Download

Pendidikan Pada Zaman Al- Andalus (Islamic Spain)


Advertisement
/ 24 []
Download Presentation
Comments
yorick
From:
|  
(1093) |   (0) |   (0)
Views: 71 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Pendidikan Pada Zaman Al- Andalus (Islamic Spain). Perkembangan Islam ( Luar Tanah Arab) di Nusantara Afrika , Eropah dan Timur Tengah. Expansion during the Umayyad Caliphate, 661-750M. Expansion during the Patriarchal Caliphate, 632-661M. Expansion under the Prophet Mohammad, 622-632M.
Pendidikan Pada Zaman Al- Andalus (Islamic Spain)

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 1

PendidikanPadaZaman Al-Andalus(Islamic Spain)

Perkembangan islam luar tanah arab di nusantara afrika eropah dan timur tengahSlide 2

Perkembangan Islam (Luar Tanah Arab) di Nusantara Afrika, EropahdanTimur Tengah

Expansion during the Umayyad Caliphate, 661-750M

 • Expansion during the Patriarchal Caliphate, 632-661M

 • Expansion under the Prophet Mohammad, 622-632M

Sistem pendidikan andalusia sepanyolSlide 3

SistemPendidikan Andalusia (Sepanyol)

Andalusia

Cordova

Sevilla

AndalusiaSlide 4

Andalusia

Al-andalusadalahnamadaribahagiansemanjungIbeira (Sepanyol & Portugal) yang diperintaholeh orang Islam, atau orang Moor dariberbagaiwaktuantaratahun 711 dan 1492 M. Iajugaseringdisebutsebagai Andalusia.

Andalusia adalahwilayahautonomi yang paling padatpenduduknyadan yang keduaterbesardari 17 wilayah yang membentukSepanyol.

CordovaSlide 5

Cordova

 • Padaabadke 10 & 11 masihi, Cordova merupakanbandarpusatpendidikan yang terunggul.

 • Cordova merupakanibupusat Muslim Sepanyoldanterkenaldenganberbagaiilmupengetahuanantaranya :

 • IlmuFiqh, bahasa & sastera, muzik & seni.

 • Bandar inimempunyai 700 masjid, 60,000 istanadan 70 perputakaan. Salah satuperpustakaanmempunyaihingga 500,000 naskah.

 • Ramaipelajar and cendikiawanmendalamiilmusainsmereka di sini.

 • Pendidikan Masjid Cordova telahmelahirkantokoh-tokohilmu Islam seperti :

 • IbniRusyd- seorangpengikutAristotel yang terbesardalamkalanganfilsafat Islam. Kepiawiannyadalamilmuhukum, telahmengangkatbeliaumenjadiketuamahkamahagung di Cordova.

SevillaSlide 6

Sevilla

 • Sevilla ialah ibu kota Sepanyol. Ia pernah menjadi salah sebuah kota ilmu yang masyhur ketika kaum Muslim berkuasa di Andalusia berabad-abad lamanya.

 • Peradaban Islam sangat memerhati perkembangan aspek keilmuan, tidak kecuali Sevilla.

 • Telah melahirkan tokoh serta karya-karya luar biasa yang menjana kemajuan khazanah ilmu pengetahuan Islam.

 • Antara tokoh-tokoh penting tampil dari kota ini ialah :

 • Ahli matematik, Ibnu al-Yasamin al-Ishbili. Karyanya yang bertajuk Al-Urjza al-Yasaminya fil Jab wal Muqabala, atau tulisan tentang Al-Jabar dan Perbaikan.

 • Abu Muhammad Jabir Ibnu Afiah, merupakan ahli bidang astronomi dan matematik.

 • Ibnu Haitam atau barat mengenalinya sebagai Geber merupakan perintis kepada ilmu optik.

 • Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, menulis secara mendalam tentang seluk-beluk pertanian dalam buku Al-filaha.

 • Ahli Botani ialah Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Mufrraj, juga dikenali dengan nama al-Nabai. Memberi penelitian tentang tanaman dilakukan secara intensive

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 7

 • Al-Andalus:

 • Jatuhkpdpengkhalifahan Arab-Muslim padatahun 711-1492M.

 • Menyerupai Baghdad sebagaisatupusatpendidikandanilmu (sainsilmiah, teknologi, falsafah, seni, pembinaan, dll) ygtermasyhurpadazamanitu.

 • Abd al-Rahman III (912-961) berminatdalamilmu agama danjugailmusainsilmiah (sekular) daninginmengahwinikedua-duasubjekini.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 8

How could reason (science) be reconciled with revelation (religion / Islam)? – pertanyaan inilah yg sentiasa menjadi matlamat pembelajran dan pengumpulan ilmu para-para saintis di Andalusia.

“ The Arab-Muslims who conquered Spain had created the first civilization in Europe…” - pada zaman Andalusia, khalifah-khalifah dan umat-umat Abbasiyah dan Umayyah telah memperkenalkan dan menggalakkan pencarian ilmu yang mengahwinkan aspek-aspek ugama Islam dengan sains-sains ilmiah; pengumpulan fakta-fakta sains berdasarkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah s.a.w.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 9

 • Al-Andalus:

 • Para ulama dan saintis telah banyak membuat kajian dan mengumpul ilmu mengenai pelbagai bidang : matematik termasuk aspek kewangan, astronomi, perubatan, seni, pembinaan, sains ilmiah seperti kimia, botani, fiziks, biologi dll.

 • Abd al-Rahman II mengalihkan beberapa buku dari Baghdad dan melantik para ulama dan saintis, ahli-ahli falsafah, seni, sejarah, matematik dll untuk membuat kajian sbg satu profesi, di Andalusia berdasarkan ajaran agama Islam dan mengembangkan kultur ilmu dan tradisi intelek di kalangan Umat Islam.

 • Banyak perpustakaan, hospital, institusi-institusi kajian dan pusat-pusat pembelajaran Islam telah didirikan untuk memupuk tradisi keilmuan dan sistem pendidikan yang selaras dgn ugama Islam.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 10

Ibn Hazm mengislamisasikan teori-teori Aristotle. Contohnya, Posterior Analects (Aristotle), yg mengkaji tentang logik dan bagaimana ia menjelaskan tentang matlamat hidup. Beliau menganggap logik sbg satu alat yg berguna dan falsafahnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam tentang penyelesaian masalah: “Let it be known that he who reads this book of ours will find that the usefulness of this kind of work is not limited to one single discipline but includes the Qur’an, hadith and legal decisions concerning what is permissible and what is not, and what is obligatory and what is lawful.”

‘Abbas Ibn Firnas merupakan seorang cendiakawan yg mahir dlm muzik, matematik dan fiziks – beliau yg mengkaji tentang “the mechanics of flight” 600 tahun sebelum kedatangan Leonardo Da Vinci.

Beliau juga membina ‘planetarium’ untuk menjelaskan putaran planet-planet di angkasa.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 11

 • Al-Andalus:

 • Cordova mempunyai 700 masjid, 60,000 istana, and 70 perpustakaan yang mengandungi 500,000 manuskrip, 900 bilik air awam dan lampu-lampu di tepi jalan (sebelum Eropah menggunakannya).

 • Oleh kerana itu, ramai cendiakawan dan saintis tertarik kepada infrastruktur sedemikian yg telah dibina oleh Abd al-Rahman III, dan berpindah ke andalusia. Di samping itu, anak-anak murid kepada cendiakawan-cendiakawan tersebut akan turut berpindah ke Andalusia.

 • Ramai para Saintis pada zaman Andalusia adalah ‘polymath’ ataupun ahli-ahli yg berprofessional dalam beberapa subjek yg dikaji dan diterokai. Tidak hanya fokus kpd satu jurusan pembelajaran.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 12

 • Andalusia memupuk kultur / daya kehidupan yg intelektual and saintifik. Islam menggalakkan pengumpulan ilmu agama dan juga sekular yg penting utk perkongsian idea antara ulama yg islam dan yg bukan islam (Yahudi & Nasrani).

 • Cordova (court of Córdoba) seperti Baghdad memberi kebebasan kepada orang yg bukan islam (ahli-ahli kitab) memilih agama. Ramai orang pada zaman kegemilangan Andalusia ingin bertutur dan menulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab digelarkan lingua franca dan bahasa pertama dalam bidang ilmu.

 • Selain itu, adab, aqidah dan akhlak harus dijaga sewaktu sebarang kajian dna pembelajaran dilakukan. Contohnya, Ibn Hazm menyatakan bahawa seorang doktor tidak hanya harus fasih dan berilmu dalam bidangnya tetapi harus menjaga tata-tertibnya, amanah, jujur dan menjaga kebersihan seperti kuku dan rambut harus pendek dan rapi dan pakaiannya harus bersih.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 13

 • Al-Andalus:

 • Para ahli cendiakawan mengumpul dan membetulkan fakta-fakta sains hasil kajian Yunani kepada aliran Islam dan, di samping itu, mencipta beberapa alat sains. Contohnya dalam bidang berikut:

 • Matematik & Astronomi: observatory, astrolabe ("a mathematical jewel”)

 • Perubatan & Al-kimia: penciptaan pelbagai alat-alat pembedahan, ubat-ubat dalam pemulihan penyakit.

 • Pertanian: peraliran air untuk menanam tumbuh-tumbuhan yg dijadikan sbg makanan seharian orang Andalus. Malah, diet mereka bertukar dan mereka menjadi lebih sihat wal-afiat.

Alat-alat penbedahan (lithotrites, amputations, ophthalmic)

RumusanSlide 14

Rumusan

Pendidikan Islam sangatmemperhatikanperkembanganaspekkeilmuwan.

Andalusia,Cordova, Sevilla & Granada yang merupakanbahagiandarikekuasaan Islam di Sepanyoltelahbanyakmemberikansumbanganbesarterhadappertumbuhandanperkembanganperadabanmoden di duniabarat.

Islam menanamkanlandasanilmupengetahuan di Sepanyol, sehinggatelahmengangkatharkatSepanyolmenjadigudangilmupengetahuan di sebelahbarat.

Sejarah pendidikan islam di indiaSlide 15

Sejarahpendidikanislamdiindia

Kedatangan islam di indiaSlide 16

Kedatangan Islam Di india

KerajaanMa’in dan Saba’:

 • Hubunganperdagangankain, pedang dan rempahratus

  ZamanUmar Al-Khattab:

 • Thana berhampiran Bombay

  ZamanUthman Bin Affan :

 • Sind, Sistan, Makran

  ZamanMu’awiyah Bin Abu Sufyan:

 • Kabul dan Lahore

Kedatangan islam di india1Slide 17

Kedatangan Islam Di india

Zaman Al-Walid Bin abd Malik:

 • Al-Hajjaj ►Muhammad Bin Al-Qasim

 • 6000 orang dan 6000 tentera berunta

  Zaman Abbasiyah, khalifah Al-Muktasim:

 • Kerajaan menjadi lemah dan wilayah Islam mula berpisah dan terbentuk kerajaan kecil di timur dan barat

Kerajaan kerajaan di indiaSlide 18

Kerajaan –kerajaandi India

 • Kerajaan Ghaznawi

 • Kerajaan Ghori

 • Kesultanan Delhi

 • Dinasti Mameluk

 • Dinasti Khilji

 • Dinasti Tughluq

 • Dinasti Lodi

Kerajaan islam di monghulSlide 19

Kerajaanislamdimonghul

 • Kerajaan Lodhi meminta pertolongan pemerintah Turki-Monghul ( Baber ) di Kabul

 • Baber menukar nama sebagai Zahiruddin Muhammad.

 • Pemerintah Turki-Monghul:

 • Baber

 • Humayun

 • Akbar

 • Jahangir

 • Syah Jahan

 • Aurengzeb

AkbarSlide 20

akbar

 • Seorang pemerintah yang cekap dalam pentadbiran.

 • Mengasingkan politik dari agama

 • Menghapuskan perbezaan agama dan bangsa

 • Membenarkan perkahwinan Muslim dan Hindu

 • Mempunyai “kebebasan beragama”

 • Assimilasi agama Hindu-Islam-Kristian

 • Mengasaskan agama Din-illa atau Kesatuan ketuhanan

AurengzebSlide 21

Aurengzeb

 • Seorang yang sangat berpegang kuat pada ajaran Islam

 • Mengembalikan takwim Islam dan membatalkan takwim ilahi yang diperkenalkan oleh Akbar

 • Menjadikan India sebagai Dar al-Islam

 • Mengajak orang India memeluk Islam

 • Bertindak tegas terhadap pemberontak Hindu dan Sikh

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 22

PENDIDIKAN DI ZAMAN TURKI-MONGHUL

 • Kerajaan penaung institusi pengajian tinggi.

 • Sekolah-sekolah bertambah dengan pesat & berkemuncak pada zaman Syah Jahan dan Aurangzeb.

 • Masjid bukan sahaja tempat ibadah tetapi juga sekolah

 • Maktab = Kuttab

 • Madrasah = Menengah

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 23

 • Sistempendidikanumum:

 • Wajibuntukmuslim dan bukanmuslimat.

 • Kanak-kanakperempuandiajarmengaji

 • Khasuntukmuslim

 • Khasuntukbukanmuslim.

 • Aurangzeb mengharamkankanak-kanak Islam belajardisekolah Hindu.

Pendidikan pada zaman al andalus islamic spainSlide 24

 • Banyak bergantung kepada buku-buku Parsi.

 • Penterjemahan buku Hindu ke Bahasa Parsi dan Urdu.

 • Berkembangnya ilmu kesusasteraan, matematik dan astronomi.

 • Seni bina amat berkembang-pembinaan bangunan, masjid, istana dan kota-kota

 • Menitikberatkan ilmu sejarah dan setiap pemerintah monghul mempunyai catatan sejarah mereka sendiri.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro