L E Š E N Í 1. - PowerPoint PPT Presentation

L e e n 1
Download
1 / 14

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

L E Š E N Í 1. D Ě L E N Í V N I T Ř N Í L E Š E N Í. L E Š E N Í - D Ě L E N Í. PODLE ÚNOSNOSTI DĚLÍME PRACOVNÍ LEŠENÍ LEHKÁ - rovnoměrné plošné nahodilé zatížení podlah je nejvýše 2 kN . m - ² TĚŽKÁ - rovnoměrné plošné nahodilé zatížení podlah nad 2 kN . m - ²

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

L E Š E N Í 1.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L e e n 1

L E Š E N Í 1.

D Ě L E N Í

V N I T Ř N Í L E Š E N Í


L e e n d l e n

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

 • PODLE ÚNOSNOSTI DĚLÍME PRACOVNÍ LEŠENÍ

 • LEHKÁ- rovnoměrné plošné nahodilé zatížení podlah je nejvýše 2 kN . m-²

 • TĚŽKÁ- rovnoměrné plošné nahodilé zatížení podlah nad 2 kN . m-²

 • PODLE PŘEVLÁDAJÍCÍHO MATERIÁLU

 • DŘEVĚNÉ - v praxi bylo nahrazeno modernějšími druhy lešení

 • OCELOVÉ -kozové, trubkové, stavebnicové HAKI

 • Z LEHKÝCH KOVOVÝCH SLITIN


L e e n d l e n1

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

 • PODLE ÚČELU

 • PRACOVNÍ – s pracovními podlahami, určenému k bezpečnému provádění prací ve výškách

 • PODPĚRNÉ – slouží jako podpěry při provádění stavebních i montážních prací

 • OCHRANNÉ – jsou vyžadována při pracích nad dopravními plochami, jako např. nad chodníky, vstupy a vjezdy do budov nebo nad pracovními plochami a výtahy. Jsou tvořena krytem a boční stěnou – obr. 2, 3


L e e n d l e n2

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

 • VYSUNUTÉ – hlavní nosnou konstrukcí jsou vysunuté nosníky

 • POJÍZDNÉ – po kolejích nebo kolech v horizontálním směru

 • ZÁVĚSNÉ NEPOHYBLIVÉ – zavěšené na ocelových lanech nebo táhlech

 • ŘADOVÉ – o jednom až dvou polích v příčném směru

 • PROSTOROVÉ – o třech a více polích v příčném i podélném směru


L e e n d l e n3

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

Obr. 1

Zatížení pracovního lešení


L e e n d l e n4

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

Obr. 3

Díly ochranné střechy

Obr. 2

Ochranné lešení (střecha)


L e e n d l e n5

L E Š E N Í - D Ě L E N Í

Obr. 4

Rámové lešení jako pojízdné


L e e n v n i t n

L E Š E N Í – V N I T Ř N Í

 • vnitřní lešení se používá se při omítkářských, osazovacích, zednických a řemeslných pracích

 • DRUHY VNITŘNÍCH LEŠENÍ

 • - kozové (dřevěné, kovové - výsuvné, flexibilní)

 • - žebříky (dřevěné, ocelové, z lehkých slitin,

 • plastové - nevodivé)

 • - pojízdná lešení

 • - zvedací plošiny

 • - nájezdy a rampy

 • - ochranná lešení


L e e n v n i t n1

L E Š E N Í – V N I T Ř N Í

Obr. 5 Kovová výsuvná koza


L e e n v n i t n2

L E Š E N Í – V N I T Ř N Í

Obr. 6 Kozlíkové lešení typu HAKI


P o u i t z d r o j e

P o u ž i t é z d r o j e

 • Seznam použité literatury

 • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

 • NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

 • Obrazový materiál

 • Obr. 1 - 4 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

 • Obr. 5 - 6 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6

 • Obr. 7 MICHALČÍKOVÁ, Pavla.


L e e n 1

Děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost.

Obr. 7


L e e n 1

O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 1 2

Kolik mají lehká pracovní lešení, rovnoměrné plošné nahodilé zatížení podlah kN . m -2?

Jak dělíme lešení podle použitého materiálu?

Jak nazýváme lešení, která jsou vyžadována při pracích nad dopravními plochami, např. nad chodníky?

Při jakých pracích používáme vnitřní lešení?

Vyjmenuj druhy vnitřních lešení.


 • Login