Stralingsveiligheid niveau 5b
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Stralingsveiligheid niveau 5B PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stralingsveiligheid niveau 5B. René Heerlien, MSc. Dosimetrie. Uitwendige besmetting - kwadratenwet Dosistempo rechtevenredig met de activiteit Dosistempo omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand Voor α - en β -straling binnen de dracht van de straling

Download Presentation

Stralingsveiligheid niveau 5B

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stralingsveiligheid niveau 5B

René Heerlien, MSc


Dosimetrie

Uitwendige besmetting - kwadratenwet

 • Dosistempo rechtevenredig met de activiteit

 • Dosistempo omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand

 • Voor α- en β-straling binnen de dracht van de straling

  • 3H – 0,007 mm in weefsel

  • 35S / 14C - < 30 cm


Dosimetrie

Uitwendige besmetting – γ-straling en bronconstante

 • D =   A  t / r2

 •   E / 7(E in MeV,  in Gy m2 MBq-1 h-1)

  nuclide (Gy m2 MBq-1 h-1)

  22Na0,33

  60Co0,36

  99mTc0,023

  125I0,034

  131I0,066

  137Cs0,093

  192Ir0,14

  201Tl0,017

  241Am0,017


Dosimetrie

 • Vuistregels

op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  10 Gy/h

op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  E / 7 Gy/h

op 1 m van de anode van een röntgenbuis is het dosistempo  10 mGy/min

bij een -besmetting van 1 kBq/cm2 is het huiddosistempo  2 mGy/h


Dosimetrie

Inwendige besmetting - routes

 • Via de mond

 • Via de huid (3H)

 • Via de ademhalingswegen (aërosolen)


Dosimetrie

Inwendige besmetting – effectieve volgdosis

E(50) = e(50)  A

 • e(50) = eff. volgdosiscoëfficiënt (Sv·Bq-1)

 • de effectieve dosiscoëfficiënt hangt af van

  • radiotoxiciteit van het nuclide

  • chemische samenstelling van de stof

  • besmettingsroute (ingestie, inhalatie, wondbesmetting, huid)


Dosimetrie

Inwendige besmetting – effectieve volgdosiscoëfficiënt e(50)

nuclidee(50)inhT½

(Sv/Bq)

3H (H2O)1,8  10-1112,3 j

14C (CO2)6,5  10-125730 j

22Na2,0  10-92,6 j

32P2,9  10-914,3 d

35S1,2  10-1087,5 d

45Ca2,3  10-9163 d

99mTc2,9  10-116,0 h

125I7,3  10-960 d

131I1,1  10-88,0 d

226Ra1,2  10-51600 j

nat. Th6,2  10-51,4  1010 j

nat. U5,7  10-54,5  109 j


Ontdekking radioactiviteit

Henri Becquerel

In 1896 deed Henri Becquerel een opzienbarende

ontdekking. Hij verrichte in die tijd experimenten

met

een uraniumzout en borg na de experimenten het

uraniumzout op in een bureaula waarin ook een in

bruin papier gewikkelde fotogevoelige plaat lag.

Op zekere dag stelde hij vast dat de fotografische

plaat een zwarting vertoonde op de plaats waar het

uraniumzout gelegen had.


 • Toepassingen van open bronnen

  (bio)chemische analyse

  labeling3H, 14C, 32P, 125I1 MBq - 10 GBq

  medische diagnostiek

  bot, hart99mTc500 MBq

  longen83Kr600 MBq

  schildklier123I20 MBq

  tumoren111In100 - 200 MBq

  PET11C, 13N, 15O500 MBq

  medische therapie

  hyperactieve schildklier131I100 MBq - 1 GBq

  schildkliertumor131I2 - 6 GBq


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – klassieke maatregelen

 • bescherming tegen inwendige besmetting

 • verminder hoeveelheid activiteit (ALARA)

 • voorkom verspreiding (containment, morsbak)

 • verwijder luchtactiviteit (ventilatie, zuurkast)

 • verhinder opname in lichaam (werkdiscipline, protocol)


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – organisatorische maatregelen

 • periodieke besmettingscontrole

  • gebruik van een dosistempometer is zinloos

  • waarschuw verantwoordelijk deskundige

  • ontruim laboratorium

  • controleer medewerkers bij verlaten laboratorium

  • stel omvang van besmetting vast

  • decontamineer besmetting

   • (grenswaarde is 4 Bq/cm2)


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – maatregelen op de werkplek

  • opname via mond

   • niet eten en drinken

   • niet roken

   • geen make-up aanbrengen

  • opname via longen

   • risico van jodiumdamp (zuurgraad pH > 4)

   • risico van aërosolvorming bij

    schudden

    vortexen

    centrifugeren

    openen van flesjes

    schuren

  • opname via huid

   • opname via open wonden

   • opname van 3H via huid


Radionuclidenlaboratoria

 • open radioactieve stoffen mogen uitsluitend in een radionuclidenlaboratorium worden toegepast

 • men kent B-, C- en D-laboratoria

 • de inrichtingseisen zijn het strengst voor een B-laboratorium en het minst streng voor een D-laboratorium

 • de toegelaten activiteit is het grootst in een B-laboratorium en het kleinst in een D-laboratorium


Radionuclidenlaboratoria

Richtlijn Radionuclidenlaboratoria

Er zijn 2 verschillende opvattingen:

 • het risico wordt bepaald door de herhaalde opname van kleine hoeveelheden radioactieve stof (Gezondheidsraad, 1985)

 • het risico wordt bepaald door incidenten (HARAS-rapport, 1997)

  De Richtlijn Radionuclidenlaboratoria is gebaseerd op opvatting 1.

  Maximaal te hanteren activiteit:

  Amax = 0,02  10 p+q+r / e(50)inh(A in Bq, e(50) in Sv/Bq)

  p = verspreidingsparameter

  q = laboratoriumparameter

  r = lokale ventilatieparameter (let op: r  q)


Radionuclidenlaboratoria


Radionuclidenlaboratoria


Radionuclidenlaboratoria


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – Specifieke onderwerpen - Jood

 • Vorming van vluchtig jood

 • Hoge equivalente dosis op de schildklier

  • Voorraadpotjes / afvalvaten zo kort mogelijk openen

  • Nooit in zuur milieu gebruiken

  • Parafilm laat jood ddor!

  • Vloeibaar afval pH>4 en afbinden (NA2S2O3 of Na2S)


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Tritium

 • Uitwisseling met waterstof

 • Diffusie door parafilm / handschoenen

 • Condensatie waterdamp (koelkast / vriezer)

 • Risico op inwendige besmetting (lage E(50))


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Gelabelde eiwitten

 • Moleculen kunnen zich in cellen nestelen

 • Aparte e(50) waarden toegekend


Veiligheidsmaatregelen

 • Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Patiënten die met radionucliden zijn behandeld

 • Tijdelijk verblijf ziekenhuis

  • Waarschuwingsborden op verblijfsruimte

  • Geen bezoek

  • Gescheiden rioolafvoer via tanks

   • (Halveringstijd 131I = 8 dagen)


Radioactief afval

 • afval waarbij zowel de vrijstellingsgrens voor activiteitsconcentratie als de vrijstellingsgrens voor activiteit wordt overschreden

 • ook afval dat lijkt op radioactief afval !!!

 • geen radioactiviteitstickers bij gewoon bedrijfsafval

 • afvoer is duur: in 2005 ongeveer € 1300 per 100 liter

 • mag uitsluitend via de COVRA worden afgevoerd


Radioactief afval

radioactieve stoffen mogen worden overgedragen aan derden

indien hetzij de activiteitsconcentratie, hetzij de activiteit

onder de vrijstellingsgrens blijft

nuclideconcentratieactiviteit

(Bq/g)(Bq)

3H106109

14C104107

32P103106

35S105108

99mTc102107

125I103106

131I102106

226Ra1104

238U10104


Radioactief afval

 • Maatregelen op de werkvloer

 • voorkom afval

  • gebruik zo weinig mogelijk activiteit

  • gebruik kortlevende nucliden

  • gooi niet-actief afval bij gewoon bedrijfsafval

 • scheid afval

  • vast en vloeibaar afval

  • organisch en anorganisch afval

  • lang- en kortlevend afval

  • telpotjes

  • kadavers

  • bronnen

 • lever afval aan in standaard COVRA-vaten


Radioactief afval

 • Lozingen

 • lozing is aan strenge regels gebonden

 • lozing naar de lucht

 • lozing naar het riool

 • dosistempo op terreingrens

 • deze regels vallen buiten het bestek van de cursus niveau 5


 • Login