Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr dorota g uchowska
Download
1 / 19

Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska. Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje specjalistyczne. Przygotowanie do operacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska' - yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Badania :

  -grupa krwi

  -morfologia

  -jonogram( Na,K)

  -glukoza

 • Badania dodatkowe:

  -EKG,RTG

  -układ krzepnięcia

  -mocznik , kreatynina

  -hormony

  -konsultacje specjalistyczne


Przygotowanie do operacji
Przygotowanie do operacji

 • Pomiar wzrostu i masy ciała

 • Zamówienie krwi i osocza

 • U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty (np acenocumarol,sintrom) należy na 7 dni przed operacją przejść na heparyny drobnocząstęczkowe –clexane

 • Ostatnia dawka clexanu na 12 godzin przed operacją

 • pończochy uciskowe w przypadku pacjentów z żylakami kd ,lub gdy jest wysokie ryzyko zatoru


Przygotowanie pola operacyjnego
Przygotowanie pola operacyjnego

 • Ogolenie pola operacyjnego

 • Toaleta całego ciała

 • Zmycie makijażu i lakieru do paznokci

 • Zdjęcie kolczyków, obrączek itp.

 • Wyjecie protez zębowych


Zalecenia dodatkowe
Zalecenia dodatkowe

 • Poinformowanie o konieczności zażycia w dniu zabiegu leków przyjmowanych na stałe

 • Zalecenie powstrzymania się palenia tytoniu, żucia gumy przed operacją

 • Rzucenie palenia daje najlepsze efekty gdy nastąpi powyżej 6 tyg. przed operacją

 • Poinformowanie rodziny i pacjenta o orientacyjnym czasie trwania zabiegu, gdzie będzie pacjent przebywał po operacji ,kiedy będzie możliwość odwiedzin, od kogo można uzyska informacje o przebiegu operacji


Wywiad anestezjologiczny
Wywiad anestezjologiczny

 • Zwyczajowo na dzień przed zabiegiem

 • Celem jest dokładne zebranie wywiadu aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego ze znieczuleniem


Wywiad 1
Wywiad 1

 • Wiek

 • Obecne choroby

 • Leki

 • Alergie

 • Przebyte operacje , znieczulenia

 • Nałogi


Wywiad 2
Wywiad 2

 • Ocena dróg oddechowych – skala Mallampati, Skala Cormack- Lehane

 • Ocena uzębienia

 • Badanie ogólne

 • Uzyskanie świadomej zgody (dokładne poinformowanie pacjenta o przebiegu znieczulenia i ewentualnych skutkach)

 • Zlecenie premedykacji
Skala cormarc lehane1
Skala Cormarc- Lehane

 • I- pełna ekspozycja szpary głośni

 • II widoczne tylko spoidło tylne

 • III widoczna nagłośnia nie widać szpary głośni

 • IV nic nie widać


Ocena ryzyka skala asa
Ocena ryzyka- skala ASA

 • – stosowany powszechnie w anestezjologii system oceniający ryzyko operacyjne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. W systemie tym pacjenta kwalifikuje się na podstawie oceny przedoperacyjnej do jednej z pięciu grup ( I – V):


Skala asa
Skala ASA

 • grupa I– pacjent bez obciążeń schorzeniami dodatkowymi, poddany małemu lub średniemu zabiegowi operacyjnemu,

 • grupa II – pacjent z niezbyt nasiloną chorobą układową, taką jak: stabilne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wyrównana cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli w stadium wydolności układu oddechowego, niewielkiego stopnia choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niedokrwistość, znacznego stopnia otyłość (powyżej 20% należnej masy ciała),


Skala asa1
Skala ASA

 • grupa III – pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed datą wykonania zabiegu operacyjnego, niestabilna dusznica bolesna, ciężkie schorzenie układu oddechowego, nieuregulowana cukrzyca,

 • grupa IV – pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia np. niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, gruczołów dokrewnych,


Skala asa2
Skala ASA

 • grupa V – pacjent z niewydolnością wielonarządową, w stanie skrajnie ciężkim, u którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zgon w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego czy zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu, czy też nie, np. pacjent z pękniętym tętniakiem aorty i głębokim wstrząsem, pacjent z masywnym zatorem tętnicy płucnej;


Przygotowanie psychologiczne
Przygotowanie psychologiczne

 • rozmowa z pacjentem,

 • okazywanie wsparcia,

 • udzielanie odpowiedzi na pytania pacjenta ( nawet te najbardziej błahe)

 • udzielanie informacji na miarę potrzeb pacjenta ( uwaga żeby nie powiedzieć za mało/ za dużo)

 • wezwanie psychologa


Wiadoma zgoda
Świadoma zgoda

 • Każda procedura medyczna wymaga zgody pacjenta – ŚWIADOMEJ ZGODY

 • W polskim prawie wyróżniamy 3 rodzaje

 • z.własna ,

 • z.zastępcza (udzielana przez przedstawiciela ustawowego, sąd opiekuńczy, lub opiekuna faktycznego

 • z. równoległa (jeżeli pacjent jest małoletni, ale ma ukończone 16 lat, a także, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony, ale zdolny jest z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie udzielania świadczenia zdrowotnego.


Wiadoma zgoda1
Świadoma zgoda

 • Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Lancet, w ulotce dotyczącej leczenia chirurgicznego powinny znaleźć się następujące informacje [7]:

 • - Proste rysunki anatomiczne wyjaśniające istotę zabiegu

 • - Opis dotyczący okresu pooperacyjnego (zawierający informacje dotyczące ewentualnych cewników, sond, wkłuć dożylnych), a także rutynowych zabiegów, rehabilitacji i zalecanej diety.

 • - Rodzaje leków, jakie pacjent powinien otrzymać przed i po zabiegiem

 • - Długość okresu rekonwalescencji, w trakcie którego pacjent może czuć się osłabiony i niezdolny do uczestniczenia w normalnym życiu zawodowym i rodzinnym

 • - Jasny i zrozumiały opis ewentualnych powikłań i zagrożeń związanych z zabiegiem oraz ich prawdopodobieństwoad