Om het kind
Download
1 / 10

Om het kind - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam. Disciplines kunnen beter samenwerken. In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Om het kind' - yelena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om het kind

Om het kind

Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam


Disciplines kunnen beter samenwerken
Disciplines kunnen beter samenwerken

 • In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan

 • Vraagt delen deskundigheid, elkaars brillen kunnen opzetten, specialismen beschikbaar stellen

 • Nieuwe organisatievormen

 • Samenwerken kennisinstituten en onderzoek

 • Investeren in nieuwe opleidingen

 • Maar ook gedeelde visie op ontwikkeling kinderen en wat daar voor nodig is

.

2


Krijgt iedereen juiste hulp
Krijgt iedereen juiste hulp?

.

 • Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk

 • Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming

 • Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen

 • Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik,

 • Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar

 • Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed

 • Late (h)erkenning LVB-problematiek, ook in combi met psychiatrische problematiek

 • Kostbare kinderjaren gaan verloren

 • Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen

3


Kern van het koersbesluit ordening naar vier zorgvormen
Kern van het koersbesluit: ordening naar vier zorgvormen

1. Digitaal platform

2. Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams

3. Flexibel aanbod in de wijk

4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen

Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch

waar gewenst of noodzakelijk

4


Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen

Flexibel zorgaanbod

Ouder- en Kindteams

(Samen Doen-teams)

Digitaal platform

Directe leefomgeving (wijk)

Huisartsen

Jeugdige, gezin, medeopvoeders

5


22 Ouder- en kindteams

 • De 1e lijn in de wijk. Voor preventie, advies, hulp en verwijzing. Met JGZ, Opvoedhulp, Welzijn, JGGZ, (L)VB.

 • 360 fte ouder- en kindadviseurs (sociaal medisch, opvoed- en opgroeiondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, ambulante hulp)

 • 140 fte specialisten (jeugdartsen, GZ-psychologen, orthopedagogen)

 • Ondersteunende functies

 • Professionele teams met veel autonomie

 • Samenwerking met huisartsen (die blijven verwijzen)

 • Gemeente en instellingen samen verantwoordelijk


3. Het flexibele aanbod in de wijk

Inhoud:

 • Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O, GGZ, LVB, begeleiding

  Organisatie:

 • Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)

 • Bekostiging naar geleverde diensten

 • Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts

  (J- GGZ) voor intensievere zorg

  Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd

7


4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen

 • Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  • Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en)

 • Jeugdbescherming en jeugdreclassering

  • Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau

  • Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met ouder- en kindadviseur

 • Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)

 • Residentiële instellingen & jeugdhulp metverblijf

 • Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg

  Specialistische voorzieningen blijven nodig en geborgd’

8


Inkoop JGGZ: proces

 • Inkoop met twee regio’s: Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland

 • 1 regionale inkooptafel JGGZ

 • Advies Achmea loopt (2 x 40 uur)

 • 2015 – 2016: 80% bestaande aanbieders, mits gezond en regiobinding

 • Budgetgaranties bestaande instellingen: 80%

 • Begin april publicatie onderhandelingsdocumenten: Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

 • Instellingen dienen offertes in voor 1 mei

 • Contracten voor 1 juli

 • Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)

 • Bekostiging naar geleverde diensten

9


Inkoop JGGZ: inhoud

 • 44 GZ-psychologen in de ouder- en kindteams: consultatie, verwijzing en behandeling (= kort en middellange behandeling Generalistische Basis GGZ). Op capaciteit. Gecombineerd aanbod instellingen.

 • Wij kopen apart adviesuren voor instellingen onderling. Op capaciteit.

 • verschuiving specialistische GGZ naar Generalistische Basis GGZ (20%)

 • Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg

 • Verbinding J-LVB en jeugdhulp (multi-focale zorg, Fact-teams, School2Care)

 • E-health

 • Expertisenetwerk ‘t Jonge Kind

 • Expertisenetwerk (L)VB

10


ad