slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samling 5 NESOs formannskole klasse 17

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN. Samling 5 NESOs formannskole klasse 17. MENNESKET SOM STØVSUGER. Vi forbruker 12 – 15 kg luft pr. døgn. Luften inneholder oksygen , men i tillegg mange hundre andre stoffer i gassform.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samling 5 NESOs formannskole klasse 17' - yon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring”

Foreleser: Magne Beddari, VINN

Samling 5

NESOs formannskole klasse 17

mennesket som st vsuger
MENNESKET SOM STØVSUGER
 • Vi forbruker 12 – 15 kg luft pr. døgn.
 • Luften inneholder oksygen , men i tillegg mange hundre andre stoffer i gassform.
 • I tillegg inneholder luften støvpartikler som vi puster inn millioner av hver time.

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009

den som ikke vil han skal
DEN SOM IKKE VIL HAN SKAL !
 • Folk blir syke av å oppholde seg innendørs. Vi er inne 90 % av døgnet.
 • Astma, allergi og overømfintlighet finnes hos nesten 40 % av befolkningen.
 • Skadeomfanget i bransjen er altfor høyt.
 • Et fåtall står løpet ut til 67 år.

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009

rent bygg program
RENT BYGG PROGRAM
 • Hva er problemet ?
 • Hvilke krav stilles og hvor finner vi dem ?
 • Rent bygg – planlegging og gjennomføring
 • Renhold i byggetiden
 • Beskrivende tekster for renhold
 • Avfallshåndtering og renovasjon
 • Tips for praktisk gjennomføring av rent bygg.
 • Økonomi
 • Utstyr

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009

ren byggeprosess hva er problemet
REN BYGGEPROSESSHva er problemet?

NØKKELTALL kr

 • Astma hos voksne 8 mrd
 • Lønn ved sykdom 1 mrd
 • Attføringsstønad 200 mill
 • Uførepensjon 800 mill
 • Sykebehandling 1,5 mrd
 • Redusert produksjon 4,5 mrd
 • Sykepengeutbetaling innemiljø 2-3 mrd
 • Legebesøk 1 mill
rent og t rt bygg
RENT OG TØRT BYGG
 • Hva har rent bygg med inneklima å gjøre ?
 • Hva har tørt bygg med inneklima å gjøre ?

Tildekking av byggevarer som ikke tåler eller er beregnet for fukt må gjøres.

 • Avgassing, valg av byggevarer

Støv + fukt + avgassing

= inneklimabombe

noen tall tenke p
NOEN TALL Å TENKE PÅ
 • Det genereres rundt 3,5–4 mill tonn avfall fra norske bygge- og anleggsplasser hvert år. For bare byggenæringen er mengden 1,5 mill tonn.
 • Ved nybygging oppstår rundt 25 kg avfall pr m2 bygg
 • Ved renovering oppstår rundt 30 kg avfall pr m2 bygg
 • Ved riving ca 1000 kg/m2
hvor finner vi kravene til rent bygg
HVOR FINNER VI KRAVENE TIL RENT BYGG
 • Forurensningsloven
 • Byggherreforskriften
 • Spesialavfalls-forskrifter
 • Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter
 • Krav fra bestemte tiltakshavere.

- Kommunale forskrifter (Oslo kommune om styring av produksjonsavfall)

- Beskrivelser

hva p virker renholdet i byggeperioden
HVA PÅVIRKER RENHOLDET I BYGGEPERIODEN ?
 • Planløsning (form og konstruksjon)
 • Materialvalg
 • Bygg- og produksjonsmetoder
 • Valg av bearbeidingsmetoder
 • Produksjonsrekkefølge og fremdrift
 • Renhold i byggetiden
 • Entrepriseform / byggetid
hindre at st v utvikles lages spres og tilrettelegge for fjerning av st v og skit
HINDRE AT STØV UTVIKLES, LAGES, SPRES OG TILRETTELEGGE FOR FJERNING AV STØV OG SKIT
 • Materialvalg
   • Alle flater (vegg, tak,gulv) må utformes, behandles og beskyttes med tanke på støv og skit
 • Bygge- og produksjonsmetoder
   • Innvendig riggplan (lagring, byggestrøm, produksjonsrom, uttørking)
   • Midlertidige tettinger
 • Bearbeidingsmetoder
   • Riktig verktøy (forbudt med vinkelsliper i lukket bygg)
   • Verktøy med støvavsug
 • Produksjonsrekkefølge / fremdrift
   • Gjøre arbeidene i riktig rekkefølge mht byggerenhold
   • Eksempel; betongboring/hugging før maling
har vi noe gj re med materialvalget
Har vi noe å gjøre med materialvalget ?
 • Vi har krav på at våre vurderinger skal bli hørt.

Eksempel : Kampen mot Betongsponplater/Arborex

- Vi påpeker at platene støver ekstremt når de bearbeides. (Gips eller hårdgips er gode alternativer)

- Vi påpeker at vi har et ansvar for folks helse, belastningsskader og arbeidsmiljø. Bæring og skruing av betongsponplater er spesielt belastende, og vi vet at det følger sykemeldinger av dette arbeidet.

renhold i byggetiden
Hindre at forurensing fra byggetiden ligger igjen

Sikre HMS

Tilrettelegg for effektiv og rasjonell drift

Inndeles i følgende faser

Råbyggfasen

Tetthusfasen

Innredning/ innjustering

Innflyttingsfasen

RENHOLD I BYGGETIDEN
omfang av byggerenhold
OMFANG AV BYGGERENHOLD
 • Rydding og fjerning
 • Sikre trafikkarealer
 • Periodisk støvsuging
 • Forsegling og tildekking ferdige flater /komponenter
 • Rengjøring av alle overflater og installasjoner
slik gj r vi rent bygg kildesortering
Slik gjør vi rent bygg : Kildesortering
 • Avfallet sorteres i 8 fraksjoner
 • Betong/tegel
 • Trevirke
 • Papir og papp
 • Metall/stål
 • Plast
 • Gips
 • Isolasjon
 • Spesialavfall
 • Mindre en 30 % av avfallet skal gå til restavfall
slik gj r vi rent bygg avfallsreduksjon
Slik gjør vi rent bygg: Avfallsreduksjon
 • Bruk av prekappede materialer
 • Avtale om returordning av embalasje. Paller,restmaterialer etc.
 • Sette opp en kontrollerbar målsetting:

Byggeplassen skal produsere mindre avfall enn

25 kg avfall pr. BTA

Kostnaden er mulig å budsjettere i anbudet.

25 kg x 3000 m2 x kr 1,00 = Kr: 75.000,-

Usortert : = Kr:150.000,-

slik gj r vi rent bygg hver dag eller etter en plan gj r vi
Slik gjør vi rent bygg: Hver dag eller etter en plan gjør vi :

1. Rydding ute og inne .

Kontinuerlig, minimum daglig. Alle deltar.

2. Renhold

Kontinuerlig, minimum 1 gang i uken.(Tetthusfase)

2 ganger pr. uke eller ved behov i innredningsfase.

3. All bruk av kost er forbudt.

Utføres med mobilstøvsuger med filterkrav eller sentralstøvsuger.

4. Skilting definerer og viser krav til renhold i forskjellige områder.

slik gj r vi rent bygg
Slik gjør vi rent bygg.
 • Rengjøring av hulrom

- Alle hulrom i konstruksjoner som skal lukkes, skal dokumenteres at de er rengjort.

 • Produksjonsrom

- Det skal etableres produksjonsrom for spesielt støvende arbeider.

 • Provisorisk tetting

- Det skal etableres provisorisk tetting for å hindre termisk oppdrift og spredning av støv.

slik gj r vi rent bygg trafikkarealer
Slik gjør vi rent bygg: Trafikkarealer
 • Grovpukk

Et lass pukkstein de nærmeste meterne foran inngangene.

 • Fotskraperister

Meget effektive, lang levetid. Rimelig investering.

 • Teppematter

Fra ISS /Rentex kan en kjøpe brukte dørmatter.

 • Sko-overtrekk

Etter at sluttrenhold er foretatt er dette billigere enn omvask

trafikkomr der korridoer ganger og trapper
Trafikkområder; korridoer,ganger og trapper
 • Kabler henges opp.

Masse løse kabler hindrer rengjøring, trafikken forsinkes.

 • Brukes ikke som lager.

Hvem har rett til å hinde alle andre ved å lagre i gangene.

 • Belysning

Korridorer har ofte ikke vindu og må ha lys.

 • Tildekking av installasjoner i himling

Det koster mer enn det smaker og måtte utføre ekstra reingjøring i korridorhimlinger fulle av rør og kabler.

omfang av renhold
Avsluttende byggerenhold

Vekt på rengjøring av ferdige overflater og før bygget tas i bruk

Klargjørende byggerengjøring

byggerengjøring etter inventar, møbler er på plass og før bygget tas i bruk

(ofte avsluttende byggerengjøring på nytt)

OMFANG AV RENHOLD
hvem skal utf re rent bygg
Hvem skal utføre RENT BYGG?
 • Alle må motiveres.

Skolering, HMS, inneklima, og krav må under huden på alle.

 • Alle skal rydde etter eget arbeide.

Den fagarbeideren som ikke har forstått dette, har et problem.

 • Ledelsen må ha fokus på Rent bygg.

Rent bygg er en stor oppgave, det er en del av beskrivelsen, og den krever daglig oppfølging.

 • 1 person har ansvar for støvsuging og KTR/DOK

Det bør være en hjelpearbeider, ikke en lærling eller fagarbeider. (Renholdsprotokoll)

renholdskvalitet og m lemetode
RENHOLDSKVALITET OG MÅLEMETODE
 • Bruk av BM-Dustdetektor

Måleomfang og antall måleobjekter skal klart fremkomme i anbudsdokumentene. Objektivt krav til renholdskvalitet bør først og fremst benyttes som kontraktskrav ved overlevering av bygget. Det anbefales å bruke BM-Dustdetektor som målemetode ved avsluttende byggerengjøring. Renholdsklasse og høyst antall overskridelser av maksverdien ved prøvetaking må defineres.

beskrivende tekster for renhold
BESKRIVENDE TEKSTER FOR RENHOLD
 • Ofte beskrevet med henvisning til BYGG RENT-Håndboken
 • Håndboken brukes som ”bibel” også i diskusjon om kvalitetsnivå og arbeidsomfang
hovedposter i rent bygg beskrivelse
HOVEDPOSTER I RENT BYGG BESKRIVELSE
 • Rigging av verksted/produksjonsrom
 • Rigging av utstyr for renhold
 • Tildekking av flater.(KVALITET)
 • Drift av byggerenhold (utstyr)
 • Avsluttende og klargjørende byggerengjøring

Hvilke målemetode

avfallsh ndtering og renovasjon
AVFALLSHÅNDTERING OG RENOVASJON
 • Håndteres i hht. nasjonale målsetting og kommunale forskifter
   • Gjenbruk, spesialavfall og kildesortering
   • Avfallsplan; sikre forskriftsmessig og hensiktsmessig håndtering av alle avfallstyper
   • Informasjon, motivering og ansvar
 • Nasjonal handlingsplan (se vedlegg)
tips for praktisk gjennomf ring av rent bygg
TIPS FOR PRAKTISK GJENNOMFØRING AV RENT BYGG
 • RENT BYGG, Veilederen-96
 • FBT sine retningslinjer
 • Tips om inneklima www.inneklima.com

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009

spesielle forhold ved ombygging
Spesielle forhold ved ombygging
 • VENTILASJONSANLEGGET MÅ OMBYGGES

Dersom en del av bygget fortsatt skal være i drift, må ventilasjonsanlegget ombygges på en slik måte at det ikke ventilerer også den delen som er under ombygging.

 • NEDFUKTING AV GAMMEL BETONG

Vannsøl på gammel betong tar dobbel så lang tid å tørke ut. Fukt i gammelbetong/dekker må måles før konstruksjonen bygges inn.

hva koster det bli kvitt enkelte avfallstyper
HVA KOSTER DET Å BLI KVITT ENKELTE AVFALLSTYPER ?
 • Betong med isopor (samfengt ikke ren betong)

Avgift kr 1.400,- pr tonn x 2,4 tonn/m3 = ca kr 3.840,- pr m3

+ rivingskostnad og transport = ca kr 1.200,- pr m3

Sum ca kr 5.040,- pr m3

Innkjøp av betong inkludert utstøping ca kr 1.500,- pr m3

 • Gipsplater, robust (samfengt)

Avgift kr 1.400,- pr tonn = ca kr 16,- pr m2

(+ rivingskostnad og transport)

Innkjøp av gips robust ca kr 24,- pr m2

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ

ad