ovat peruspalkkausta täydentäviä, organisaation päätösvallassa olevia rahallisia lisäpalkkioita

  • Tulospalkkioiden perusteena on tavoitteiden saavuttaminen tai niiden ylittäminen


  Tulospalkkioj rjestelm n tarkoitus ja tavoitteet
  Tulospalkkiojärjestelmän tarkoitus ja tavoitteet

  • Tarkoitus

   • Tarkoituksena ei ole AKEn varojen jakaminen vastikkeetta lisääntyvien työvoimakustannusten muodossa vaan

   • AKEn tuloksellisuuden parantaminen ja toiminnan kehittäminen järjestelmän avulla

    • Samalla voidaan henkilöstöä palkita erikseen nimettyjen ja ennalta sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa

  • Tavoitteet

   • Henkilöstön tulostietoisuuden lisääminen

   • Sisäisen yhteistyön tukeminen

   • Henkilöstön kannustaminen toiminnan kehittämiseen


  Tulospalkkioj rjestelm n kohdejoukko
  Tulospalkkiojärjestelmän kohdejoukko

  • Tulospalkkiojärjestelmän piirissä koko henkilöstö

   • ylijohtajaa lukuun ottamatta

  • Tulospalkkio maksetaan henkilölle, joka

   • on ollut viraston palveluksessa vähintään puolet palkkiojakson ajasta

   • jonka palvelussuhde on edelleen voimassa palkkiojakson päättyessä

  • Poissaolon vaikutus

   • Vuosiloma ei vähennä palkkiota

   • Yhteensä alle kahden viikon poissaolot eivät vähennä palkkiota

   • Palkkiota ei makseta lainkaan jos poissaoloja on yhteensä puolet palkkiojaksosta

  • Sisäiset siirrot

   • Yksikkö jossa henkilö on suurimman osan työskennellyt


  Palkkiojakso ja tulospalkkion m r
  Palkkiojakso ja tulospalkkion määrä

  • Palkkiojakso

   • Kalenterivuosi

   • Palkkiot maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä

  • Maksimipalkkio 8 % henkilön vuosipalkasta

   • Keskimääräiset palkkiot ovat olleet n. 4-6 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

   • Käytännössä tulospalkkiota on maksettu vuosittain kaikille, joiden osalta työssäolon edellytykset ovat täyttyneet.

  • Tulospalkkio jakaantuu vuonna 2006

   • AKEtaso 3%

   • Toimialataso 3%

   • Projektitaso 2%

  • Maksamisen edellytyksenä

   • Vähintään kolmasosa AKEtason tavoitteista toteutuu
  Tulospalkkioj rjestelm n merkitys toiminnalle
  Tulospalkkiojärjestelmän merkitys toiminnalle

  • Tukee tulostavoitteita

   • Tavoitteiden asettamisessa ollaan tosissaan ja onnistumisesta ollaan valmiit maksamaan

    • Parantaa sekä johdon että henkilöstön sitoutumista

   • Palkkiota maksetaan siitä, että organisaationa on edetty tavoitteen suuntaan

   • Parantaa myös tavoitteiden tasoa

    • Joudutaan miettimään jo asettamisvaiheessa

     • Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia

     • Mittaamisen yksiselitteisyyttä

  • Osana palkitsemisstrategiaa

   • Antaa virastosta modernin kuvan

   • Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla


  Tulospalkkausj rjestelm n arviointi
  Tulospalkkausjärjestelmän arviointi

  • AKEn tulospalkkausjärjestelmä on arvioitu vuonna 2002

   • Arvioinnin teki Teknillisen korkeakoulun työpsykologian laitos

    • Perustui AKEn henkilökunnan haastatteluihin

 • Arvioinnin keskeiset huomiot

  • Hyvää

   • Järjestelmällä on ollut positiivinen vaikutus niin toiminnan kehittämiseen kuin taloustietoisuuteenkin.

   • Yhteistyön koettiin parantuneen jonkin verran

   • Valtaosa henkilöstöstä piti järjestelmää tärkeänä

  • Kehitettävää

   • Lisää viestintää henkilöstölle

   • Esimiehille koulutusta

   • Tavoitteita selkeämmiksi


 • Tulospalkkioj rjestelm n jatkokehitys
  Tulospalkkiojärjestelmän jatkokehitys

  • Jatketaan ehdottomasti

   • Päätös järjestelmästä vuosittain

   • Tehdään koko ajan tarkennuksia

    • Ei tarvetta radikaaliin muutokseen

  • Jatkuvaa tasapainoilua tavoiteasetannassa

   • Tuettava strategiaa

    • Yksitäisen henkilön voitava vaikuttaa

    • Ei saa heikentää sisäistä yhteistyötä

    • Vaikutetaan strategian painopistealueisiin

     • Otettava huomioon resurssit, ei pelkästään tavoitteiden kiristämistä

  • Pidetään järjestelmä yksinkertaisena

   • Säilytetään ryhmäkohtaisena palkitsemisjärjestelmänä

    • Ei henkilökohtaisia tulospalkkioita

   • Ei erillispalkkioita  ad