Javaserver faces
Download
1 / 31

JavaServer Faces - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

JavaServer Faces. Цветелин Андреев. Dreamix Ltd. c.andreev_AT_dreamix.eu. Съдържание. Технологията JavaServer Faces JSF – защо и как ? JSF – поглед отвътре Програмиране и разширяване на JSF Използване на сложни компоненти Създаване на собствени валидатори, конвертери и компоненти

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JavaServer Faces' - yonah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Javaserver faces

JavaServer Faces

Цветелин Андреев

Dreamix Ltd

c.andreev_AT_dreamix.eu


Съдържание

 • Технологията JavaServer Faces

  • JSF – защо и как?

  • JSF – поглед отвътре

 • Програмиране и разширяване на JSF

  • Използване на сложни компоненти

  • Създаване на собствени валидатори, конвертери и компоненти

 • Стъпка по стъпка - JSF форум


Въведение 1/2

 • Какво е JSF?

  • Част от JEE

  • Фреймуърк за уеб приложения

  • Базиран на JSP и Java Servlets

 • История на JSF

  • 2001 г. – JSR 127

  • 2004 г. – JSF 1.0 и 1.1

  • 2004 г. – JSR 252

  • 2006 г. – JSF 1.2


Въведение 2/2

 • Поддържа се от Apache Foundation, IBM, Oracle, Sun Microsystems

 • Състои се основно от две части

  • API за представяне на HTML компоненти, валидатори, обработка на събития и т.н.

  • Две таг-библиотеки за изграждане на UI


Защо JSF? (Преимущества)

 • Имплементира Model-View-Controller

  • Третира HTTP заявка като събитие за дадена компонента

  • Позволява ясно разделение на отговорностите в един екип

  • Позволява използване на средства за визуално програмиране (RAD, WYSIWYG) подобно на ASP.NET

  • Наподобява Swing програмиране


Защо JSF? (Преимущества)

 • Използва JSP и ползволява интеграция с други технологии – JSTL, Struts

 • Позволява смяна на View без промяна на Model

  • Преизползване на логика. Пример: UICommand

  • Различна визуализация за различни клиенти (Web browser, PDA )


Защо JSF? (Преимущества)

 • Предлага архитектура за

  • Управление на състоянието на компонентите и техните данни

  • Прихващане на съответните им събития

  • Валидация на данни от потребителя

 • Всичко може да се разширява и настройва


Структура на JSF приложение

 • Набор от JSP страници

 • Набор от backing beans

 • JSF конфигурационен файл (faces-config.xml)

 • Деплоймънт дескриптор (web.xml)

 • Собствени валидатори, конвертери, компоненти и обработчици на събития

 • JSF таг библиотеките


Пример за JSF приложение

 • Стъпки:

  • Мапване на FacesServlet в web.xml.

  • Създаване на страниците използвайки основните JSF тагове и тези за HTML компонентите.

  • Свързваме данните от първата страница с backing bean.

  • Дефинираме навигацията между страниците във faces-config.xml.

  • Построяваме backing beans и ги декларираме във faces-config.xml.


Пример за JSF приложение

Демонстрация


Среди за разработка

 • NetBeans

  • Visual Web Pack

 • Eclipse

  • WTP

  • MyEclipse

 • JDeveloper

 • IntelliJ IDEA


Среди за разработка

Демонстрация с JDeveloper


Jsf hello
JSF Hello - продължение

 • Добавяне на валидация и съобщения за грешки

  • <h:message … >

  • required="true"

  • <f:validateLength minimum="3"/>

 • Използване на стандартните конвертери за данни

  • convertDateTime


JSF отвътре

 • JSF компонентен модел

  • Набор от класове за манипулиране и определяне на състоянието на HTML компонентите

  • Модел за рендериране на компонентите

  • Събитиен модел за прихващане на събития за специфични компоненти


JSF отвътре

 • JSF компонентен модел

  • Конвертен модел за преобразуване на типове данни от HTML компонентата към Java кода и обратно

  • Валидационнен модел за валидиране на съответните компоненти


Jsf uicomponent
JSF отвътре - UIComponent класове

 • Всяка HTML компонента има съответния клас, наследяващ UIComponentBase.

  Пример:

  UICommand – h:commandButton иh:commandLink

  UIOutput – h:outputText и h:outputLabel


Jsf uicomponent1
JSF отвътре - UIComponent класове

 • Всяка HTML компонента може да бъде свързана с обект от съответния и тип посредством атрибута binding.

  Пример:

<h:inputText binding="#{PersonBean.input}" />


JSF отвътре – реднер модел

 • Модел за рендериране на компонентите

  • Всеки таг се свързва с Renderer определящ изгледа

  • Render kit включва набор от Renderer класове за всяка компонента

  • JSF позволява смяна на целия Render Kit


JSF отвътре - Конвертен модел

 • Конвертния модел на JSF предоставя лесен начин за постигане на съответствие между данните в модела и визулания изглед на данните

  Пример: UISelectBoolean представлява checkbox и JSF позволява тази HTML компонента да бъде свързана с данни от тип Boolean


JSF отвътре - Събитиен модел

 • Състои се от две части – събития (events) и обработчици (listeners)

 • Event обектът идентифицира компонентата, от която е възникнал и носи информация за конкретното събитие.

 • За да бъде уведомено за конкретно събитие, приложението трябва да предостави Listener клас

 • Предоставя action, value-change и data-model event


JSF отвътре - Събитиен модел

 • Обработвици на събития се ‘закачат’ по два начина:

  • Имплементиране на ActionListener или ValueChangeListener и добавяне на вътрешен таг за съответната компонента (actionListener или valueChangeListener)


JSF отвътре - Събитиен модел

 • Обработвици на събития се ‘закачат’ по два начина:

  • Имплементиране на метод на backing bean и достъпване на този метод чрез атрибута actionListener

<h:commandLink ... actionListener="#{someBean.someMethod}">


JSF отвътре - Валидационен модел

 • Два начина за извършване на собствена валидация – чрез имплементиране на класа Validator и чрез използване на атрибута validator за референсване на метод на backing bean.

<h:inputText ... validator="#{someBean.validateSometing}>


JSF отвътре -навигационен модел

 • Два начина

  • Статичен – както в демото

  • Динамичен – с action методи

<h:commandLink action="#{SomeBean.navigate}" value="Submit"/>


Action
Навигация с action метод

Демонстрация


Jsf backing bean
JSF отвътре - backing bean модел

 • Динамична навигация

 • Валидация

 • Конвертиране

 • Обработване на събития,

 • Свързване на текуща стойност на HTML компонента

 • Свързване на HTML компонента към UIComponent клас за манипулация на състоянието и.


Binding
Binding на компонента

Демонстрация


Jsf backing bean1
JSF отвътре - backing bean модел

 • Динамична навигация

 • Валидация

 • Конвертиране

 • Обработване на събития,

 • Свързване на текуща стойност на HTML компонента

 • Свързване на HTML компонента към UIComponent клас за манипулация на състоянието и.


JSF жизнен цикъл

 • Restore View Phase за създаване на дърво от компоненти

 • Apply Request Values Phase за извличане на новите стойности на компонентите.

 • Process Validations Phase за валидиране на извлечените стойности на компонентите.


JSF жизнен цикъл

 • Update Model Values Phase за свързване на компонентите от дървото с техните валидни стойности

 • Invoke Application Phase за извикване на всички обработчици за възникналите събития, навигационните методи и т.н.

 • Render Response Phase за рендериране на JSP страницата


Javaserver faces1
JavaServer Faces

Въпроси?


ad