נושא 6
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

נושא 6 PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

נושא 6. תהליך הייצור והעלויות הכרוכות בו. סקירת הנושאים. תהליך הייצור תפוקה כוללת, שולית וממוצעת קווים שווי תפוקה קווים שווי עלות מיזעור עלויות ניתוח עלויות עלות כוללת שולית וממוצעת פונקציית עלות קוביסטית קשרים בין סוגי עלויות פונקציות עלות עם מספר מוצרים. פונקציית ייצור.

Download Presentation

נושא 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


נושא 6

תהליך הייצור והעלויות הכרוכות בו


סקירת הנושאים

 • תהליך הייצור

  • תפוקה כוללת, שולית וממוצעת

  • קווים שווי תפוקה

  • קווים שווי עלות

  • מיזעור עלויות

 • ניתוח עלויות

  • עלות כוללת שולית וממוצעת

  • פונקציית עלות קוביסטית

  • קשרים בין סוגי עלויות

 • פונקציות עלות עם מספר מוצרים


פונקציית ייצור

Q = f ( L, K )

סך הכמות שניתן להפיק בהינתן כמויות של K ו – L.

שיקולי טווח קצר וארוך


כמות כוללת

 • דוגמא: פונקצית Cobb - Douglas

  Q = F(K,L) = K.5 L.5

  • K קבוע ב – 16.

  • פונקציית הייצור בטווח הקצר:

   Q = (16).5 L.5 = 4 L.5

   ייצור עם 100 יחידות עבודה:

   Q = 4 (100).5 = 4(10) = 40


תפוקה שולית

השינוי בכמות המיוצרת בעקבות הוספת יחידה נוספת של גו"י.


תפוקה ממוצעת:

סך התפוקה חלקי כמות גוה"י המועסק


Q, TP

TP

L1

L2

L3

L

MP,

AP

AP

MP

0

L


גמישות הביקוש לגוה"י

עד כמה רגיש בייצור לכמותו של גוה"י


ערך הפדיון השולי

כמה תורמת לפדיון יחידת גו"י נוספת

MRPL= (MPL) (MR)

MRPK= (MPK) (MR)


ערך העלות השולית

כמה מוסיפה כל יחידה נוספת לעלות


פירמה צריכה להמשיך ולשכור גו"י כל עוד מתקיים:

MRPL > MRCL

or,

MRPK > MRCK


קו שווה תפוקה

קו המתאר את כל הצירופים של שני גו"י בכדי לייצר כמות נתונה


K

תפוקה עולה

Q2

Q3

Q1

L

המיקרה הליניארי

 • הון ועבודה הם תחליפים מושלמים


Q3

K

Q2

Q1

תפוקה עולה

Leontief Isoquants

 • הון ועבודה הם משלימים מושלמים


קוב - דגלאס

K

 • גו"י אינם תחליפים מושלמים

 • שיעור תחלופה שולי פוחת בייצור

 • מתאים לרוב תהליכי הייצור

40

20

10

0

L


שיעור התחלופה השולי בייצור

Marginal Rate of Technical Substitution:

השיעור שבו ניתן להחליף גו"י אחד בשני מבלי לשנות את כמות המוצר המיוצרת.

MRTS = שיפוע העקומה שוות הייצור


K

A

DK

B

Q=10

0

L

DL


קווים שווי עלות

קווים המתארים את הצירופים השונים לעלות קבועה

C = wL + rK


K

0

L


K

30

20

10

קו התרחבות

D

A

C

B

0

L


התנאי להקצאה בין גו"י בכדי למזער עלות ייצור הוא שהתפוקה השולית לשקל השקעה בכל גו"י תהיה שווה.


מקסימום רווח

MRPL = MRCL = w

MRPK = MRCK = r


בדר"כ כלל מבדילים בין טווח קצר וטווח ארוך

טווח קצר: לפחות אחד מגוה"י בכמות קבועה

טווח ארוך: הכל ניתן לשינוי


מרכיבי עלות בטווח קצר

TC = TFC + TVC


TC,

TVC,

TFC

TFC

0

Q1

Q2

Q

ATC

MC

AVC

AFC

0

Q


עלויות בטווח ארוך:

ש"ח

עלות כוללת

0

3

2

Q

תשואה קבועה לגודל


ש"ח

עלות כוללת

0

Q

תשואה יורדת לגודל


TC

עלות כוללת

0

Q

תשואה עולה לגודל


TC

עלות כוללת

0

Q

תשואה עולה לגודל

תשואה יורדת לגודל


יתרונות לגודל

$

LRAC

יתרונות לגודל

חסרונות לגודל

תפוקה


הקשר בין עלות ממוצעת לט"ק וט"א

עלות ממוצעת

SRACD

SRACC

SRACA

SRACB

LRAC

Q2

Q3

Q

Q1

0


עלות ייצור רב מוצרית

C(Q1, Q2):

עלות לייצור שני המוצרים בו זמנית.


Economies of Scope

 • C(Q1, Q2) < C(Q1, 0) + C(0, Q2)

 • זול יותר לייצר את שני המוצרים ביחד מאשר לחוד.

 • דוגמאות?


Cost Complementarity

 • העלות השולית של ייצור מוצר 1 יורדת ככל שמייצרים יותר ממוצר 2.

  DMC1/DQ2 < 0.

 • דוגמאות?


פונקצייה ריבועית

 • C(Q1, Q2) = f + aQ1Q2 + (Q1 )2 + (Q2 )2

 • MC1(Q1, Q2) = aQ2 + 2Q1

 • MC2(Q1, Q2) = aQ1 + 2Q2

 • Cost complementarity: a < 0

 • Economies of scope: f > aQ1Q2

  C(Q1 ,0) + C(0, Q2 ) = f + (Q1 )2 + f + (Q2)2

  C(Q1, Q2) = f + aQ1Q2+ (Q1 )2 + (Q2 )2

  f > aQ1Q2: Joint production is cheaper


דוגמא מספרית:

 • C(Q1, Q2) = 90 - 2Q1Q2 + (Q1 )2 + (Q2 )2

 • Cost Complementarity?

  Yes, since a = -2 < 0

  MC1(Q1, Q2) = -2Q2 + 2Q1

 • Economies of Scope?

 • כן, מאחר ש: 90 > -2Q1Q2


 • Login