Erekt l d sfonks yon
Download
1 / 48

EREKTİL DİSFONKSİYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 369 Views
 • Uploaded on

EREKTİL DİSFONKSİYON. Dr. Semra Yalçınkaya URAL. Penil ereksiyon ; psikolojik, nörovasküler ve fizyolojik proseslerden oluşan karmaşık bir olay. Ereksiyon Çalışmaları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EREKTİL DİSFONKSİYON' - yeo-diaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erekt l d sfonks yon

EREKTİL DİSFONKSİYON

Dr. Semra Yalçınkaya URAL


 • Penil ereksiyon; psikolojik, nörovasküler ve fizyolojik proseslerden oluşan karmaşık bir olay


Ereksiyon al malar
Ereksiyon Çalışmaları

 • 19.yy sonu 20.yy başlarındaki çalışmalarla, penil ereksiyonda etkili nöroanatomik yapılar, fizyolojik, endokrin mekanizmalar açıklığa kavuşmaya başlıyor.


Cinsel yan t d ng s 1

Masters ve Johnson’un fizyolojik araştırmaları sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

Heyecan (uyarılma)

Plato

Orgazm

Gevşeme

Cinsel Yanıt Döngüsü-1


Cinsel yan t d ng s 2
Cinsel Yanıt Döngüsü-2 sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

Helen Kaplan: ‘’İnsanlarda cinsel tepkinin ilk adımı uyarılma

değil arzudur.’’

 • Arzu

 • Uyarılma

 • Orgazm


Cinsel yan t d ng s 3
Cinsel Yanıt Döngüsü-3 sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

Zilbergeld ve Ellison;

 • Arzu

 • Psikolojik Uyarılma

 • FizyolojikHazırlık

 • Orgazm

 • Memnuniyet


 • Potentia; güç, iktidar sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

 • İmpotentia; güçsüzlük, cinsel iktidarsızlık

 • Erectio; dikme, dikilme, dikleşme


Erektil disfonksiyon tan m
Erektil Disfonksiyon; sonucu cinsel tepkide 4 aşama:Tanım

 • Herhangi bir cinsel etkinliği sağlamak için gerekli sertleşmenin oluşmasında ya da sürdürülmesinde ortaya çıkan inatçı ve tekrarlayıcı yetersizlik


Erektil disfonksiyon
Erektil Disfonksiyon; sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

 • Yaşam boyu (primer) / Edinsel (sekonder)

 • Yaygın / Durumsal

 • Psikolojik / Organik / Karışık


Tarihte mpotans
Tarihte “İmpotans” sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

 • Hindistanda MÖ 8. yüzyılda yazılı bir kaynakta impotansın istemli, konjenital, prekoks ve genital organların hastalığına bağlı olabileceği belirtilmiş.

 • Hintliler, Araplar, Çinliler, Mısırlılar ve Grekler tarih boyunca çeşitli karışımlarla impotansı tedavi etmeye çalışmışlar.

 • Yunan mitolojisinde çocukluktaki seksüel anksiyetenin adult dönemde impotansa neden olduğunu gösteren örnekler bulunuyor.

 • Hipokrat, impotansın uzun süre ata binenlerde gelişebileceğinden bahsetmiş.

 • Ortaçağda, impotansdan cadılar sorumlu tutuluyor.

 • 13. ve 17. yüzyıllar arasında impotans boşanmanın tek nedeni.

 • 19. yüzyılda impotansın nedeni mastürbasyona ve istemsiz ejakülasyona (bunu spermatorrhoea olarak adlandırmışlar) bağlı sperm kaybı olduğu düşünülmüş.


Epidemiyoloji 1
Epidemiyoloji-1 sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

 • Kinsey'in alan çalışmalarında, erkeklerde %1.6 olarak başlayan ve 70 yaşın üzerinde %27'lere varan ereksiyon sorunları

 • Tüm erişkin erkek popülasyonunun %10-20’sinde

 • Yaşamının herhangi bir diliminde aynı güçlüğü belirli bir süre için yaşamış erkeklerin oranı %20

 • Yaşamın herhangi bir döneminde benzeri bir güçlükle 1-2 kez karşılaşan erkeklerin oranı ise %70-75


Ere k t il disfonksiyon preval ans
Ere sonucu cinsel tepkide 4 aşama:ktil Disfonksiyon Prevalansı


40 ya alt erkeklerde etiyolojiye y nelik erektil disfonksiyon da l m
40 Yaş Altı Erkeklerde Etiyolojiye Yönelik Erektil Disfonksiyon Dağılımı

Karadeniz ve ark., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hast.


Epidemiyoloji 2
Epidemiyoloji-2 Disfonksiyon Dağılımı

Feldman tarafından yapılmış bir çalışmada (Massachusetts Çalışması,1987-1989);

40-70 yaşları arasındaki erkeklerin,

%52’sinde herhangi düzeyde ED

%17’sinde hafif düzeyde ED

%25’inde orta dereceli ED

%10’unda ağır ED

Ağır ED;

5. dekadda %5.1,

7. dekadda %15


Massachusetts al mas
Massachusetts Disfonksiyon DağılımıÇalışması

Feldman HAve ark. 1994


Epidemiyoloji 3
Epidemiyoloji-3 Disfonksiyon Dağılımı

 • Türkiye’de bir ilaç firmasının yaptığı çalışmada ise erişkin erkek popülasyonunun %69’unda değişik düzeylerde ED (hafif, orta ve ağır)

 • Türk Androloji Derneği’nin (1998), 40 yaş üstü 1982 erkeğin sorgulandığı epidemiyolojik çalışmasında hafif, orta ve ağır ED oranları sırası ile %35.7, %23 ve %5.6.


Epidemiyoloji 4
Epidemiyoloji-4 Disfonksiyon Dağılımı

 • Bazı ülkelerde, 40-70 yaş arasında hafiften ağıra ED prevalansı;

  ABD’nde %35

  Japonya’da %39

  İtalya’da %21

  Brezilya’da %15

  Malezya’da %16

  İran’da %19


Epidemiyoloji 5

Cinsel işlev bozuklukları nedeniyle tedavi gören erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

Epidemiyoloji-5


Ere ktil disfonksiyonun nedenleri
Ere erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonktil Disfonksiyonun Nedenleri

 • Psikojenik

 • Organik

 • Sık birliktelik


Erektil disfonksiyonun nedenleri
Erektil Disfonksiyonun Nedenleri erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon


Multifa kt ryel yakla m bi yolojik psikolojik sosyal fakt rler
Multifa erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonktöryel Yaklaşım: Biyolojik, Psikolojik, Sosyal Faktörler

Psikiyatrik Bozukluk

Ailenin İnançları,

Tutumları

Fiziksel Hastalık Öyküsü

Erken Cinsel Deneyimler

Cinsel İşlev

Hastalık/

İlaçlar

Partner

İlişkisi

Kognisyonlar/

İnançlar

Çevresel

Stresörler

Partnerin

Cinsel İşlevi


Cinsel sorun nas l geli iyor
Cinsel Sorun Nasıl Gelişiyor erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon?

Hazırlayıcı

Etkenler

Devamını Sağlayan

Etkenler

Psikoseksüel Gelişimsel Sorunlar

Şimdiki İşlevsellik

Başlatıcı

Etkenler


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 1
Erektil Disfonksiyon’da erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon Psikoseksüel Gelişim Sorunları-1

 • Cinsel zevk büyük bir tehlikeye yol açacaksa, ego bu zevkten vazgeçer.

 • Bilinçdışı arzular ve çatışmalara bağlı cinsel ketlenme, karşı cinse yakınlaşmakta hafif bir çekingenlikten, tam bir isteksizliğe kadar varabilir.

 • Anneye yönelik bilinçdışı arzuların yaratacağı misilleme korkusu, cinsel hazdan vazgeçmeyi gerektirebilir.


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 2
Erektil Disfonksiyon’da erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon Psikoseksüel Gelişim Sorunları-2

Freud;

‘’İlk cinsel güdümüzü annemize yöneltmek, belki de hepimizin kaderidir. Tüm yaratılış destanları ensestle başlar. Gerçek kadınını bulan erkek, annesini bulmuş demektir. Her evliliğin duygusal merkezinde bir oğul ve ana vardır.’’


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 3
Erektil Disfonksiyon’da erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon Psikoseksüel Gelişim Sorunları-3

 • Cezalandırıcı ebeveyn ve bunlara bağlı süperego çekirdeklerinin baskısı altında her türlü agresyonu bastırmak,

 • Cinsel nesneyi parçalama, öldürme, yaralama gibi bilinçdışı fanteziler,

 • Çocukluk cinselliğine regresyon

 • ‘’Penis vajina içinde yaralanabilir’’

 • Feminen identifikasyon

 • Şehvetin şefkatten izolasyonu


Cinsel lev bozukluklar nda haz rlay c etkenler
Cinsel İşlev Bozukluklarında Hazırlayıcı Etkenler erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

 • Tutucu bir ortamda büyüme

 • Cinsel eğitimin yetersizliği

 • Cinsel mitler

 • Yaşam biçimi

 • Travmatik cinsel deneyimler


Cinsel lev bozukluklar nda ba lat c etkenler
Cinsel İşlev Bozukluklarında Başlatıcı Etkenler erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

 • Psikiyatrik bozukluklar

 • Tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Bedensel hastalıklar

 • Abartılı performans beklentileri

 • İlişkide yaşanan sorunlar

 • Sadakatsizlik

 • İşle ilgili sorunlar

 • Yaşlanma

 • Eş kaybı


Cinsel lev bozukluklar nda s rd r c etkenler
Cinsel İşlev Bozukluklarında Sürdürücü Etkenler erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

 • Psikiyatrik bozukluklar

 • Bedensel hastalıklar

 • Tedavide kullanılan ilaçların yan etkisi

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Performans anksiyetesi

 • Cinsel mitler

 • İlişkide yaşanan sorunlar

 • Beden algısında sorunlar


Cinsel mitler ve ereksiyon
Cinsel Mitler ve Ereksiyon erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

 • Erkeklerde cinsel organın boyutu, cinsel gücün göstergesidir.

 • Büyük bir penis kadının daha fazla uyarılmasını sağlar.

 • Cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı ve yönetmelidir.

 • Her erkek her kadına nasıl zevk vereceğini bilir.

 • Erkek cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır.

 • Gerçek bir erkeğin cinsel sorunu olamaz.

 • Duygusallık, yakınlaşma, iletişim gibi kavramlar erkeklere özgü değildir ve zayıflık belirtisidir.

 • Cinsel ilişki, cinsel birleşme demektir.

 • İyi bir cinsellik için, penisin sertleşmesi şarttır.

 • Erkeğin penisinde sertleşmenin kaybı eşini çekici bulmadığı anlamına gelir.

 • Erkeğin penisi sertleştiğinde hemen boşalması, erkekliğinin göstergesidir.

 • Cinsellikte performans, başarıya ulaşmak çok önemlidir.


Performans anksiyetesi
Performans Anksiyetesi ? erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon


E le li kili sorunlar

Eş reddi erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

Yakınlık duygusunda azalma

Eşi çekici bulmama

Başka bir partnerle ilişki

Gebelik-doğum sonrası ilişki

Eşte cinsel sorunlar

Eşin tutumu

Eşle İlişkili Sorunlar


Evli Çiftlerde Haftalık Cinsel Birleşme Ortalaması erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

YAŞ


Psikiyatrik bozukluklar ve erektil disfonksiyon
Psikiyatrik Bozukluklar ve erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon Erektil Disfonksiyon

Centre for Sexual and Reproductive Health


Erektil disfonksiyon organik nedenler

Vas erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonküler

Nörojenik

Endokrin

İlaçla-ilişkili

Erektil Disfonksiyon;Organik Nedenler


Erektil disfonksiyon vask ler nedenler
Erektil Disfonksiyon; erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonVasküler Nedenler

Aterosklerozis;

 • Periferal vasküler hastalık

 • Hipertansiyon

 • Koroner arter hastalığı

  Venöz yetmezlik;

 • Veno-oklüzif defekt: ereksiyonu sürdürmede yetersizlik


Erektil disfonksiyon n rojenik nedenler
Erektil Disfonksiyon; erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonNörojenik Nedenler

 • Periferal nöropati

 • Spinal kord yaralanması

 • Pelvikcerrahiler;sistektomi, radikal prostatektomi, v.b.

 • Pelvik radyoterapi

 • Nörolojik hastalıklar; MS, parkinson hastalığı, spina bifida, epilepsi, alzheimer hastalığı,v.b.


Erektil disfonksiyon endokrin nedenler
Erektil Disfonksiyon; erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonEndokrin Nedenler

 • Diyabet

 • Testosteron ↓, Prolaktin ↑

 • TSH (hipo-hipertiroidi)


Erektil disfonksiyona yola abilen la ve maddele r

Al erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyonkol

Östrojenler

Antiandrojenler

H2 reseptör blokerleri

Antikolinerjikler

Ketokonazol

Antidepresanlar

Marihuana

Antihipertansifler

Narkotikler

ß-blokerler

Psikotropikler

Sigara

Kokain

Spironolakton

Lipid-düşürücü ajanlar

NSAI’lar

Sitotoksik ilaçlar

Diüretikler

Erektil Disfonksiyona Yolaçabilen İlaç ve Maddeler


Organik psikojenik
Organik? Psikojenik? erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

KARAKTERİSTİĞİ ORGANİK PSİKOJENİK

 • Başlangıç Yavaş seyir Akut

 • Koşulları Yaygın Durumsal

 • Gelişimi Sabit Değişken

 • Koit dışında ereksiyon Yetersiz Yeterli

 • Psikoseksüel sorunlar Sekonder Primer

 • Partner sorunları Sekonder Primer

 • Anksiyete ya da korku Sekonder Primer


Erektil disfonksiyonda tedavi
Erektil Disfonksiyonda Tedavi erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

 • Altta yatan nedene odaklı

 • Multi-disipliner yaklaşım önemli

 • Cinsel terapi

 • İlaç tedavisi


Erektil disfonksiyonda tedavi ad mlar n belirleyen sorunun altta yatan nedenlerini anlamakt r
Erektil Disfonksiyonda Tedavi Adımlarını Belirleyen, Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır !

 • Sorun primer mi, sekonder mi?

 • Yaygın mı, durumsal mı ?

 • Ne zaman, nasıl başladı, nasıl sürdü ?

 • Hemen her cinsel etkinlikte ortaya çıkıyor mu ?

 • Spontan ereksiyon, nokturnal ereksiyon oluyor mu ?

 • Cinsel isteksizlik, prematur ejakulasyon ?

 • Çözülme evresi ?

 • Psikiyatrik bozukluk, fiziksel hastalık, alkol-madde kullanımı var mı ?

 • Çevresel stresörler ?

 • Eşle sorunlar ?


Erektil disfonksiyonda cinsel terapi 1
Erektil Disfonksiyonda Cinsel Terapi-1 Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır !

 • Cinsellik kavramı,

 • Cinsel anatomi, fizyoloji ve cinsel işlevler konusunda bilgilendirme,

 • Cinsel mitlerin tartışılması ve düzeltilmesi,

 • Eş ilişkisinin geliştirilmesi,

 • Kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi,

 • Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tedavi edilmesi,

 • Eşlik eden bedensel hastalıklarla mücadele,

 • Kullanılan ilaçların, alkol-madde kullanımının gözden geçirilmesi.


Erektil disfonksiyonda cinsel terapi 2
Erektil Disfonksiyonda Cinsel Terapi-2 Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır !

 • Uygun kişi

 • Uygun zaman, uygun yer ve ortam

 • Cinsel birleşme yasağı

 • Sensate Focus- 1 ve Sensate Focus- 2

 • Cinsel uyarı tekniklerinin geliştirilmesi

 • Sıkma (squeeze) tekniği

 • Aşamalı olarak koite geçiş


Erektil disfonksiyonda la kullan m 1
Erektil Disfonksiyonda Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır ! İlaç Kullanımı-1

 • Yakın çevrede cinsel terapi deneyimi bulunan profesyonellerin olmadığı durumlar

 • Hastanın ya da partnerinin terapiyi reddetmesi

 • Hastada ya da partnerde ciddi psikiyatrik hastalık ya da ağır kişilik bozukluğu

 • Hastada ya da partnerde ciddi alkol-madde kullan.

 • Ciddi marital çatışma

 • Değişken, multipl partnerler

 • Ekstramarital ilişkinin varlığı

 • Hastanın ya da çiftin cinsel sorunlarına öncelik veremeyecek durumda olmaları


Erektil disfonksiyonda la kullan m 2
Erektil Disfonksiyonda Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır !İlaç Kullanımı-2

 • Primer / inatçı ED olguları

 • Ek bedensel / biyolojik etkenlerin ya da ilaç kullanımının olduğu olgular

 • Cinsel terapinin daha önce uygulandığı ancak etkisiz kaldığı olgular


Erektil disfonksiyonda la tedavisi

Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (nitratlarla kontrendike !);

Sildenafil

Vardenafil

Tadalafil

Apomorfin (merkezi dopaminerjik etki)

Fentolamin (alfa adrenerjik bloker)

Yohimbin (alfa2 adrenores. antagonisti)

Trazodon

Topikal uygulamalar

Erektil Disfonksiyonda İlaç Tedavisi