Paul na kaselyov b gymn zium sv tom a akvinsk ho
Download
1 / 11

Slnečná energia - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Paulína Kaselyová B Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Slnečná energia. Slnko ako jedna z hviezd našej galaxie predstavuje vysoko stabilný a vysokovýkonný energetický zdroj, bez ktorého by sa život na Zemi nezaobišiel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slnečná energia' - yeo-fernandez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paul na kaselyov b gymn zium sv tom a akvinsk ho

Paulína Kaselyová

B

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Slnečná energia


Energia slnka

Slnko ako jedna z hviezd našej galaxie predstavuje vysoko stabilný a vysokovýkonný energetický

zdroj, bez ktorého by sa život na Zemi nezaobišiel.

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia.

Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádzajú vo forme elektromagnetických vĺn.

Energia slnka


Dopad slne n ho iarenia

Slnko ponúka energetický potenciál, ktorý sa dá neobmedzene využívať. Prostredníctvom slnečných

lúčov pošle na Zem za 20minút toľko energie (E), koľko celé ľudstvo spotrebuje za celý rok.

Dopad slnečného žiarenia


Slne n energia

Slnečné žiarenie sa po dopade na zemský povrch premieňa na iné formy energie:

-na tepelnú energiu; takýmto spôsobom sa ohrieva zemský povrch – pôda, voda i vzduch;

-na mechanickú energiu; takto vznikajú vzdušné prúdy;

-na chemickú energiu; ktorá je prostredníctvom fotosyntézy viazaná v rastlinách a iných

organizmoch.

-V našich zemepisných šírkach je v čase od 10.00 do 14.00 hod. intenzita žiarenia medzi 100 až 300

W/m2, podľa ročného obdobia. Z hľadiska energetiky je slnečná energia riedka, preto sa musí

,, zbierať “ z väčších plôch.

Slnečná energia


Druhy iarenia

Ultrafialové žiarenie na iné formy energie:

Ultrafialové žiarenie (290 nm – 380 nm) - tvorí 9% slnečného žiarenia a pred dopadom na zemský

povrch sa zachytáva ozónovou vrstvou atmosféry. Nemá ako zdroj energie význam a dokázané sú

jeho nepriaznivé (mutagénne) účinky na živé organizmy.

Infračervené žiarenie

Infračervené žiarenie (nad 750 nm) - tvorí 46% slnečného žiarenia. Pri pohltení živými organizmami a

pôdou sa mení na teplo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou priebehu biochemických reakcií (látkovej

premeny = metabolizmu). Teplota prostredia u rastlín priamo ovplyvňuje priebeh fotosyntézy a závisí

od nej aj aktivita živočíchov s nestálou telesnou teplotou.

Druhy žiarenia


Viditeľné svetlo na iné formy energie:

Viditeľné svetlo (380 nm – 750 nm) - tvorí 45% slnečného žiarenia. Je primárnym zdrojom energie

a jeho pôsobením začínajú primárne procesy fotosyntézy (fotochemická fáza). Prostredníctvom

chlorofylu sa transformuje do energie chemických väzieb organických zlúčenín. Zelené rastliny majú

rôzne nároky na dĺžku pôsobenia svetla počas dňa:

-heliofyty - svetlomilné rastliny – púšte, stepi, horské oblasti

-heliosciofyty - neutrálne rastliny – trávnaté a lesné spoločenstvá

-sciofyty- tieňomilné rastliny – rastliny lesného podrast


Vyu vanie slne nej energie

Rozlišujeme na iné formy energie:tri základné spôsoby využitia slnečnej energie:

-pasívne využitie

-kolektory

-výroba elektrickej energie

Pasívne využitie

Solárna architektúra môže v budovách prispieť až 15%-tami k úsporám energie, ktorú je potrebné

vynaložiť na vykurovanie. Hlavnou zásadou je orientovať všetky veľké okná na juh. Takto navrhnutá stavba spotrebuje až o 20% menej energie na vykurovanie oproti domu, ktorý je orientovaný na

východ, či západ.

Kolektory

Typický slnečný kolektor pracuje ako miniatúrny skleník, ktorý zachytáva teplo pod skleneným

(alebo iným priesvitným) krytom. Nemali by byť vystavené vetru lebo to je jednak namáha na nosnú

konštrukciu a tiež to vedie k ich ochladzovaniu a čiže ku tepelným stratám. Umiestnenie kolektorov

je jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich účinnosť celého systému. Kolektory je vhodné

orientovať na juh.

Využívanie slnečnej energie


Fotovoltaick l nok

Zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu priamo na elektrickú. Tieto články sa nachádzajú napr.

v kalkulačkách, hodinkách. Fotovoltaický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, na

ktorej vzniká napätie. Podstatou celej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je vnútorný

fotoelektrický jav.

Fotovoltaický článok


Slne n energia pom ha ekol gii

Zvýšená ekologická uvedomelosť, ale aj obavy z rastúcich cien fosílnych palív zvyšujú

záujem o technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Jedinečným zdrojom

energie je slnko, ktorého energetický potenciál možno využívať neobmedzene.

Slnečná energia pomáha ekológii


Pou it literat ra

katalóg (časopis): Jesenný špeciál 2009 platnosť: 2.9 – 30.11.2009 (JUNKERS)

---------------------

denník: Pravda 27. Apríla 2011

---------------------

http://byvanie.pravda.sk/slnecna-energia-pomaha-ekologii-dnc-/sk-bstavba.asp?

c=A110427_122515_sk-bstavba_p01#ixzz1PAm6QeQL

---------------------

Referaty.sk / wikipedie.org

Použitá literatúra


Akujem za pozornos
Ďakujem – 30.11.2009 (JUNKERS)za pozornosť


ad