Cierna diera - PowerPoint PPT Presentation

Ierna diera
Download
1 / 8

  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Cierna diera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ierna diera

ierna diera

Michaela Sladkova a Veronika Kotulova


Cierna diera

  • ierna diera -je objekt, ktor zaha obrovsk mnostvo masy na malom priestore. Jej gravitan sila je tak siln, e zabrauje omukovek, aby z nej uniklo. Existencia iernych dier bola prv krt potvrden v 18. storo. Samotn pomenovanie "ierna diera" zskala vak a v roku 1967. Fyzici a matematici zistili, e prietor a as v blzkosti iernych dier m nezvyajn vlastnosti. Prve preto sa ierne diery stali obbenou tmou science-fiction. Avak ierne diery nie s sci-fi. Formuj sa v ase, ke zanikne masvna alebo aj normlna hviezda. ierne diery sam o sebe nememe vidie, avak meme vidie materil padajci do iernej diery. Prve tmto spsobom astronmovia objavili a zmerali vekos mnohch iernych dier vo vesmre. Vieme, e vo vesmre sa nachdzaj miliardy iernych dier.


Cierna diera

ierna diera vznikne, ak nejak objekt nie je schopn viac vydra tlak svojej vlastnej gravitcie. Mnostvo objektov (naprklad aj Slnko a Zem) sa vak nikdy nestane iernymi dierami, nakoko ich gravitcia nie je a tak siln, aby mohol takto proces vznikn. Niektor ierne diery vznikaj vbuchom. Forumuj sa z obrovskch hviezd (asi 25x vch ako Slnko), v ktorch sa vyerp vetko palivo. Hviezda explduje ako Supernova. Vetko o po Supernove ostane, je ierna diera. Avak ako vznikaj superobrovsk ierne diery o vekosti celch galaxi, zatia nevieme. Jednou z monost je, e niektor Supernovy vybuchli ete v samotnch zaiatkoch vesmru a postupom niekoko milird rokov sa zvili na superobrovsk.

Ako vznikaj ierne diery?


Cierna diera

  • o je vo vntri iernej diery?

  • Nememe presne vedie, o je vo vntri gravitanho poa iernej diery, nakoko svetlo ani materil v tomto zem nememe pozorova. Dokonca ak by sme poslali prieskumn sondu do iernej diery, nikdy by s nami nekomunikovala, pretoe ierna diera by pohltila aj rdiov vlny. Sasn terie predpokladaj, e vetko materil vtiahnut do iernej diery sa hromad v jadre iernej diery, ale zatia nevieme, ako to vetko prebieha. Einsteinova teria relativity nm vysvetuje aj alie neobvykl sprvanie iernych dier. Jadro celej iernej diery je vraj akmsi mostom do druhho vesmru (vid obrzok .2). Tieto mosty nm dovouj cestova medzi vesmrmi a dokonca aj cestova v ase. Ale bez nejakch konkrtnych vskumov je tto teria zatia len pekulciou.


Cierna diera

Ak typy iernych dier poznmeierne diery sa na prv pohad vemi lia jedna od druhej. Ale je to kvli rozmanitosti hmoty, ktor pohlcuj. ierne diery sam o sebe s vetky vzhadovo plne rovnak. Lia sa len hmotou, ktor pohltili, rotciou a elektrickmi vbojmi. Astronmovia doku mera vekos iernej diery zmeranm hmoty, ktor okolo nich obieha. Zatia sme objavili dva typy iernych dier. Masvne - len niekoko krt aie ako Slnko a supermasvne - asi tak ak, ako naa cel galaxia. Samozrejme hmotnosti iernych dier sa mu pohybova kdekovek medzi tmto rozmedzm.


Cierna diera

  • Mliena drhaa ierna diera

  • V strede naej galaxie sa taktie nachdza jedna obrovsk ierna diera. Naa Slnen sstava sa nachdza pribline v jednej tretine tejto galaxie. Slnko obieha okolo iernej diery rovnakm spsobom, ako Zem okolo Slnka, ale jeden obeh mu trv 250 milinov rokov. Tto ierna diera by nikdy nemala pohlti nae Slnko, ale pohlt niektor ostatn hviezdy. ierna diera uprostred naej galaxie je 3 000 000 krt aia ako Slnko.

Simulovan pohad na iernu dieru v blzkosti Mlienej drhy.Diera vi 10 hmotnost slnka a je viden zo vzdialenosti pribline 600km.


Cierna diera

  • Prd vytryskovan galaxiou M87 na tomto obrzku je dajne spsoben supermasvnou iernou dierou v jej galaktickom strede


Cierna diera

Umelcova predstava akrneho disku horcej plazmy obiehajcej okolo iernej diery

Koniec


  • Login