Liturgické obdobia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Liturgické obdobia PowerPoint PPT Presentation


 • 456 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Liturgické obdobia. Liturgický rok sa začína 1. Adventnou nedeľou. Advent. Je prípravným obdobím na slávenie Narodenia Pána , ale je aj obdobím, keď sa pripravujeme na Pánov druhý príchod (ten bude pre nás buď na konci nášho života, alebo na konci sveta). Advent.

Download Presentation

Liturgické obdobia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Liturgick obdobia

Liturgické obdobia


Liturgick obdobia

Liturgický rok sa začína

1. Adventnou nedeľou


Liturgick obdobia

Advent

Je prípravným obdobím na slávenie Narodenia Pána, ale je aj obdobím, keď sa pripravujeme na Pánov druhý príchod

(ten bude pre nás buď na konci nášho života,

alebo na konci sveta).


Liturgick obdobia

Advent

Má 4 adventné nedele,

ktoré idú po sebe,

pred sviatkom Narodenia Pána (25.12.)


Liturgick obdobia

 • Symbolom adventu je adventný veniec

 • Liturgická farba adventu jefialová.


V om spo va adventn pr prava

V čom spočíva adventná príprava ?

Je to čas, kedy si mám možnosť dať do poriadku svoj vzťah s:

 • Bohom

 • ľuďmi okolo mňa

 • a k sebe samému


Liturgick obdobia

Slávnosť Narodenia Pána

25.12.


Liturgick obdobia

Táto liturgická slávnosť

trvá 8 dní (oktáva = 8),

to znamená,

že tento sviatok sa slávi

osem dní.


Na vianoce

Na Vianoce...

Oslavujeme narodenie Ježiša Krista,

ktorý sa narodil z Márie Panny, ako pravý Boh a pravý človek.


Liturgick obdobia

Vianočné obdobie

Trvá odprvých vešpier

sviatkuNarodenia Pána

až do nedelekrstu Krista Pána

.


Liturgick obdobia

 • Liturgická farba vianočného obdobiaje biela

 • Symbolom tohto obdobia je

  Vianočný stromček a betlehem.


Liturgick obdobia

Obdobie cez rok

Obdobie cez rok sa začína v pondelok po Nedeli Krstu Krista Pána a trvá do utorka pred Popolcovou stredou.

V tomto období slávi Cirkev v liturgii celé Kristovo tajomstvo, osobitne v nedele.


Liturgick obdobia

Liturgická farba tohto obdobia jezelená.


Liturgick obdobia

Pôstne obdobie

Ním sa 40 dní pripravujeme na slávenie Veľkej Noci.


Liturgick obdobia

Pôstne obdobie sa začína

Popolcovou stredou a trvá do Zeleného štvrtka.

So začiatkom pôstu je spojený aj obrad posypávania hláv popolom

(tento zvyk pochádza zo stredoveku).


Liturgick obdobia

Pôstnych nedelí je 6.

Poslednú 6. nedeľu nazývame Kvetná nedeľa a začína sa ňou Veľký týždeň.


Symbol p stneho obdobia je

Symbol pôstneho obdobia je :

 • Kríž

 • Liturgická farba tohto obdobia je :

  fialová


Zmysel p stu

Zmysel pôstu :

Pôst nás učí sebaovládaniu, vnútornej disciplíne, pomáha napraviť krivdy, je dôkazom, že naše pôstne obrátenie je úprimné.

Pôst charakterizujú 3 dominantné prvky:

 • pripomienkakrstu

 • skutkypokánia

 • horlivejšiamodlitba

  (resp. iné náboženské úkony)


Liturgick obdobia

Veľkonočné trojdnie

Tento najdôležitejší sviatok slávi 3 dni:

● Zelený štvrtok

●Veľký piatok

●Biela sobota


Liturgick obdobia

Veľkonočné obdobie

 • Má byť časom radosti a plesania.

 • Trvá od Veľkonočnej nedele do

  nedele Zoslania Ducha Svätého (50 dní).


Liturgick obdobia

Liturgická farba Veľkonočnéhoobdobia jebiela.


Liturgick obdobia

Symboly veľkonočného obdobia :

 • Paškál – veľkonočná svieca

 • Baránok

 • Oheň – svieca

 • Vajíčka, kuriatka, korbáč, zajačiky


Liturgick obdobia

Počas Veľkonočného obdobia sa modlíme modlitbu :

 • Raduj sa, Nebies Kráľovná

 • Cesta svetla


Obdobie cez rok ii

Obdobie cez rok II

Trvá od pondelka slávnosti Zoslania Ducha Svätého až po prvé vešpery prvej adventnej nedele.

V tomto období slávi Cirkev v liturgii celé Kristovo tajomstvo, osobitne v nedele.


Liturgick obdobia

Nedeľa Krista Kráľa

Táto nedeľa je poslednou nedeľou v liturgickom roku. Je pripomienkou, že víťazom na konci vekov bude Ježiš Kristus – náš Kráľ.


Liturgick obdobia

Liturgické farby


Liturgick obdobia

 • Biela– symbolizuje nevinnosť a radosť.

  Používa sa na sviatky Pána, P. Márie

  a svätých, ktorí neboli mučeníci.

 • Červená– symbolizuje krv mučeníctva

  a lásku. Používa sa na sviatky Ducha Svätého a sviatky mučeníkov.

 • Zelená –je farbou nádeje a používa sa v období cez rok.


Liturgick obdobia

 • Fialová – symbolizuje pokánie. Používa s v adventnom období a pôstnom období.

 • Ružová – symbolizuje radosť. Používa sa len na 3. adventnú a 4. pôstnu nedeľu.

 • Zlatá – môže nahradiť v liturgii všetky farby.


Liturgick obdobia

Prikázané sviatky :

 • * Všetky nedele

 • * 8. decembra

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 • * 25. decembra

 • Narodenie Pána

 • * 1. januára

 • slávnosť Bohorodičky Márie

 • * 6. januára

  Zjavenie Pána (Traja Králi)


Liturgick obdobia

 • * Na 40 deň po zmŕtvychvstaní Pána je (vychádza to na štvrtok)

 • je Nanebovstúpenie Pána

 • * Štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice je

 • Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

 • * 29. júnaSv. Petra a Pavla

 • * 15. augustaSlávnosť Nanebovzatia Panny Márie

 • * 1. novembraSlávnosť všetkých svätých


Opakovanie

Opakovanie :

Liturgický rok má tieto obdobia:

 • adventné obdobie

 • vianočné obdobie

 • obdobie cez rok l

 • pôstne obdobie

 • veľkonočné obdobie

 • obdobie cez rok ll


Liturgick obdobia

Adventné obdobie :

 • Trvá 4 nedele

 • Symbolom je adventný veniec

 • Liturgická farba je fialová

 • Pripravujeme sa ním na slávenie Vianoc.


Liturgick obdobia

Vianočné obdobie:

 • Trvá od slávnosti narodenia Pána 25.12. do krstu Pána.

 • Symbolom je vianočný stromček a betlehem

 • Farba tohto obdobia je biela


Liturgick obdobia

Obdobie cez rok I.:

 • po vianočnom období do popolcovej stredy)

  Obdobie cez rok II.:

 • Po zoslaní Ducha Svätého do 1.adventnej nedele.


Liturgick obdobia

Prikázané sviatky :

* Všetky nedele

* 8. decembra Nepoškvrnené počatie Panny Márie

* 25. decembraNarodenie Pána

* 1. januára slávnosť Bohorodičky Márie

* 6. januáraZjavenie Pána (Traja Králi)


Liturgick obdobia

Prikázané sviatky :

 • * Na 40 deň po zmŕtvychvstaní Pána je (vychádza to na štvrtok)

 • je Nanebovstúpenie Pána

 • * Štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice je

 • Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

 • * 29. júnaSv. Petra a Pavla

 • * 15. augustaSlávnosť Nanebovzatia Panny Márie

 • * 1. novembraSlávnosť všetkých svätých


Liturgick obdobia

Liturgické farby

 • Biela– symbolizuje nevinnosť a radosť.

  Používa sa na sviatky Pána, P. Márie

  a svätých, ktorí neboli mučeníci.

 • Červená– symbolizuje krv mučeníctva

  a lásku. Používa sa na sviatky Ducha Svätého a sviatky mučeníkov.

 • Zelená –je farbou nádeje a používa sa v období cez rok.


Liturgick obdobia

Liturgické farby

 • Fialová – symbolizuje pokánie. Používa s v adventnom období a pôstnom období.

 • Ružová – symbolizuje radosť. Používa sa len na 3. adventnú a 4. pôstnu nedeľu.

 • Zlatá – môže nahradiť v liturgii všetky farby.


 • Login