dysleksivennlig skole
Download
Skip this Video
Download Presentation
DYSLEKSIVENNLIG SKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE. Dysleksivennlige skoler:. 1. Sjøstrand barneskole, 1-7kl., Kristiansand (Vest-Agder),2006, www.minskole.no 2. Skaug skole og oppvekstsenter , 1-4kl. Bodø (Nordland), 2008, http://skaug.bkskole.no/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DYSLEKSIVENNLIG SKOLE' - yeo-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dysleksivennlig skole
DYSLEKSIVENNLIGSKOLE

Dysleksi Norge 2013

slide2

Dysleksivennlige skoler:

1. Sjøstrand barneskole, 1-7kl., Kristiansand (Vest-Agder),2006, www.minskole.no

2. Skaug skole og oppvekstsenter , 1-4kl. Bodø (Nordland), 2008, http://skaug.bkskole.no/

3. Den norske skole i Gran Canaria, alle trinn. 2009, http://www.colegio.no/

4. Porsgrunn VGS ,Porsgrunn, (Telemark), 2009, http://www.porsgrunn.vgs.no/

5. Trudvang skole,1-5kl. (Sogn og Fjordane), 2010, http://www.trudvang.skule.no/

6. Melsom VGS (Vestfold),2011, http://www.vfk.no/melsom-vgs/

7. Farnes skule,1-10kl., Øvre Årdal (Sogn og Fjordane), 2011, http://www.ardal.kommune.no

8. Ole Viig VGS, Stjørdal, (Nord-Trøndelag), 2011, http://ole-vig.vgs.no/Sider/default.aspx

9. Skagerak International School, Alle trinn.Sandefjord, (Vestfold), 2012, http://www.skagerak.org/

10. Nesset ungdomsskole, Levanger, (Nord-Trøndelag), 2012, http://www.levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Nesset-US/

slide3

11. Borkenes barne- og ungdomsskole, 1-10kl., Kvæfjord, (Troms), 2012, http://www.borkenes.skole.no/

12. Rustad skole, 1-7kl. Ås (Akershus), 2012, http://www.rustadskole.no/hjem.163814.no.html

13. Nesheim skole, 1-7kl. Arendal (Aust-Agder),2012, http://nesheim.skole.arendal.no/

14. Benterud skole, 1-7kl. Lørenskog (Akershus) 2013, http://benterud.skole.lorenskog.no/

15. Solneset skole, Tromsø (Troms) 2013, http://solneset.tromsoskolen.no/

16. Eikanger skule, Lindås (Hordaland) 2013, http://www.linksidene.no/minskole/esk/pilot.nsf/vindex?Opennavigator&count=5

17. Sandefjord videregående skole, Sandefjord (vestfold) 2013, http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/

kriterier for bli godkjent som dysleksivennlig skole
Kriterier for å bli godkjent som dysleksivennlig skole

Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, og har bestemt at skolen skal ha som målsetting å være en dysleksivennlig skole. Søknaden bør behandles i alle skolens organer, og ligge inne i virksomhetsplanen.

Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: Lese/skrivevansker og IKT - hjelpemidler

slide5

Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Skolen har rutiner på bruk av:

  • IKT
  • hjelpeprogrammer
  • lydbøker/smartbøker/scanning av tekst
  • pedagogisk programvare
slide6

Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes ett av flere tilgjengelige og anerkjente programmer, eller ett system skolen selv har utviklet.

Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene som gjør at elevenes utvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes.

Skolen har prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese - og skrivevansker.

slide7

Skolen har prosedyrer for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen.

 • Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder. Med dysleksivennlige metoder mener vi:
  • Metoder som sikrer forståelse
  • Gode lese- og læringsstrategier
  • Gode rutiner for vurdering for læring
  • Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. læringsstiler.
  • God struktur i all undervisning
  • Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene.
slide8

På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv.

Tilretteleggingene tilpasses behovene til den enkelte elev, og det lages en avtale om hvordan dette skal være sammen med foresatte.

Skolen har gode rutiner for å informere om fritak i sidemål.

slide9

Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert.

Skolen må dokumentere gode rutiner på elevsamtaler, arbeid med det psykososiale miljøet, mobbing osv.

Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven.

Skolen har rutiner for å fange opp ideer hos foresatte og lærere til hvordan skolen kan forbedres.

Skolen er medlem av Dysleksi Norge.

s knadsprosess
Søknadsprosess
 • Søknad ut fra kriteriene sendes til Dysleksi Norge
 • Dysleksi Norge innhenter planer og dokumentasjon
 • Dysleksi Norge besøker skolen
 • Dysleksi Norges landsstyre tar søknaden opp til vurdering
 • Godkjenning og inngåelse av forpliktende avtale.
 • Overrekking av «dysleksivennlig skole – plakett».
 • Representant for skolen må møte en gang i året på samling for de Dysleksivennlige skolene.  
dysleksivennlig skole en god skole for flere
Dysleksivennlig skole, en god skole for flere….

Mange av de tiltakene som er til god hjelp for dyslektikere vil også kunne være nyttige for alle andre som skal lære.

En dysleksivennlig skole vil være en god skole for flere.

ad