Úvod do strategického plánování - PowerPoint PPT Presentation

Vod do strategick ho pl nov n
Download
1 / 27

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Úvod do strategického plánování. NOE, V yškov 2014. Potřebuje církev management?. Principy světského managementu nelze beze zbytku aplikovat na prostředí církve Bible obsahuje vzory vůdců i manažerů „ Management je naplňování potřeb lidí, kteří plní svůj úkol“

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Úvod do strategického plánování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vod do strategick ho pl nov n

Úvod do strategického plánování

NOE, Vyškov 2014


Pot ebuje c rkev management

Potřebuje církev management?

 • Principy světského managementu nelze beze zbytku aplikovat na prostředí církve

 • Bible obsahuje vzory vůdců i manažerů

 • „Management je naplňování potřeb lidí, kteří plní svůj úkol“

 • „Management žádné probuzení ještě nikdy nezpůsobil, ale nejedno probuzení zaniklo kvůli absenci dobrého managementu“


Pot ebuje c rkev management1

Potřebuje církev management?

 • 1.Kor12:28 Dary řízení církve (ČEP), vedení (ČSP)

 • Přísloví 24:6 proto veď válku se strategií, záchrana je v množství rádců. (podobně 20,18)

 • Příklad Nehemiáše


Vod do strategick ho pl nov n

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Zjednodušené schéma

PROČ

POSLÁNÍ

CO

VIZE

Cíl 1

JAK

CÍLE

(Strategie)

Cíl 2

Cíl 3


Posl n definice

Poslání - definice

Poslání odpovídá na otázku, proč existujeme

Definice (sekulární organizace): Poslání vymezuje stručnou a výstižnou formou vyjádřený základní smysl existence organizace. Mělo by odpovědět na otázku, jaký společenský problém chce organizace řešit a jakými prostředky bude postupovat.


Vod do strategick ho pl nov n

Jednota bratrská přijala za své poslání ukázat na životech svých „sloužících" členů dynamickou moc vzkříšeného Ježíše Krista se všemi Jeho dary. Po vzoru Ježíše chce být pro současnou generaci vtěleným živým a mocně jednajícím Božím slovem, ve kterém se projevuje nejen láska, ale i autorita.


Pro je definice posl n d le it

Proč je definice poslání důležitá?

 • Pomáhá nám zamyslet se nad tím, kdo vlastně jsme

 • Působí, že budeme „čitelní“ i navenek

 • Plní funkci „motoru“ – je něčím, co nás pohání vpřed


Definice posl n sboru

Definice poslání sboru

Pozorně studuj Písmo

Hledej odpovědi na následující otázky:

Proč církev existuje?

Čím máme jakožto církev být?

Co máme jako církev dělat?

Jak to máme dělat?


Dv velk pas e p sma

Dvě „velké“ pasáže Písma

VELKÉ PŘIKÁZÁNÍ - Mt22,37-40

VELKÉ POSLÁNÍ - Mt28,19-20


Vod do strategick ho pl nov n

Miluj Hospodina celým svým srdcem uctívání

Miluj svého bližního jako sám sebe služba

Jdi a čiň učedníky evangelizace

Křti je společenství

Uč je poslouchat učednictví


Vize definice

Vize – definice

Vize (strategická vize) je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu, která motivuje své nositele k nadstandardním výkonům. Může být definována také velice obecně.


Vize definice1

Vize – definice

Vize je přitažlivý obraz budoucího stavu sboru, který je založen na využití reálných možností a vyjadřuje metu, kam se může sbor rozvinout. Vize není nezávazný sen, ale komplexní cílová představa, která může být sice načrtnuta v hrubých rysech, ale i v nich musí být reálná, tak musí představovat přitažlivou podněcující výzvu.


Z kladn c le vize

Základní cíle vize

 • Vyjasnit obecný směr

 • Motivovat lidi

 • Koordinovat úsilí většího počtu lidí


Vlastnosti vize

Vlastnosti vize

 • Zaměřuje se na potřeby uvnitř sboru

 • Zaměřuje se na potřeby společnosti

 • Musí být jasná, aby vedla k akci

 • Musí být srozumitelná

 • Musí být jednoznačná

 • Musí být uskutečnitelná

 • Musí být flexibilní

 • Její součástí je definice předmětu činnosti

 • Určuje způsob vedení sboru

 • Je formulována písemně


Pravidla tvorby vize

Pravidla tvorby vize

První návrh (pastor, vedoucí stanice)

Konstruktivní kritika ze strany týmu

Týmová práce

Analytické myšlení

Dostatek času


Anal za swot

Analýza SWOT


P klady vize

Příklady vize

(o čem sníme) O proměně české společnosti skrze poznání Krista. (CB Praha 13)

„Kristem proměněné životy“. (KS)

„Měníme realitu“ (AC Varnsdorf)


C le a strategie

Cíle a strategie

Cíle jsou konkrétním vyjádřením strategie. Strategie se dá charakterizovat jako dlouhodobý plán: „Co chce sbor dokázat v budoucnosti?“

Strategie přeměňuje poslání a vizi ve výsledky. Strategický plán můžeme definovat jako prostředek dosažení žádoucího výsledku.


C le z kladn rozd len

Cíle – základní rozdělení

Strategické (Dlouhodobé, 3 – 5 let)

Taktické (operativní) (Střednědobé, do 1 roku)

Operační (krátkodobé, dny až týdny)


O jak c l jde

O jaký cíl jde?

 • Koupit papíry do tiskárny (nejpozději dnes odpoledne, nebo zítra nebudu tisknout)

 • Plán hostů ve sboru na rok 2015

 • Sborový výlet

 • Vybudovat mateřské centrum

 • Zajistit propagaci na evangelizaci

 • Vypracovat témata třech konferencí o Zakládání sborů na následující rok


Vlastnosti a charakteristiky c l

Vlastnosti a charakteristiky cílů

Sspecifický

Mměřitelný

Aakceptovaný (ambiciózní)

Rreálný

Ttermínovaný


P klady c l

Příklady cílů

CB Praha 13: (čeho chceme dosáhnout)

 • Vytvořit více generační křesťanské centrum na P13, které bude užitečné pro občany této části Prahy a   skrze které lidé budou poznávat základní poselství křesťanství.

 • Umožnit těm, kdo mezi nás chodí, využít různost svých obdarování a schopností pro službu Bohu.

 • Skrze nejrůznější formy vytvářet prostředí, skrze které bude možné hlubší poznání Krista.


Tvorba posl n vize a strategie je t mov pr ce

Tvorba poslání, vize a strategie je týmová práce

Hledání cesty je ze všeho nejobtížnější, protože musíte pracovat s mnoha odlišnými agendami, vnímáními reality, úrovněmi důvěry a ega.


Tvorba posl n vize a strategie je t mov pr ce1

Tvorba poslání, vize a strategie je týmová práce

Chcete-li lidem pomoci vytvořit si jasnou představu o významných cílech organizace a dosáhnout, aby je vzali za své, musíte je zapojit do rozhodování.


Tvorba posl n vize a strategie je t mov pr ce2

Tvorba poslání, vize a strategie je týmová práce

Stručně řečeno, formulace hlavního cíle organizace a strategický plán jsou jedna věc, zatímco docílit, aby všichni byli naladěni na stejnou notu, je věc druhá – a stejně významná.


Konec

KONEC


 • Login