Rds experts recommendations societe de reanimation de langue francaise 2005
Download
1 / 11

Α RDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE » ( 2005 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Α RDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE » ( 2005 ). A. Καραμπίνης. O ΡΙΣΜΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ. Πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν : H λικία Ανοσοκαταστολή Simplified acute physiologic score εισαγωγής

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Α RDS EXPERTS RECOMMENDATIONS « SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE » ( 2005 )' - yaron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rds experts recommendations societe de reanimation de langue francaise 2005
ΑRDS EXPERTS RECOMMENDATIONS«SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE»(2005)

A.Καραμπίνης


OΡΙΣΜΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

Πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν:

 • Hλικία

 • Ανοσοκαταστολή

 • Simplified acute physiologic score εισαγωγής

 • Κυκλοφορική ανεπάρκ.με εμμένουσα μεταβολ.οξέωση,παρά τη διόρθωση υποογκαιμίας.


ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Η τοξικότητα του Ο2 σε υψηλές συγκεντρώσεις ΔΕΝ έχει αποδειχθεί.

 • Ο MV μπορείνα οδηγήσει σε βαρότραυμα/ογκότραυμα.

 • Vt≥12ml/kgοδηγεί σε σημαντική αύξηση της θνητότητας.

 • Περιορισμός του Vt και της Pplatγια μείωση επίπτωσης βαροτραύματος.

 • Η permissive hypercapnia ΔΕΝ είναι στόχος per se,αλλά συνέπεια της στρατηγικής προστασίας του αναπνευστικού.

 • Εκτός από αυξημ.ενδοκράνιο πίεση και μεταβ.οξέωση, ΔΕΝ είναι στόχος η διόρθωση της αναπν.οξέωσης.

 • ΟΧΙ HCO3 για διόρθωση μεμονωμένης αναπν.οξέωσης.


ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Κανένα mode δεν υπερτερεί σε mortality ή morbidity.

 • ΟΧΙ αναστροφή I/E ratio.

 • OXI BIPAP/APRV mode.

 • Ίδιος κίνδυνος βαροτραύματος και αιμοδυναμικών επιπτώσεων σε mode πίεσης ή όγκου(για σταθ. oλική PEEP και VT).

 • Volume modes για monitoring Pplat.

 • Τελο-εισπνευστική παύση 0,2-0,5 sec για μέτρηση Pplat.

 • Καμία μορφή εισπνευστικής ροής δεν υπερτερεί,αλλά προτείνεται >50lt/min.

 • Σε ACV ή PSV μέτρηση του εκπνεόμενου Vt για εκτίμηση της τυχόν αύξησης της διαπνευμονικής πίεσης και του κινδύνου βαροτραύματος.


 • Vt ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣμεταξύ 5-10 ml/kg.

 • Pplat≤30cmH2O.

 • Περιορισμός υπερκαπνίας λόγω μειωμένου Vt με μείωση λειτουργικού νεκρού χώρου,με ένωση του σωλήνα Y στο proximal άκρο του τραχειοσωλήνα(σε πλήρη καταστολή).

 • Σε υπερκαπνική αναπνευστ.οξέωση χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα.

 • Η αύξηση της RR ή η μείωση του χρόνου εκπνοής μπορεί να οδηγήσει σε ενδογενή PEEP.

 • Minimal PEEP 5 cmH20.

 • ΟΧΙ αύξηση της PEEP όταν αυξάνεται η Pplat>30 cmH2O.

 • Καθημερινή προσπάθεια μείωσης της PEEP.

 • Στόχος SatO2≤96%με τη χαμηλότερη FiO2.

 • Οptimal sedation(minimum effective),χωρίς muscle paralysis.

 • Μυοχάλαση στην αρχική φάση,ιδίως αν η optimal sedation δεν είναι αρκετή.

 • Αναρροφήσεις χωρίς αποσύνδεση του αναπνευστήρα.


Ring tools
ΜΟΝΙΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣRING TOOLS

 • Λήψη ABGs τουλάχιστον 15 min μετά την αλλαγή συνθηκών.

 • OΧΙ ως ρουτίνα η συνεχής μέτρηση end-tidal CO2.

 • Η Ppeak είναι ευαίσθητος,αλλά ΟΧΙ επαρκής δείκτης.

 • Η Pplat η πιο σημαντική παράμετρος monotoring.

 • Σε pressure-controlled αερισμό monotoring του εκπνεόμενου Vt.

 • H απουσία εμμένουσας εκπνευστικής ροής στο τέλος της εκπνοής στη flow-time curve ΔΕΝ αποκλείει την παρουσία auto-PEEP.

 • Mέτρηση total PEEP για εκτίμηση παρουσίας auto-PEEP.

 • Oι end-expiratory occlusion maneuvers ΔΕΝ είναι αξιόπιστες σε assist controlled modes που ο ασθενής έχει μυική δραστηριότητα.

 • Σε VC ή AC modes η Pplat ΔΕΝ είναι αξιόπιστη όταν ο ασθενής έχει μυική δραστηριότητα.


 • O ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΧΙ μέτρηση dynamic compliance και mean airway pressure.

 • OXI μέτρηση static compliance για ρύθμιση της PEEP.

 • Χρήση της εισπνευστικής P-V καμπύλης για monitoring της μηχανικής του πνεύμονα.

 • Το inferior inflection point ΔΕΝ προσφέρει στην προσαρμογή της PEEP.

 • OΧΙ χρήση της κλίσης της εισπνευστικής P-V καμπύλης για προσαρμογή της PEEP.

 • OΧΙ ως ρουτίνα η μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης για εκτίμηση compliance θωρακικού τοιχώματος.

 • Ro θώρακος για τυχόν βαρότραυμα/ογκότραυμα.

 • OΧΙ C/T θώρακος ως ρουτίνα στα αρχικά στάδια του ARDS.

 • OΧΙ U/S πνεύμονα ως monitoring tool.


Niv cpap
NIV/CPAP ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • OΧΙ CPAP.

 • Τα καλύτερα αποτελέσματα του NIV σε υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια σε ανοσοκατεσταλμένους.

 • Σε NIV να γίνεται διασωλήνωση αν εμμένουν τα κριτήρια του ΑRDS,συνυπάρχει ανεπάρκεια άλλου οργάνου,ιδίως αιμοδυναμική,και συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια αποκορεσμών.

 • Face mask στην αρχή και υγραντήρας,ιδίως σε παρατεταμένη χρήση.

 • Optimal PSV level 8-15 cmH2O με PEEP 5-10 cmH20.


Aimo monitoring
AIMO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING

 • U/S καρδιάς ,ιδίως διοισοφάγειο για εκτίμηση τυχόν οξείας πνευμ.καρδίας και ενδοκαρδιακού shunt.

 • Το ανεπαρκές αναπνευστικό management οδηγεί σε cor pulmonale,που εκτιμάται με την Pplat.

 • Η υψηλή PEEP βλάπτει τη (δε) κοιλία.

 • Η πνευμονική υπέρταση στο Swan-Ganz ΔΕΝ είναι προγν.δείκτης της tolerance της (δε) κοιλίας.

 • Αν CVP>PCWP : υψηλή πιθανότητα πνευμον.καρδίας.

 • ΟΧΙ διατήρηση της χαμηλότερης PCWP ως στόχος per se για αποφυγή κινδύνου Ο.Π.Ο.


ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • OΧΙ ως ρουτίνα recruitment maneuvers/μπορεί να προκαλέσουν αιμοδυν.επιβάρυνση και/ή υπερδιάταση.

 • OΧΙ prone positioning σε όλους,αλλά στους σοβαρά υποξαιμικούς,με sessions 6-12h το 24ωρο.

 • OΧΙ HFO ως 1ης γραμής.

 • OΧΙ partial liquid ventilation.

 • OΧΙ lavage ανατομικού νεκρού χώρου με ενδοτραχειακή έγχυση αερίου.

 • To εισπνεόμενο ΝΟ παροδικά βελτιώνει την οξυγόνωση σε ασθενείς με πνευμ.υπέρταση και εμμένουσα υποξυγοναιμία,αλλά ΟΧΙ ως ρουτίνα.

 • Οptimal δόση NO μεταξύ 0,5-5 ppm

 • Σχετικές αντενδείξεις:σοβαρή θρομβοκυττοπενία,ενδοκράνιος αιμορραγία,αιμορραγικά σύνδρομα.

 • OΧΙ ως ρουτίνα almitrine.

 • Optimal δόση 2-4 μg/kg/min

 • OΧΙ surfactant και προσταγλανδίνες(PGE1,PGI2)


ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ/ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Το βαρότραυμα/ογκότραυμα μπορεί να μη φανεί στην α/α ή C/T θώρακος.

 • ΟΧΙ κορτικοειδή στην οξεία φάση του ΑRDS με εξαιρέσεις(PCP,ηωσινοφιλική πνευμονία,κτλ).

 • Αποφυγή muscle paralysis μαζί με κορτικοειδή.

 • Pulmonary function tests (σπιρομέτρηση,6 min walking test κτλ για έλεγχο μακροχρόνιων συνεπειών)

 • Έλεγχος για νευρομυικές συνέπειες αν υπάρχει εμμένον λειτουργικό έλλειμμα.


ad