Info om studentskrivningar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Info om studentskrivningar PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Info om studentskrivningar. Hösten 2012. Skrivämnen. Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå) ett främmande språk (A eller C-nivå) ett realprov matematiken (A eller B-nivå) Obs! Ett prov på A-nivå Extra provprov ovan som inte är obl. Kostnader för proven.

Download Presentation

Info om studentskrivningar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Info om studentskrivningar

Info om studentskrivningar

Hösten 2012


Skriv mnen

Skrivämnen

  • Oblmodersmålet +

  • 3 avfinskan (A eller B-nivå)

    • ett främmande språk (A eller C-nivå)

    • ett realprov

    • matematiken (A eller B-nivå)

      • Obs! Ett prov på A-nivå

  • Extra provprov ovan som inte är obl.


  • Kostnader f r proven

    Kostnader för proven

    • Bindande anmälan (½ år före)

    • Deltagaravgift för varje provomgång, 14 € (våren 2012)

    • Provavgift 28 € (våren 2012)


    Att erh lla studentexamen

    Att erhålla studentexamen

    • examen måste avläggas (påbörjas) under tre på varandra följande tillfällen

    • underkänt prov får tas om två gånger under tre följande omgångar

    • godkänt prov får tas om en gång när som helst

    • underkända obligatoriska prov kan kompenseras

    • underkända extra prov skrivs inte på betyget


    Provtidtabell h sten 2012

    Provtidtabell, hösten 2012

    • må 10.9. hörförståelse (engelskan)

    • ti 11.9. hörförståelse (finskan, A / B-nivå)

    • on 12.9. hörförståelse (korta språk, ty, fr, en,..)

    • fr 14.9. modersmålet I (textkompetens)

    • må 17.9. engelskan

    • on 19.9. realen I (re, lå, sl, ke, ge, hä)

    • fr 21.9. finskan (A- och B-nivå)


    Provtidtabell

    Provtidtabell

    • må 24.9. modersmålet II (uppsats)

    • on 26.9. realen II (ps, fil, hi, fy, bi)

    • fr 28.9. matematiken

    • må 1.10. korta språken


    Realprovet

    Första/andra tillfället:

    religion (evl el. ortod)

    livsåskådningskunsk.

    samhällslära

    kemi

    geografi

    hälsokunskap

    Andra/första tillfället:

    psykologi

    filosofi

    historia

    fysik

    biologi

    Realprovet


    Vad h nder sen

    Vad händer sen?

    • skolans lärare rättar svaren preliminärt ..

    • med direktiv från ämneslärarförbunden

    • Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen

    • svaren erhålls senast 20 nov (gissn. 16.11.)

    • samtidigt startar anmälningen för vårens skrivningar


    Vilka uppgifter har f r ldrarna inf r studentskrivningarna

    Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna?

    • Hålla ungdomarna på gott humör.

    • Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs.

    • Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar.


    Vilka uppgifter har f r ldrarna inf r studentskrivningarna forts

    Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? (forts.)

    • Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall.

    • Ha realistiska förväntningar på prestationerna.

    • Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena.


    Vad g r f r ldrarna

    Vad gör föräldrarna

    om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle?

    Ringer till rektorn (8343410 eller

    044-2942394). Skolan kan i undantagsfall ordna övervakning och skribenten får skriva hemma. Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället.


    Vad g r f r ldrarna forts

    Vad gör föräldrarna ..? (forts.)

    • Skaffar ett läkarintyg, som skolan skickar in med protokoll och övrigt material

    • Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)


    Att komma ih g

    Att komma ihåg:

    • Eleven har ingen läsperiod under hösten.

    • Det blir tungt att satsa på många höstprov.

    • Det normala skolarbetet bör skötas.


  • Login