Nadzwyczajne zebranie cz onk w stowarzyszenia zielone ustronie
Download
1 / 12

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielone Ustronie - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielone Ustronie. Olsztyn 11.02.2010 r. Program zebrania. 1) Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji w zakresie realizacji budowy uzbrojenia osiedla oraz zgromadzonych funduszy na realizację powyższego przedsięwzięcia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielone Ustronie' - yoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program zebrania
Program zebrania Ustronie

1) Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji w zakresie realizacji budowy uzbrojenia osiedla oraz zgromadzonych funduszy na realizację powyższego przedsięwzięcia

2) Przedstawienie przez Zarząd propozycji dotyczącej budowy przepompowni ścieków i ustalenie sposobu pozyskania środków na jej realizację

3) Przedstawienie przez Zarząd koncepcji zaliczenia wpłat osób z II etapu na poczet wspólnie wykorzystywanej infrastruktury

4) Wolne wnioski

5) Przegłosowanie przez Stowarzyszenie przedstawionych stanowisk w kwestii:

  • Przeprojektowania tłoczni na przepompownie

  • Odpłatnego przekazania wykonanej sieci wodociągowej na rzecz gminy

  • Zaliczenia wpłat dokonanych przez właścicieli II etapu na poczet wspólnie użytkowanej infrastruktury


Zakres i koszt zrealizowanych prac
Zakres i koszt zrealizowanych prac Ustronie

RÓŻNICA 116 226 zł


Wp aty na budow uzbrojenia terenu
Wpłaty na budowę uzbrojenia terenu Ustronie

62 działki →

Planowane wpływy 1 550 000 zł

W tym 2 zdeklarowane

Faktyczne wpłaty 1 307 000 zł

SALDO konta …………………………………….. 559 651 zł

Do zapłaty ………………………………………… 455 450 zł

MAPY


Co pozosta o do wykonania
Co pozostało do wykonania ? Ustronie

3 tłocznie ……

szacunkowy koszt budowy … 460 000 zł

Planowane środki będące w dyspozycji …

ok. 270 000 zł

FAKTYCZNIE ……………………………..... ok. 100 000 zł

DEFICYT : …………………….… 190 000 - 360 000 zł


Propozycja dalszego dzia ania
Propozycja dalszego działania Ustronie

  • Zamiana tłoczni na przepompownie – związane jest to ze zmianą projektu

  • Odpłatne przekazanie gminie sieci wodociągowej

W związku z powyższym niezbędne będzie przeniesienie pozwolenia na budowę na Stowarzyszenie.


Przeznaczenie wp at dokonanych przez osoby z ii etapu
Przeznaczenie wpłat dokonanych przez osoby z II etapu Ustronie

I etap – 62 działek (włącznie ze zdeklarowanymi, zaś ok 75 które dokonały wpłaty 5000 zł)

II etap – 16 działek

(wpłaty po 5000 zł, jako warunek podpisania aktu notarialnego zakupu działki – 80 000 zł)
ad