Ch a ch n nu i t i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI. Chúa chăn nuôi tôi. Duy Thi ê n. ♫ ♪ Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì … ♫ ♪. DK- Chúa chăn nuôi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?. 1-1 Người đã dẫn.

Download Presentation

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch a ch n nu i t i

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

Chúa chăn nuôi tôi

Duy Thiên

♫ ♪ Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì … ♫ ♪


Dk ch a ch n nu i

DK- Chúa chăn nuôi

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?


1 1 ng i d n

1-1 Người đã dẫn

1. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về,

Abcd


Ch a ch n nu i t i

1-2

1.. về bên ngàn suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi.


Dk ch a ch n nu i1

DK- Chúa chăn nuôi

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?


2 1 n o ng ch nh

2-1 Nẻo đường chính

2. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường.


Ch a ch n nu i t i

2-2

2.. Dù vượt suối qua đồi, hoặc qua ngàn tăm tối. Tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi.


Dk ch a ch n nu i2

DK- Chúa chăn nuôi

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?


3 1 ng i d n c

3-1 Người dọn cỗ

3. Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù. 


Ch a ch n nu i t i

3-2

3.. Người đã xức trên đầu, dầu thơm Người lai láng. Tôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa thương hồn tôi.


Dk ch a ch n nu i3

DK- Chúa chăn nuôi

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?


4 1 tr n cu c s ng

4-1 Trọn cuộc sống

4. Trọn cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ


Ch a ch n nu i t i

4-2

4.. hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thảnh thơi êm ấm thay nhà Người.


Dk e ch a ch n nu i

DK-E Chúa chăn nuôi

Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai ?


Ch a ch n nu i t i

pic


Pdf jpg 1 cd th nh linh cd 117

Done spelling check – pdf – Feb 26 2009

pdf-jpg-1 cd Thánh Linh + cd 117


Pdf jpg 2

pdf-jpg-2


  • Login