P o hviezdoslav krvav sonety
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety PowerPoint PPT Presentation


  • 235 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety. autor prezentácie: Štefan Kohári. Urobte konštrukčný rozbor úryvku (verš, rým). A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,.

Download Presentation

P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety

autor prezentácie: Štefan Kohári


Urobte konštrukčný rozbor úryvku (verš, rým)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,


A / ná/ rod /o/ bo/ ril / sa /na /ná/ rod

X x x x x x x x x x - 10

s ú / mys / lom / vraž / dy,/ s be / som / ska / zi / te / ľa.

X x x x x x x x x x x 11

Kres / sprás / kal / pu / šiek, / za / hr /me / li / de / lá:x x x x x x x x x x x - 11

zem / ste / ne,/ piš / tí / vzduch, / rvú / vl / ny / vôd,x x x x x x x x x x - 10

Striedanie 10 a 11-slabičného verša


A národ oboril sa na národ A

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. B

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: B

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd A

Obkročný rým / úplný (B) a neúplný (A)


Sonet

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. 4

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá; 4

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva, 6

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!… 3 strofy, 4+4+6 veršové


V úryvku pomenujte básnické prostriedky a figúry (estetický rozbor)

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

bes – jedovitosť, zúrivosť

Astarot — bohyňa starovekých semitských národov, ktorú často uctievali aj obetovaním ľudí

zvlek — odpad, nepodarok

sutiny – zrúcaniny, zosuvné zvetrané úlomky hornín

purpur – fialovočervená farba kráľovských plášťov

postať – základ, východisko

v žne – počas žatvy

zbožie - obilie


Básnické figúry

A národ oboril sa na národ - epizeuxa

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kresspráskal pušiek, zahrmeli delá: - zvukomaľba

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod… - zvukomaľba

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…


Básnické prostriedky

A národ oboril sa na národ- metafora

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. - epiteton

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: - metafora

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, - personifikácia / animalizácia

kde bleskom kmitla hrozná Astarot. - prirovnanie

A jak v žne postať zbožia líha zrelá – prirovnanie / metafora

pod kosou, radom váľajú sa telá; - metafora

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…prirovanie, epiteton

Tak vo víchrici totej ukrutenstva, - epiteton

nímž ani tiger dravšie nezúri, - prirovnanie

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva, - metafora

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!… - metafory a epitetá


Ideový rozbor

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

Priraďte nasledujúce motívy ku konkrétnym veršom:

1. Ľudia umierajú nie ako jednotlivci, ale hromadne, vo veľkých množstvách

2. Umierajú mladí a zdraví, životaschopní, nie starci či chorí

3. Národy na seba zaútočili, nemilosrdne rozpútali zabíjanie, vraždenie

4. Mizne ľudskosť, láska, strácajú sa najvzácnejšie výtvory civilizácie

5. Audiovizuálny obraz bojov, spôsobu boja


Ideový rozbor

A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:

Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.

A jak v žne postať zbožia líha zrelá

pod kosou, radom váľajú sa telá;

v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,

nímž ani tiger dravšie nezúri,

zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,

života radosť smrtnej do chmúry,

v prach purpur všeľudského dôstojenstva,

v sutiny jasný palác kultúry!…

Priraďte nasledujúce motívy ku konkrétnym veršom:

1. Ľudia umierajú nie ako jednotlivci, ale hromadne, vo veľkých množstvách

2. Umierajú mladí a zdraví, životaschopní, nie starci či chorí

3. Národy na seba zaútočili, nemilosrdne rozpútali zabíjanie, vraždenie

4. Mizne ľudskosť, láska, strácajú sa najvzácnejšie výtvory civilizácie

5. Audiovizuálny obraz bojov, spôsobu boja


Domáca úloha

  • Sformulujte tému a hlavnú myšlienku úryvku z Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava


  • Login