2005. szeptember 23.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

2005. szeptember 23. PowerPoint PPT Presentation


  • 49 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2005. szeptember 23. 1. feladat.

Download Presentation

2005. szeptember 23.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2005 szeptember 23

2005. szeptember 23.


2005 szeptember 23

1. feladat

Egy sporttagozatos osztályban - ahol mindenki sportol -, atletizálnak, birkóznak és cselgáncsoznak a tanulók. Három olyan diák van, aki mindhárom sportot űzi. Akik pontosan 2 sportot űznek, 10-zel kevesebben vannak, mint azok, akik pontosan egy sportot űznek. Akik csak birkóznak kétszer annyian vannak, mint akik csak atletizálnak, és fele annyian vannak, mint akik csak cselgáncsoznak. Melyik állítás lehet igaz?

a) Osztálylétszám: 31 fő.

b) Osztálylétszám: 33 fő.

c) Osztálylétszám: 35 fő


2005 szeptember 23

Osztálylétszám: 35


2005 szeptember 23

2. feladat

Legyen A halmaz az a), B halmaz pedig a b) kifejezés értelmezési tartománya.

a)

b)

Ábrázolja egy számegyenesen az

és az

halmaz elemeit !


2005 szeptember 23

zéushelyek


2005 szeptember 23

3. feladat

András, Béla, Csaba és Dani művészek: van közöttük egy zenész, egy festő, egy énekes és egy író.

András is és Csaba is voltak már az énekes valamelyik koncertjén.

Béla és az író modellt ültek a festőnek.

Az író írt egy-egy életrajzi regényt Daniról és Andrásról.

András sose találkozott Csabával.

Kinek mi a foglalkozása ?


2005 szeptember 23

András és Csaba ott voltak az énekes egyik koncertjén.

Béla és az író modellt ül-tek a festőnek.

Az író írt egy-egy életrajzi regényt Daniról és András-ról.

András sose találkozott Csabával.

András: zenész, Béla: énekes,

Csaba: író, Dani: festő


2005 szeptember 23

4. feladat

Az A és B számok számtani közepe: Mátyás trónralépésének éve.

A B és C számok számtani közepe: a második legkisebb négyjegyű négyzetszám.

A C és D számok számtani közepe: Bethlen Gábor halálának éve.

Az A és D számok számtani közepe: a Pajti ku-tyám születésének éve.

Hány éves a Pajti 2005-ben ?


2005 szeptember 23

A Pajti 7 éves


2005 szeptember 23

5. feladat

Adott egy 4 egység sugarú k kör és egy a középpontján átmenő e egyenes.

a) Szerkesztendők olyan egységnyi sugarú körök, melyek a k kört és az e egyenest is érintik.

b) Legyen d a k kör középpontjának és az e egyenesnek a távolsága. Ábrázolja az

függvényt, ahol m az a) feladat megoldásainak a száma!


  • Login