obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obchodování s elektřinou po novele energetického zákona Miroslav Marvan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Obchodování s elektřinou po novele energetického zákona Miroslav Marvan - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Obchodování s elektřinou po novele energetického zákona Miroslav Marvan. XV. seminář energetiků Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice, a.s. členové skupiny Appian Group 19. leden 2005. Změny v obchodování a novela energetického zákona:. nejedná se o zásadní změny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obchodování s elektřinou po novele energetického zákona Miroslav Marvan' - yetty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan

Obchodování s elektřinou po novele energetického zákonaMiroslav Marvan

XV. seminář energetiků

Energetika Malenovice, a.s.

a Teplárna Otrokovice, a.s.

členové skupiny Appian Group

19. leden 2005

zm ny v obchodov n a novela energetick ho z kona
Změny v obchodování a novela energetického zákona:
 • nejedná se o zásadní změny
 • základní změnou je otevření trhu pro všechny účastníky trhu s elektřinou mimo domácnosti
druhy obchodu s elekt inou
Druhy obchodu s elektřinou:
 • dvoustranné obchody
 • obchody na burze
 • organizovaný denní trh s elektřinou (OKO)
 • vnitrodenní trh s elektřinou (VDT)
 • vyrovnávací trh s elektřinou (VT)
stanoven skute n ch hodnot
Stanovení skutečných hodnot:
 • průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (typ A)
 • průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu (typ B)
 • ostatní měření elektřiny (typ C)
typov diagramy dod vek a jejich vyu it v syst mu z tov n odchylek
Typové diagramy dodávek a jejich využití v systému zúčtování odchylek

Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (metoda TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny průběhově neměřených odběrů.

typov diagramy dod vek a jejich vyu it v syst mu z tov n odchylek1
Typové diagramy dodávek a jejich využití v systému zúčtování odchylek

pokračování

Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (v roce 2005 na třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima [hod/rok]:

slide8
Pro rok 2005 bylo zpracovatelem TDD společností EGÚ Brno, a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:
 • Podnikatel - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 1
 • Podnikatel - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 2
 • Podnikatel - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 2
 • Podnikatel - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 3
 • Podnikatel - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 3
 • Domácnost - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 4
 • Domácnost - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 5
 • Domácnost - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 6
 • Domácnost - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 7
 • Domácnost - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 7
 • Podnikatel - odběr pro veřejné osvětlení - TDD č. 8
slide14

Hodnota hodinového odběru odběratele (oprávněného zákazníka) se spočte podle:

 • hodnota koeficientu zbytkové bilance v h-té hodině;
 • - hodnota koeficientu přepočtu na teplotu pro příslušnýTDD pro danou hodinu, resp. den
 • hodnota normalizovaného TDD v hodině h
 • - součet hodnot normalizovaného TDD za všechny hodiny roku

- odhad roční spotřeby i - tého zákazníka (OPM), který provedl příslušný PDS

clearing hodnot spot eby vypo ten ch z tdd
Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD
 • přes veškeré upřesňování v průběhu výpočtu TDD bude existovat rozdíl

- odečet (měření) i-tého zákazníka (OPM)

- vypočtený odběr z TDD i-tého zákazníka

nebo

 • provádět vypořádání (clearing)
clearing hodnot spot eby vypo ten ch z tdd1
Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD

pokračování

 • OTE bude dostávat odečty (měření) těch OPM, která změnila dodavatele
 • bude vždy po obdržení odečtu spočítáno
 • pro finanční ocenění platí
 • tržní cena stanovená ERÚ
 • odchylka výpočtu příslušná danému provozovateli distribuční soustavy
slide31
Počet OPM s jiným dodavatelem než obchodníkem příslušné DS vždy k prvnímu dni čtvrtletí 1.1.2003 – 1.1.2004 a 1.2.2004
z v r
Závěr
 • hlavní pozornost jsme věnovali nasazení TDD
 • zatím nelze provést reprezentativní analýzu
 • lze jen říci – TDD jsme najeli do rutinního provozu
 • chceme se soustředit na posouzení dalšího vývoje způsobu obchodování s elektřinou a včasnou přípravu
ad