Ams samarbeid
Download
1 / 26

AMS - samarbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

AMS - samarbeid. 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS. Innhold. Haugaland Kraft AMS – bakgrunn AMS – utfordringer Samarbeid AMS i Haugaland Kraft og regionen. Haugaland Kraft. Integrert selskap, eid av kommunene på Haugalandet Nett 58 000 kunder Kraft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AMS - samarbeid' - yelena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ams samarbeid
AMS - samarbeid

 • 25 okt. 2011

 • Svein Inge Djursvoll

 • Haugaland Kraft AS


Innhold
Innhold

 • Haugaland Kraft

 • AMS – bakgrunn

 • AMS – utfordringer

 • Samarbeid

 • AMS i Haugaland Kraft og regionen


Haugaland kraft
Haugaland Kraft

 • Integrert selskap, eid av kommunene på Haugalandet

 • Nett

  • 58 000 kunder

 • Kraft

  • Produksjon, samlet ca 1 TWh inkl eierskap i Ulla-Førre og SKL

  • Sluttkundesalg med høy lokal markedsandel

 • Bredbånd ca 10 000 fiberkunder

  • Fibernettet har kapasitet til mer, også måleverdier..


Ams bakgrunn
AMS - bakgrunn

 • 11 juni 2007 – Brev fra NVE til Olje- og energidepartementet:

 • ”NVEs konklusjon er at det ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil være riktig å sette i gang en fullskala utbygging av nytt og moderne måle- og kommunikasjonsutstyr”


Ams bakgrunn1
AMS - bakgrunn

 • NVE

 • ”De seneste utredningene som er gjort konkluderer med at det er sannsynlig at innføring av ny måler- og kommunikasjonsteknologi vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men at det er tvilsomt om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for nettvirksomhetene å gjøre dette”

 • Econ rapport:

 • ” Netto samfunnsøkonomisk nytte mest sannsynlig positiv når også ikke-kvantifiserbare virkninger tas hensyn til”


Ams bakgrunn2
AMS - bakgrunn

 • August 2007: Statsråd Odd Roger Enoksen gir NVE i oppdrag på starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere:

  • ”NVE skal utarbeide krav til funksjonalitet for å sikre løsninger som både selskaper og forbrukere er tjent med. Dette vil skje i tett samarbeid med bransjen og forbrukermyndighetene”.

 • Juni 2011: NVE Beslutter endelige krav til innføring av AMS


Ams prosessen frem til n
AMS – prosessen frem til nå

 • Lang prosess - men nødvendig..

 • God dialog med NVE

 • Bransjen var involvert og hørt

 • Aktive bransjeorganisasjoner

 • Felles høringer fra ”samarbeidsgrupper”

 • Viktige avklaringer i siste runde – men nye avklaringer gjenstår


Ams prosessen videre
AMS – prosessen videre

1.1.2012

Plan for innkjøp og installasjon

1.7.2011

Vedtak

Forskrifts -endring

2012 – 2016

Mye arbeid!

1.1.2016

AMS i 80% målepunktene

1.1.2017

AMS i alle målepunkt


Ams utfordringer
AMS - utfordringer

 • Kundefokus

  • Spille på lag med kundene

  • Myndighetspålegg

  • Tydelig kommunikasjon

 • IKT – støttesystemer

  • Felles systemløsninger – forskriftskrav eller frivillige

  • Teknologivalg

   • Meldingsformat, EDIFACTeller XML

   • Regler for avvikshåndtering

  • Dataflyt – tredjepart og kunde

  • Felles dataformat


Ams utfordringer1
AMS - utfordringer

 • IKT – innsamlingssystemet

  • Behov for standarder

  • Teknologiske løsninger – stor utvikling

  • Behov for avklaringer

   • Bryter og sikkerhet

   • Display – bransjens syn

   • Standard merking av målere

 • Gjennomføringsevne - ressurser

 • Smartnett

  • Sammenheng mellom AMS og Smartnett


Ams marked og monopol utfordringer og muligheter
AMS – Marked og Monopol Utfordringer og muligheter

Marked

Monopol

Kilde: NVESamarbeid
Samarbeid

Kilde: Avenir / EDB


Ams samarbeid grupper
AMS samarbeid / grupper

 • AMS er og blir tema i :

 • Nettselskapene

 • Regionale samarbeid – SMIL – Vestlandsalliansen – IFER m. flere

 • REN

 • Bransjeorganisasjonene

 • Smartgridsenteret

 • Er det fornuftig og rasjonelt slik vi gjør det nå?

 • Bør tenke nytt og se på nye modeller som er mer samlende for hele bransjen

 • Krever ressurser, rett kompetanse og fokus – spesielt i den fasen vi går inn i nå.

 • Planlegging, systemvalg med tilhørende utfordring på grensesnitt standard mellom system

 • Myndighetskontakt og informasjon


Interessefellesskapet for energiverkene i regionen Sunnhordland og Nord-Rogaland

Regionalt samarbeid – eksempel:

14 energiverk i Sunnhordland og Nord-Rogaland, mange er små

 • Ansatte : 600

 • Nettkunder : 110 000

 • Produksjon: 2000 GWh


Haugaland kraft og ifer
Haugaland Kraft og IFER Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • IFER – Interessefelleskap For Energiverka i Regionen

 • Haugaland Kraft er største selskap i IFER

 • Vi såg tidlig at innføring av AMS har omfang og kompleksitet som gjør regionalt/nasjonalt samarbeid nødvendig

 • Har gode relasjoner mot bransjeorganisasjoner og myndigheter. Bruke dette i IFER sammenheng

 • AMS ble tema på IFER samrådningsmøte høsten 2007

 • IFER styret oppretter AMS arbeidsgruppe

  • Omfattende mandat preget av ulike ambisjoner og ståsted for medlemmene


Ams ifer
AMS - IFER Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Oppstarten:

 • Haugaland Kraft har lederollen i gruppen

 • Gruppen blir etter hvert samstemte – resultat blir endret mandat og fokus

 • Stor vilje til å få til noe sammen – god og bred kompetanse samlet, bl.a.:

  • Sterkt IT driftsmiljø som leverer til andre i IFER området

  • Solid måleteknisk miljø

  • Godt nettverk

 • IFER blir aktive og bidrar med kommentarer til høringer


Ams ifer1
AMS - IFER Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Gjennomført besøk hos samtlige IFER medlemmer

  • Informasjon

  • Avklare ambisjon og forventning

  • Møte med fagmiljø og ledelse

  • Solid støtte til arbeidet og ønske om videre samarbeid

 • Arrangert temadag - god oppslutning

 • Felles høringskommentarer fra IFER


Ifer ams gruppe hva har vi gjort
IFER AMS Gruppe – Hva har vi gjort? Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Generelt:

 • Arbeidet er preget av stadige utsettinger av tidsfrister (NVE). Det har derfor vært nødvendig å tilpasse mandat og prioritere oppgavene fortløpende

 • NVE høring – felles høringskommentarer

 • Status og informasjon til medlemmene

  • Samrådningsmøter

  • Direkte informasjon, E-room og e-post

 • Deltatt i AMS utvalg – KS bedrift /Defo


Ams prosessen i haugaland kraft
AMS prosessen i Haugaland Kraft Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Må definere oppgavene

 • Minimum forskriftskrav

 • Nett – Nettnytte

 • Kommersielle muligheter

 • Fordele ansvar

 • Organisering

 • Samarbeid med andre


Ams prosessen i haugaland kraft1
AMS prosessen i Haugaland Kraft Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Vår fokus – ”hyllevareorientert”

  • IT Systemer, integrasjon og produkter

  • Kommunikasjonsløsninger

  • Legger føringer for vårt arbeid og samarbeid med andre

  • Felles grensesnittstandard som gjør det enklere for flere leverandører ( industrielle standarder)

 • Våre hovedsystemer

  • er de fredet?

  • er de forberedt og fremtidsrettede?


Hva gj r haugaland kraft
Hva gjør Haugaland Kraft? Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Etablerer AMS prosjekt - må ha lokal kompetanse og styring

 • Fokus på samarbeid

 • IFER

 • Vestlandsalliansen

 • Nasjonalt

 • Felles pilot / demoanlegg

 • REN nettnytte – under etablering


Ifer ams videre arbeid
IFER AMS - Videre arbeid Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • IFER AMS gruppe anbefaler at Haugaland Kraft og SKL etablerer en AMS prosjektorganisasjon som åpner for samarbeid med IFER medlemmene

 • Samarbeid med andre:

 • Må være åpne for alle typer samarbeid

 • Haugaland Kraft og SKL er med i vestlandsalliansen

 • Kan ha fordeler for IFER medlemmer

 • Viktig med nettverk

 • IFER AMS gruppen legges ned – erstattes av eventuell ny gruppe som ivaretar IFER medlemmenes interesser i det foreslåtte AMS prosjektet


Videre arbeid og anbefalinger
Videre arbeid og anbefalinger Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Haugaland Kraft har vært representert i AMS utvalg KS Bedrift/Defo

 • Er også medlem i Energi Norge – er godt kjent med AMS arbeidet der

 • Energi Norge oppretter et ny AMS gruppe, med god og bred bransjerepresentasjon. Gruppen skal koordinere faglig arbeid, ha myndighetskontakt, lage fremdriftsplaner og bistå Energi Norge

 • KS Bedrift / Defo vil ha nytte av å være med her – også nytte for Energi Norge

 • Anbefaler bransjeorganisasjonene å samle kreftene

 • De fleste av oss er for små til i kjøre egen prosess – ikke overlat alt til leverandørene


AMS Sunnhordland og Nord-Rogaland

 • Nytt

 • Spennende

 • Muligheter

 • Risiko

 • Samfunnsansvar

 • Takk for oppmerksomheten!


ad