Bodem kennis van bodem zaken
Download
1 / 20

Bodem+, Kennis van bodem zaken - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Bodem+, Kennis van bodem zaken. Bodem+, Kennis van bodem zaken. Platform Toezicht bodem - Besluit Bodemkwaliteit. Michiel Gadella 16 november 2006. Inhoud presentatie. Waarom een nieuw beleidskader? Besluit bodemkwaliteit Instrumentarium Wat willen we ermee bereiken?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bodem+, Kennis van bodem zaken' - yeo-fernandez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bodem kennis van bodem zaken1

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Platform Toezicht bodem

-

Besluit Bodemkwaliteit

Michiel Gadella

16 november 2006


Inhoud presentatie
Inhoud presentatie

 • Waarom een nieuw beleidskader?

 • Besluit bodemkwaliteit

 • Instrumentarium

 • Wat willen we ermee bereiken?

 • Wat is er anders?

 • Suggesties voor handhavers


1 beleidsontwikkeling bodem
1. Beleidsontwikkeling bodem

 • de balans tussen bescherming van mensen en behoud bodemeigenschappen enerzijds en ruimte voor de maatschappelijke activiteiten anderzijds

 • Verbreding bodembeheer

  (integraal, aansluiting RO)

 • Verantwoord omgaan

  met bestaande verontreiniging

 • Decentralisatie


2 hoofdlijnen besluit en regeling bodemkwaliteit
2. Hoofdlijnen Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Hoofdstukken

 • Algemeen

 • Kwalibo

 • Bouwstoffen

 • Grond en Baggerspecie

 • Overgangsrecht

 • Inspraak

Diverse normen en meetvoorschriften alsmede instrumenten als richtlijn BKK, risicotoolbox in bijlagen Regeling


2 1 algemeen
2.1 Algemeen

 • Bevoegd gezag

  • Gemeente en waterkwaliteitsbeheerder

  • Soms provincie (WM-inrichtingen)

  • VROM en V&W-Inspectie (ketengericht)

 • Organisatie handhaving

  • Coördinatie min. VROM en V&W

 • Nuttige toepassing

 • Onderscheid met saneringsgevallen!


2 2 kwalibo
2.2 Kwalibo

 • Doel: betrouwbare gegevens

 • Gegevens afkomstig van intermediairs

 • Erkenning door VROM én V&W (uitvoering Bodem+); van belang

  • a. relevant certificaat

  • b. integriteitstoets

 • Toezicht op het “certificatie-systeem” middels ketenhandhaving

 • VI/inspectie V&W beslist over intrekkingen erkenningen

 • Bevoegde gezagen mogen vertrouwen op de erkenningen

 • KWALIBO richt zich op alle bodemregelgeving (breder dan BBK)


2 3 bouwstoffen
2.3 Bouwstoffen

 • Productgericht = (preventieve) generieke eisen

 • Product moet voldoen aan (emissie) eis

 • Bewijsmiddelen sluiten beter aan bij risico (dakpannen vs. vliegas)

 • Handhaving

  • Kwaliteit bouwstof en correcte toepassing

  • Gehele keten (producent, tussenhandelaar, transporteur t/m toepasser)

  • Producent t/m aannemer  VROM-Inspectie

  • Toepasser (eigenaar)  Gemeente, waterkwaliteitsbeheerder


2 4 grond en bagger
2.4 Grond en bagger

Alle toepassingen gereguleerd in 1 besluit:

 • Toepassen als bodem

  • Generiek beleidskader

   • Aansluiting bij functie

  • Gebiedspecifiek beleidskader

   • Decentrale aanpak en normstelling

 • Grootschalige bodemtoepassingen

 • Verspreiden bagger

 • Intrekking o.a. Bsb, MVG, MR Klasse-indeling


2 4 hoe werkt dat generiek
2.4 Hoe werkt dat generiek

TOEPASSINGSEIS

TOEPASSINGSEIS


2 4 gebiedspecifiek kader
2.4 Gebiedspecifiek kader

 • Ruimte voor gebiedsspecifieke normstelling

  • Tussen AW2000 en saneringscriterium

  • Op basis van gebiedskwaliteit, maatschappelijke opgave voor grond- en baggerverzet, ontwikkeling en ambities

 • Democratische legitimatie: bodembeheernota

 • Risicotoolbox

 • Stand-still op gebiedsniveau

 • Geen toepassing van gebiedsvreemde grond/bagger bij verslechtering en bij overschrijding interventiewaarde • Bewijsmiddelen 1
  Bewijsmiddelen (1)

  • Bouwstoffen

   • Partijkeuring

    • Niet anders dan in huidige Bsb

   • Fabrikant eigen verklaring

    • Nieuw

    • Interne Kwaliteitsborging

    • Toelatingsonderzoek

    • Product voldoet ruimschoots aan eis

   • Erkende kwaliteitsverklaring

    • Niet anders dan in huidige Bsb


  Bewijsmiddelen 2
  Bewijsmiddelen (2)

  • Grond & Bagger

   • Partijkeuring

    • Niet anders dan in huidige Bsb

   • Fabrikant eigen verklaring

    • Zie Bsb, in de praktijk alleen voor primaire winningen geschikt.

   • Erkende kwaliteitsverklaring

    • Niet anders dan in huidige Bsb

   • Bodemkwaliteitskaarten

    • Alleen voor eigen beheergebied

    • Gaat uit van beheer van gebieden niet van kwaliteit individuele partij.

   • Bodemonderzoek

    • Bij grond van hetzelfde niveau als de partijkeuring

    • Bij baggerspecie een zeer divers beeld
  Melden zicht op grondstromen
  Melden – zicht op grondstromen

  • Centraal melden bij minister

  • Minister stuurt door naar BG

  • Bouwstoffen melden IBC bouwstoffen

  • G&B vrijwel alles melden

  • Herkomst, kwaliteit, bestemming

  • Link met kwalibo

  • Beter zicht op grondstromen


  3 wat willen we ermee bereiken
  3. Wat willen we ermee bereiken?

  • Kwalibo

   • Betrouwbaarheid gegevens vergroten

   • “Free riders” aanpakken

  • Bouwstoffen

   • Eenvoudiger waar het kan

  • Grond en bagger

   • Duurzame beheer van diffuse verontreiniging

   • Aansluiting van bodemkwaliteit bij het bodemgebruik, beperking van risico’s


  4 wat is er anders
  4. Wat is er anders?

  • Introductie Kwalibo

  • Bouwstoffen

   • Eenvoudigere bewijslast

   • Ketentoezicht

  • Grond en bagger

   • Decentrale bevoegdheden

   • Gebiedspecifiek beleid

   • Gebiedseigen bewijsmiddelen

   • Ketentoezicht


  5 suggesties
  5. Suggesties

  • Hou in het vizier: wat willen we ermee bereiken?

  • Werk samen (BG, VI, inspectie V&W, milieudiensten etc.)

  • Gebruik aangerijkte instrumenten (meldsysteem, landelijke BKK, Bodem+, aanwijzingen kwalibo)

  • Grond en bagger:

   • Decentraal en transparant beleid, geïntegreerd in 1 besluit.

   • De partijkwaliteit staat niet centraal, maar de ontwikkeling en functie van het gebied staat centraal

  • Kwalibo:

   • Handhaven wordt eenvoudiger

   • Ketenhandhaving wordt belangrijker

   • Accent leggen op juiste voortbrengingsproces van partijen


  ad