Erekt l d sfonks yon
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

EREKTİL DİSFONKSİYON PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EREKTİL DİSFONKSİYON. Dr. Semra Yalçınkaya URAL. Penil ereksiyon ; psikolojik, nörovasküler ve fizyolojik proseslerden oluşan karmaşık bir olay. Ereksiyon Çalışmaları.

Download Presentation

EREKTİL DİSFONKSİYON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erekt l d sfonks yon

EREKTİL DİSFONKSİYON

Dr. Semra Yalçınkaya URAL


Erekt l d sfonks yon

 • Penil ereksiyon; psikolojik, nörovasküler ve fizyolojik proseslerden oluşan karmaşık bir olay


Ereksiyon al malar

Ereksiyon Çalışmaları

 • 19.yy sonu 20.yy başlarındaki çalışmalarla, penil ereksiyonda etkili nöroanatomik yapılar, fizyolojik, endokrin mekanizmalar açıklığa kavuşmaya başlıyor.


Cinsel yan t d ng s 1

Masters ve Johnson’un fizyolojik araştırmaları sonucu cinsel tepkide 4 aşama:

Heyecan (uyarılma)

Plato

Orgazm

Gevşeme

Cinsel Yanıt Döngüsü-1


Cinsel yan t d ng s 2

Cinsel Yanıt Döngüsü-2

Helen Kaplan: ‘’İnsanlarda cinsel tepkinin ilk adımı uyarılma

değil arzudur.’’

 • Arzu

 • Uyarılma

 • Orgazm


Cinsel yan t d ng s 3

Cinsel Yanıt Döngüsü-3

Zilbergeld ve Ellison;

 • Arzu

 • Psikolojik Uyarılma

 • FizyolojikHazırlık

 • Orgazm

 • Memnuniyet


Erekt l d sfonks yon

 • Potentia; güç, iktidar

 • İmpotentia; güçsüzlük, cinsel iktidarsızlık

 • Erectio; dikme, dikilme, dikleşme


Erektil disfonksiyon tan m

Erektil Disfonksiyon;Tanım

 • Herhangi bir cinsel etkinliği sağlamak için gerekli sertleşmenin oluşmasında ya da sürdürülmesinde ortaya çıkan inatçı ve tekrarlayıcı yetersizlik


Erektil disfonksiyon

Erektil Disfonksiyon;

 • Yaşam boyu (primer) / Edinsel (sekonder)

 • Yaygın / Durumsal

 • Psikolojik / Organik / Karışık


Tarihte mpotans

Tarihte “İmpotans”

 • Hindistanda MÖ 8. yüzyılda yazılı bir kaynakta impotansın istemli, konjenital, prekoks ve genital organların hastalığına bağlı olabileceği belirtilmiş.

 • Hintliler, Araplar, Çinliler, Mısırlılar ve Grekler tarih boyunca çeşitli karışımlarla impotansı tedavi etmeye çalışmışlar.

 • Yunan mitolojisinde çocukluktaki seksüel anksiyetenin adult dönemde impotansa neden olduğunu gösteren örnekler bulunuyor.

 • Hipokrat, impotansın uzun süre ata binenlerde gelişebileceğinden bahsetmiş.

 • Ortaçağda, impotansdan cadılar sorumlu tutuluyor.

 • 13. ve 17. yüzyıllar arasında impotans boşanmanın tek nedeni.

 • 19. yüzyılda impotansın nedeni mastürbasyona ve istemsiz ejakülasyona (bunu spermatorrhoea olarak adlandırmışlar) bağlı sperm kaybı olduğu düşünülmüş.


Epidemiyoloji 1

Epidemiyoloji-1

 • Kinsey'in alan çalışmalarında, erkeklerde %1.6 olarak başlayan ve 70 yaşın üzerinde %27'lere varan ereksiyon sorunları

 • Tüm erişkin erkek popülasyonunun %10-20’sinde

 • Yaşamının herhangi bir diliminde aynı güçlüğü belirli bir süre için yaşamış erkeklerin oranı %20

 • Yaşamın herhangi bir döneminde benzeri bir güçlükle 1-2 kez karşılaşan erkeklerin oranı ise %70-75


Ere k t il disfonksiyon preval ans

Erektil Disfonksiyon Prevalansı


40 ya alt erkeklerde etiyolojiye y nelik erektil disfonksiyon da l m

40 Yaş Altı Erkeklerde Etiyolojiye Yönelik Erektil Disfonksiyon Dağılımı

Karadeniz ve ark., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hast.


Epidemiyoloji 2

Epidemiyoloji-2

Feldman tarafından yapılmış bir çalışmada (Massachusetts Çalışması,1987-1989);

40-70 yaşları arasındaki erkeklerin,

%52’sinde herhangi düzeyde ED

%17’sinde hafif düzeyde ED

%25’inde orta dereceli ED

%10’unda ağır ED

Ağır ED;

5. dekadda %5.1,

7. dekadda %15


Massachusetts al mas

Massachusetts Çalışması

Feldman HAve ark. 1994


Epidemiyoloji 3

Epidemiyoloji-3

 • Türkiye’de bir ilaç firmasının yaptığı çalışmada ise erişkin erkek popülasyonunun %69’unda değişik düzeylerde ED (hafif, orta ve ağır)

 • Türk Androloji Derneği’nin (1998), 40 yaş üstü 1982 erkeğin sorgulandığı epidemiyolojik çalışmasında hafif, orta ve ağır ED oranları sırası ile %35.7, %23 ve %5.6.


Epidemiyoloji 4

Epidemiyoloji-4

 • Bazı ülkelerde, 40-70 yaş arasında hafiften ağıra ED prevalansı;

  ABD’nde %35

  Japonya’da %39

  İtalya’da %21

  Brezilya’da %15

  Malezya’da %16

  İran’da %19


Epidemiyoloji 5

Cinsel işlev bozuklukları nedeniyle tedavi gören erkeklerin % 50’den fazlası erektil disfonksiyon

Epidemiyoloji-5


Ere ktil disfonksiyonun nedenleri

Erektil Disfonksiyonun Nedenleri

 • Psikojenik

 • Organik

 • Sık birliktelik


Erektil disfonksiyonun nedenleri

Erektil Disfonksiyonun Nedenleri


Multifa kt ryel yakla m bi yolojik psikolojik sosyal fakt rler

Multifaktöryel Yaklaşım: Biyolojik, Psikolojik, Sosyal Faktörler

Psikiyatrik Bozukluk

Ailenin İnançları,

Tutumları

Fiziksel Hastalık Öyküsü

Erken Cinsel Deneyimler

Cinsel İşlev

Hastalık/

İlaçlar

Partner

İlişkisi

Kognisyonlar/

İnançlar

Çevresel

Stresörler

Partnerin

Cinsel İşlevi


Cinsel sorun nas l geli iyor

Cinsel Sorun Nasıl Gelişiyor ?

Hazırlayıcı

Etkenler

Devamını Sağlayan

Etkenler

Psikoseksüel Gelişimsel Sorunlar

Şimdiki İşlevsellik

Başlatıcı

Etkenler


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 1

Erektil Disfonksiyon’da Psikoseksüel Gelişim Sorunları-1

 • Cinsel zevk büyük bir tehlikeye yol açacaksa, ego bu zevkten vazgeçer.

 • Bilinçdışı arzular ve çatışmalara bağlı cinsel ketlenme, karşı cinse yakınlaşmakta hafif bir çekingenlikten, tam bir isteksizliğe kadar varabilir.

 • Anneye yönelik bilinçdışı arzuların yaratacağı misilleme korkusu, cinsel hazdan vazgeçmeyi gerektirebilir.


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 2

Erektil Disfonksiyon’da Psikoseksüel Gelişim Sorunları-2

Freud;

‘’İlk cinsel güdümüzü annemize yöneltmek, belki de hepimizin kaderidir. Tüm yaratılış destanları ensestle başlar. Gerçek kadınını bulan erkek, annesini bulmuş demektir. Her evliliğin duygusal merkezinde bir oğul ve ana vardır.’’


Erektil disfonksiyon da psikoseks el geli im sorunlar 3

Erektil Disfonksiyon’da Psikoseksüel Gelişim Sorunları-3

 • Cezalandırıcı ebeveyn ve bunlara bağlı süperego çekirdeklerinin baskısı altında her türlü agresyonu bastırmak,

 • Cinsel nesneyi parçalama, öldürme, yaralama gibi bilinçdışı fanteziler,

 • Çocukluk cinselliğine regresyon

 • ‘’Penis vajina içinde yaralanabilir’’

 • Feminen identifikasyon

 • Şehvetin şefkatten izolasyonu


Cinsel lev bozukluklar nda haz rlay c etkenler

Cinsel İşlev Bozukluklarında Hazırlayıcı Etkenler

 • Tutucu bir ortamda büyüme

 • Cinsel eğitimin yetersizliği

 • Cinsel mitler

 • Yaşam biçimi

 • Travmatik cinsel deneyimler


Cinsel lev bozukluklar nda ba lat c etkenler

Cinsel İşlev Bozukluklarında Başlatıcı Etkenler

 • Psikiyatrik bozukluklar

 • Tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Bedensel hastalıklar

 • Abartılı performans beklentileri

 • İlişkide yaşanan sorunlar

 • Sadakatsizlik

 • İşle ilgili sorunlar

 • Yaşlanma

 • Eş kaybı


Cinsel lev bozukluklar nda s rd r c etkenler

Cinsel İşlev Bozukluklarında Sürdürücü Etkenler

 • Psikiyatrik bozukluklar

 • Bedensel hastalıklar

 • Tedavide kullanılan ilaçların yan etkisi

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Performans anksiyetesi

 • Cinsel mitler

 • İlişkide yaşanan sorunlar

 • Beden algısında sorunlar


Cinsel mitler ve ereksiyon

Cinsel Mitler ve Ereksiyon

 • Erkeklerde cinsel organın boyutu, cinsel gücün göstergesidir.

 • Büyük bir penis kadının daha fazla uyarılmasını sağlar.

 • Cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı ve yönetmelidir.

 • Her erkek her kadına nasıl zevk vereceğini bilir.

 • Erkek cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır.

 • Gerçek bir erkeğin cinsel sorunu olamaz.

 • Duygusallık, yakınlaşma, iletişim gibi kavramlar erkeklere özgü değildir ve zayıflık belirtisidir.

 • Cinsel ilişki, cinsel birleşme demektir.

 • İyi bir cinsellik için, penisin sertleşmesi şarttır.

 • Erkeğin penisinde sertleşmenin kaybı eşini çekici bulmadığı anlamına gelir.

 • Erkeğin penisi sertleştiğinde hemen boşalması, erkekliğinin göstergesidir.

 • Cinsellikte performans, başarıya ulaşmak çok önemlidir.


Performans anksiyetesi

Performans Anksiyetesi ?


E le li kili sorunlar

Eş reddi

Yakınlık duygusunda azalma

Eşi çekici bulmama

Başka bir partnerle ilişki

Gebelik-doğum sonrası ilişki

Eşte cinsel sorunlar

Eşin tutumu

Eşle İlişkili Sorunlar


Erekt l d sfonks yon

Evli Çiftlerde Haftalık Cinsel Birleşme Ortalaması

YAŞ


Psikiyatrik bozukluklar ve erektil disfonksiyon

Psikiyatrik Bozukluklar ve Erektil Disfonksiyon

Centre for Sexual and Reproductive Health


Erektil disfonksiyon organik nedenler

Vasküler

Nörojenik

Endokrin

İlaçla-ilişkili

Erektil Disfonksiyon;Organik Nedenler


Erektil disfonksiyon vask ler nedenler

Erektil Disfonksiyon;Vasküler Nedenler

Aterosklerozis;

 • Periferal vasküler hastalık

 • Hipertansiyon

 • Koroner arter hastalığı

  Venöz yetmezlik;

 • Veno-oklüzif defekt: ereksiyonu sürdürmede yetersizlik


Erektil disfonksiyon n rojenik nedenler

Erektil Disfonksiyon;Nörojenik Nedenler

 • Periferal nöropati

 • Spinal kord yaralanması

 • Pelvikcerrahiler;sistektomi, radikal prostatektomi, v.b.

 • Pelvik radyoterapi

 • Nörolojik hastalıklar; MS, parkinson hastalığı, spina bifida, epilepsi, alzheimer hastalığı,v.b.


Erektil disfonksiyon endokrin nedenler

Erektil Disfonksiyon;Endokrin Nedenler

 • Diyabet

 • Testosteron ↓, Prolaktin ↑

 • TSH (hipo-hipertiroidi)


Erektil disfonksiyona yola abilen la ve maddele r

Alkol

Östrojenler

Antiandrojenler

H2 reseptör blokerleri

Antikolinerjikler

Ketokonazol

Antidepresanlar

Marihuana

Antihipertansifler

Narkotikler

ß-blokerler

Psikotropikler

Sigara

Kokain

Spironolakton

Lipid-düşürücü ajanlar

NSAI’lar

Sitotoksik ilaçlar

Diüretikler

Erektil Disfonksiyona Yolaçabilen İlaç ve Maddeler


Organik psikojenik

Organik? Psikojenik?

KARAKTERİSTİĞİORGANİKPSİKOJENİK

 • BaşlangıçYavaş seyirAkut

 • KoşullarıYaygınDurumsal

 • GelişimiSabitDeğişken

 • Koit dışında ereksiyonYetersizYeterli

 • Psikoseksüel sorunlarSekonderPrimer

 • Partner sorunlarıSekonderPrimer

 • Anksiyete ya da korkuSekonderPrimer


Erektil disfonksiyonda tedavi

Erektil Disfonksiyonda Tedavi

 • Altta yatan nedene odaklı

 • Multi-disipliner yaklaşım önemli

 • Cinsel terapi

 • İlaç tedavisi


Erektil disfonksiyonda tedavi ad mlar n belirleyen sorunun altta yatan nedenlerini anlamakt r

Erektil Disfonksiyonda Tedavi Adımlarını Belirleyen, Sorunun Altta Yatan Nedenlerini Anlamaktır !

 • Sorun primer mi, sekonder mi?

 • Yaygın mı, durumsal mı ?

 • Ne zaman, nasıl başladı, nasıl sürdü ?

 • Hemen her cinsel etkinlikte ortaya çıkıyor mu ?

 • Spontan ereksiyon, nokturnal ereksiyon oluyor mu ?

 • Cinsel isteksizlik, prematur ejakulasyon ?

 • Çözülme evresi ?

 • Psikiyatrik bozukluk, fiziksel hastalık, alkol-madde kullanımı var mı ?

 • Çevresel stresörler ?

 • Eşle sorunlar ?


Erektil disfonksiyonda cinsel terapi 1

Erektil Disfonksiyonda Cinsel Terapi-1

 • Cinsellik kavramı,

 • Cinsel anatomi, fizyoloji ve cinsel işlevler konusunda bilgilendirme,

 • Cinsel mitlerin tartışılması ve düzeltilmesi,

 • Eş ilişkisinin geliştirilmesi,

 • Kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi,

 • Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tedavi edilmesi,

 • Eşlik eden bedensel hastalıklarla mücadele,

 • Kullanılan ilaçların, alkol-madde kullanımının gözden geçirilmesi.


Erektil disfonksiyonda cinsel terapi 2

Erektil Disfonksiyonda Cinsel Terapi-2

 • Uygun kişi

 • Uygun zaman, uygun yer ve ortam

 • Cinsel birleşme yasağı

 • Sensate Focus- 1 ve Sensate Focus- 2

 • Cinsel uyarı tekniklerinin geliştirilmesi

 • Sıkma (squeeze) tekniği

 • Aşamalı olarak koite geçiş


Erektil disfonksiyonda la kullan m 1

Erektil Disfonksiyonda İlaç Kullanımı-1

 • Yakın çevrede cinsel terapi deneyimi bulunan profesyonellerin olmadığı durumlar

 • Hastanın ya da partnerinin terapiyi reddetmesi

 • Hastada ya da partnerde ciddi psikiyatrik hastalık ya da ağır kişilik bozukluğu

 • Hastada ya da partnerde ciddi alkol-madde kullan.

 • Ciddi marital çatışma

 • Değişken, multipl partnerler

 • Ekstramarital ilişkinin varlığı

 • Hastanın ya da çiftin cinsel sorunlarına öncelik veremeyecek durumda olmaları


Erektil disfonksiyonda la kullan m 2

Erektil Disfonksiyonda İlaç Kullanımı-2

 • Primer / inatçı ED olguları

 • Ek bedensel / biyolojik etkenlerin ya da ilaç kullanımının olduğu olgular

 • Cinsel terapinin daha önce uygulandığı ancak etkisiz kaldığı olgular


Erektil disfonksiyonda la tedavisi

Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (nitratlarla kontrendike !);

Sildenafil

Vardenafil

Tadalafil

Apomorfin (merkezi dopaminerjik etki)

Fentolamin (alfa adrenerjik bloker)

Yohimbin (alfa2 adrenores. antagonisti)

Trazodon

Topikal uygulamalar

Erektil Disfonksiyonda İlaç Tedavisi


 • Login