36.1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

36.1 PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

36.1. Trikotnik, pri katerem so vse stranice enako dolge, je enakostranični trikotnik. Pri enakostraničnem trikotniku so enaki vsi trije koti. Vsi trije koti enakostraničnega trikotnika znašajo 60 °. Demonstracija. Trikotnik, pri katerem sta dve stranici enako dolgi, je enakokraki trikotnik.

Download Presentation

36.1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


36 1

36.1

Trikotnik, pri katerem so vse stranice enako dolge, je enakostranični trikotnik.

Pri enakostraničnem trikotniku so enaki vsi trije koti.

Vsi trije koti enakostraničnega trikotnika znašajo 60°.

Demonstracija


36 1

Trikotnik, pri katerem sta dve stranici enako dolgi, je enakokraki trikotnik.

Enako dolgi stranici sta kraka.

Kot med krakoma je vrh trikotnika.

Tretja stranica je osnovnica.

Kota med krakoma in osnovnico sta enaka.

36.2

Demonstracija


36 1

36.3

Trikotnik, pri katerem je en kot enak 90°, je pravokotni trikotnik.

Kot 90° imenujemo pravi kot.

Hipotenuza je stranica nasproti pravemu kotu. Ostali dve stranici sta kateti.


36 1

36.4

Trikotnik, pri katerem so vse tri stranice različno dolge, je raznostranični trikotnik.

C

b

a

A

B

c


36 1

36.5

Trikotnik, lahko narišemo, če poznamo dolžino vseh treh stranic.

C

γ

b

a

α

β

c

A

B

Demonstracija


36 1

36.6

Trikotnik, lahko narišemo, če poznamo dolžino ene stranice in dva kota.

C

γ

b

a

α

β

c

A

B

Demonstracija

Demonstracija


36 1

36.7

Trikotnik, lahko narišemo, če poznamo en kot in dolžino dveh stranic.

C

γ

b

a

α

β

c

A

B

Demonstracija


36 1

36.8

Dva kota trikotnika sta vedno ostra.

Če je tretji kot oster, je trikotnik ostrokotni.

Če je tretji kot top, je trikotnik topokotni.

Če je tretji kot pravi, je trikotnik pravokokotni.

α1

α2

α3

Demonstracija


36 1

enakostranični,

enakokraki,

pravo-, topo-, ostro-kotni

raznostranični,

tri stranice,

dve stranici in kot,

dva kota in stranica

36.9


  • Login