Motivasjon styr k et som team fs 4 styremedlemmer diabeteskonferansen 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Motivasjon – styr (k) et som team FS 4 Styremedlemmer – Diabeteskonferansen 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Motivasjon – styr (k) et som team FS 4 Styremedlemmer – Diabeteskonferansen 2010. Hva er motivasjon?. Motivasjon = bevege Motivasjon er iboende Kan ikke motivere andre, men kan utløse motivasjon. Motivasjon er et ønske. Hvem du er. Hvem du ønsker å være. Motivasjon er et ønske.

Download Presentation

Motivasjon – styr (k) et som team FS 4 Styremedlemmer – Diabeteskonferansen 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motivasjon – styr(k)et som teamFS 4 Styremedlemmer – Diabeteskonferansen 2010


Hva er motivasjon?

 • Motivasjon = bevege

 • Motivasjon er iboende

 • Kan ikke motivere andre, men kan utløse motivasjon


Motivasjon er et ønske

Hvem du er

Hvem du ønsker å være


Motivasjon er et ønske

 • Hvem du er / hvem du ønsker å være

 • Påtvungne mål mister sin motiverende effekt

 • Alene går vi ofte minste motstands vei

 • Ulyst er demotiverende

 • Hvordan finne ”motivasjonsknappen”


Når får du lyst til å yte mer?


Gi selvtillit – dyrk suksessen!

 • Påpek sammenhenger mellom gode prestasjoner og personers kvaliteter

 • Forvent gode prestasjoner på grunn av personens kvaliteter

 • Pygmalioneffekten

 • Flere og ærlige tilbakemeldinger med fokus på det positive

 • Å bli oversett/ikke verdsatt er demotiverende


Selvtillit – bildet du har på deg selv

 • Noe du får

 • Noe du tar

  … ved å lykkes i det små! Gang på gang …

 • Er ingen individuell ferdighet, men utvikles i samspill med andre

 • Oppleves som:

  • Trygghet på egen kapasitet

  • Trygghet i forhold til andre

   Det du er bevisst det styrer du,

   det du ikke er bevisst det styrer deg


”Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten din tillatelse”

Elanor Roosevelt


Hvordan være et godt team?

Bruk tid på forventningsavklaring og på å bli godt kjent

”Ifeverybody is moving forward together, thesuccesstakescareof it self”

Henry Ford


Forventningsavklaring bidrar til:

 • Å bygge tillit, trygghet og samhold slik at alle kan bidra effektiv på sin måte.

 • Gir bilde av medlemmenes ressurser, samt hva som gir energi og arbeidsglede

 • Større toleranse og økt selvtillit hos gruppemedlemmene.

 • Kunnskap om gruppens balansepunkt, styrker og svakheter.

 • Forebygge konflikter og misforståelser


Hvordan være et godt team?

Bruk tid på forventningsavklaring og på å bli godt kjent

Alle får være med og sette dagsorden/kommunikasjon

”Ifeverybody is moving forward together, thesuccesstakescareof it self”

Henry Ford


Kommunikasjon

Enighet/eieforhold

Tilbakemeldinger

Konstruktive tilbakemeldinger skal gå oppover, nedover og sidelengs.

Nei til nei

Vær tydelig på hva du kommuniserer

Husk å lytte


Hvordan være et godt team?

Bruk tid på forventningsavklaring og på å bli godt kjent

Alle får være med og sette dagsorden/kommunikasjon

Vær realistiske når dere setter mål (husk også de små målene)

”Ifeverybody is moving forward together, thesuccesstakescareof it self”

Henry Ford


Å sette seg mål…

Den gode målsettingen er:

Spesifikk

Målbar

Realistisk

Tidsbestemt

Mange setter seg så høye mål at

de allerede fra start diskvalifiserer seg selv.

Å gradvis øke vanskelighetsgrad gir følelse av mestring.


Hvordan være et godt team?

Bruk tid på forventningsavklaring og på å bli godt kjent

Alle får være med og sette dagsorden/kommunikasjon

Vær realistiske når dere setter mål (husk også de små målene)

La alle få bidra med noe de er gode på

”Ifeverybody is moving forward together, thesuccesstakescareof it self”

Henry Ford


”Det handle om å gjør kvarannergo’”

(Nils Arne Eggen)

Når styret skal møtes etter årsmøtet er det naturlig å gjennomgå målsetninger og arbeidsoppgaver…

 • Fordeling av arbeidsoppgaver bør gjøres slik at det stemmer med den enkeltes interesser og kompetanse

 • Gi ansvar, vis tillit det skaper engasjement

 • Styrk overgangene - Bygg bærebjelker


Hvordan være et godt team?

Bruk tid på forventningsavklaring og på å bli godt kjent

Alle får være med og sette dagsorden/kommunikasjon

Vær realistiske når dere setter mål (husk også de små målene)

La alle få bidra med noe de er gode på

Ha det gøy!

”Ifeverybody is moving forward together, thesuccesstakescareof it self”

Henry Ford


Suksessfaktorer

 • Finn motivasjonsknappen

 • Dyrk suksessen

 • Ha det gøy!

  ”Det handle om å gjør kvarannergo’”

  (Nils Arne Eggen, RBK)


Coming together is a beginning

Keeping together is progress

Working together is success


 • Login