Darbības teritorija – 1825,3 km². - PowerPoint PPT Presentation

Publisko un Privāto Partnerattiecību biedrība “Zied zeme”
Download
1 / 7

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Publisko un Privāto Partnerattiecību biedrība “Zied zeme” “ Pagastmāja”, Madlienas pagasts, Ogres rajons, LV 5045 Tel. 65020157, 29185665. Darbības teritorija – 1825,3 km². Iedzīvotāju skaits – 36 930 cilv. Rīcības plāns. 1. Prioritāte Augsta cilvēkresursu kvalitāte un attīstība

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Darbības teritorija – 1825,3 km².

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darb bas teritorija 1825 3 km

Publisko un Privāto Partnerattiecību biedrība “Zied zeme”“Pagastmāja”, Madlienas pagasts, Ogres rajons, LV 5045Tel. 65020157, 29185665


Darb bas teritorija 1825 3 km

Darbības teritorija – 1825,3 km².


Iedz vot ju skaits 36 930 cilv

Iedzīvotāju skaits – 36 930 cilv.


R c bas pl ns

Rīcības plāns

1. PrioritāteAugsta cilvēkresursu kvalitāte un attīstība

2. PrioritāteAugstas kvalitātes dzīves vide apdzīvotības saglabāšanai

Kopumā 6 pasākumi un 8 rīcības


Aktivit tes

Aktivitātes

1.1. Izglītot un informēt sabiedrību teritorijas attīstībai

1.1.1. Atbalsts sabiedrības daudzveidīgas izglītošanas pasākumiem

1.1.2. Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana

1.2. Kultūrvides saglabāšana un attīstība

1.2.1. Kultūras aktivitātes, jaunu tradīciju ieviešana un seno paražu saglabāšana un "atdzīvināšana".

1.3. Sociāli vienlīdzīga sabiedrības pilnveidošana

1.3.1. Sabiedrības integrēšana un sociālo nevienlīdzību novēršana

1.4. Inovatīvo risinājumu un jauninājumu ieviešana

1.4.1. Atbalsts inovatīvo risināju un jauninājumu ieviešanai

2.1. Attīstīt infrastruktūru ilgtspējīgai iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

2.1.1. Atbalsts VIG pulcēšanās vietu, saietu namu un brīvā laika pavadīšanas centru rekonstrukcijai un būvniecībai

2.1.2. Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai

2.2. Dabas resursu saglabāšana un aizsardzība

2.2.1. Dabas resursu sakopšana un aizsardzība


Iesniegts 41 projektu pieteikums apstiprin ti 22 par kop jo summu 107236 lvl

IESNIEGTS 41 PROJEKTU PIETEIKUMSAPSTIPRINĀTI 22 -PAR KOPĒJO SUMMU 107236 LVL

I KĀRTĀ IESNIEGTI 13 PROJEKTU IESNIEGUMI

APSTIPRINĀTI 8 PAR KOPĒJO SUMMU: 38057 LVL

II KĀRTĀ IESNIEGTI 8PROJEKTU IESNIEGUMI

APSTIPRINĀTI 6PAR KOPĒJO SUMMU: 29999 LVL

III KĀRTĀ IESNIEGTI 20PROJEKTU IESNIEGUMI

APSTIPRINĀTI 8 PAR KOPĒJO SUMMU: 39180 LVL


Darb bas teritorija 1825 3 km

AKTĪVĀKĀS RĪCĪBAS: 1.1.2. Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana – iesniegti 11 projektu pieteikumi2.1.2. Publiskās infrastruktūras attīstība sakārtotas dzīves vides veidošanai – iesniegti 9 projektu pieteikumi 2.2.1. Dabas resursu sakopšana un aizsardzība – iesniegti 8 projektu pieteikumi


  • Login