สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - PowerPoint PPT Presentation

             ...
Download
1 / 20

 • 410 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6089914

1 ( )

1.1

* .

* 5 American College of Surgeon

* full support 3 session


6089914

* Resident paper

* Invited Speaker

paper -

2

* . Pre-congress 2 August 2012 : Training for Tomorrow Surgeon

*Progress ISW 2015 and IASGO at late December 2012


6089914

*

. .

* 2

*

2 Vasectomy


6089914

*

. .

* 2

*

2 Vasectomy


6089914

*

. .

* 2

*

2 Vasectomy


6089914

1.2 Interhospital Conference


6089914

1.3


6089914

1.4 teleconference 2555


6089914

2 09/2554


6089914

3

3.1 Asian Congress of Urology 2012

( . )

1.

2.

3. Youth Urologist Activity , Best Paper Award , Takeda Cancer Prostate Award

4. Diary ACU 2012

5. 22 2012


6089914

3.2 ( . )

Pacific Congress of Urological Disease (UROFAIR 2012)

29-31 2555

(650US X 25 )16,250.00

(4,000 X 4 )16,000.00

13,000.00

45,250.00

Asian Institute of TeleSurgery

30 1 2555

(76,000 NTD X 1.17 )88,920.00

(2,000 NTD X 1.17 X 3 ) 7,020.00

15,000.00

110,940.00


6089914

3.3

.. 2555 ( . )

* Cape Racha . 3-4 2555

* 14-15 2555 08.30-17.00 .

50 .


6089914

3.4 ( . )

3 2555

08.30-08.45 .

08.45- 09.45 .

.

09.45-10.45 .

10.45-11.15 . coffee break

11.15-12.00 .

.

12.00-13.00 .Lunch

13.00-13.30 .

.

13.30-14.30 .

.

14.30-15.00 .coffee break

15.00-16.00 .

.


6089914

4 2555

08.30-09.30 . ESWL

.

09.30-10.30 . /

.

10.30-11.00 . coffee break

11.00-12.00 . ESWL

.

12.00-13.00 .Lunch

13.00-14.00 . /

14.00-15.00 .

.

15.00-15.20 .coffee break

15.20-16.00 .

.


6089914

5 2555

08.30-09.30 .

09.30-10.15 .

.

10.15-10.45 . coffee break

10.45-11.45 .

.

11.45-12.00 .

12.00 .Lunch


6089914

3.5 ( . )


6089914

4

4.1

- -


6089914

4.1

4.2.1

.. 2555 ( . )


6089914

4.3

- -


6089914

5

5.1 14 . ( . )

14 .

26-28 2555 .

* 14

*

* 6

27 2555 17.00-18.00 .


 • Login