Et nyt tilbud til sbsc partnere
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Et nyt tilbud til SBSC partnere PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Et nyt tilbud til SBSC partnere. Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC. Projektet har til formål at ansætte 25 kvalificerede salg- og marketingmedarbejdere hos SBSC partnere.

Download Presentation

Et nyt tilbud til SBSC partnere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Et nyt tilbud til SBSC partnere

Samarbejde mellem Microsoft, Niels Brock og Markman om salg- og marketingmedarbejdere til SBSC


Projektet har til formål at ansætte 25 kvalificerede salg- og marketingmedarbejdere hos SBSC partnere.

Gennem rekruttering, matchmaking, uddannelse af medarbejdere, coaching og offentlig medfinansiering skal projektet sikre vækst hos partnerne og fastansættelse af medarbejderne!

Pilotprojektet vil køre fra april-december 2006.


Projektet er indledt som samarbejde mellem SBSC og EU Grants Advisor (EUGA).

EUGA har til formål at hjælpe partnere og mindre virksomheder med at skabe vækst gennem anvendelse af offentligt støttede finansieringsordninger.

Projektet laves i samarbejde med Niels Brock og Markman.


Projektet skal tage udgangspunkt i den enkelte partners behov for salg- og marketingressourcer.

Projektet skal sikre den enkelte medarbejder god mulighed for faglig og professionel udvikling.

Projektet skal skabe 80% fastansættelser efter projektperioden!


SBS partnere er i vækst!

 • 40% forøget omsætning indenfor 6 måneder

 • 21% ansatte i gn.snit 1,5 nye medarbejdere

SBS partnere vil øge salg- og marketing!

 • 48% ønsker flere ressourcer til at følge op

  På kampagner og salg.

Behovet:


Ideen:

 • Kan Small Business Specialist Initiativet understøtte en indsats for at tilføre flere salg- og marketingressourcer? Hvordan?

 • Findes der offentlig medfinansiering til formålet, som kan anvendes?


Det er et stort skridt for min

virksomhed at ansætte en

ikke-teknisk medarbejder!

Det skal være en selvkørende person,

for hos os er der ikke tid til at ”nurse”

Fokusgruppe

Januar

Udfordringen:

 • At definere behovet

  • Salg? Administration? Markedsføring

 • At finde den rette person

  • Selvstændig? Faglige kompetencer?

 • At skabe lønsomhed

  • Økonomi? Tidsperspektiv? Fleksibilitet?


Konklusion:

En løsning, der tager højde for meget individuelle behov.

En løsning, der sætter fokus på at tiltrække de rigtige medarbejdere.

En løsning, der mindsker økonomiske risiko for mindre partnere.

(Februar!)


1)

2)

3)

Rekruttering

af kandidater

Uddannelse

Løntilskud 12 mdr.

Matchmaking

Ansættelse

6 mdr. forløb

Virksomhedsanalyse

Praktik

80% succesrate

Coaching

Rekruttering

Af virksomheder

Koncept:


Aktiv deltagelse i analyse

Indstillet på at fastansætte medarbejderen

Indstillet på udvikling/ coaching

Betaling på 15.000 kr. for projektdeltagelse

Analyse af behov

Fælles rekruttering gennem SBSC

Matchmaking

Coaching

Ansat i 3 mdr. praktik

Løntilskud på ca. 10.000 kr. mdl. i op til 1 år.

Deltagelse:

Alle SBSC partnere i København, Frederiksborg og Roskilde Amt kan deltage. Vi

Har 25 pladser i pilotprojektet. Vi forventer, at partnere med 5-15 ansatte vil få mest ud af deltagelse – men det er ikke noget krav!


Bredt og stort rekrutteringsgrundlag

Professionel udvælgelse

12 ugers relevant uddannelse af medarbejderen

Økonomisk støtte

Dedikerede virksomheder

Forskellige virksomheder/ virksomhedsprofiler

Matchmaking

Relevant uddannelse

Netværk

Jobsandsynlighed

Styrker ved konceptet


Vi ikke finder en egnet medarbejder?

Medarbejderen får tilbudt et andet job i perioden?

Der ikke er grundlag for fastansættelse?

Hvad nu hvis…


Projektets tidsplan

 • 21/3 – 10/4 Rekruttering af virksomheder og kandidater

 • 1/4 – 15/5 Analyser og matchmaking

 • 15/5 – 1/7Uddannelse af medarbejdere

  ** Ferie i juli **

 • 1/8 – 15/12Praktik, uddannelse og coaching

 • Forhåndstilkendegivelse til Microsoft.

 • Gensidig bekræftelse af deltagelse

 • Egenbetaling

 • Aftale om virksomhedsanalyse

 • Aftale om medarbejder

Projektet evalueres løbende og kan

Skaleres til hele landet!


Jeres input

 • Hvilken interesse er der for projektet?

 • Hvilke forhold har vi ikke taget højde for i det nuværende koncept?

 • Spørgsmål eller interessetilkendegivelse rettes meget gerne til v-diveis@microsoft.com eller tlf: 22 75 93 04


markman rekruttering & genplacering


Rekruttering og Genplacering

 • Rekruttering

  Inden for alle brancher – op til mellemlederniveau

 • Genplacering

  Ved afskedigelsesrunder i virksomheder og offentlige organisationer

 • Vejledning og jobsøgning

 • Kontaktforløb med ledige

 • Uddannelsesforløb for ledige


Opgave

 • Matchmaking mellem de 25 deltagende virksomheder og ansøgerne, således at den mest optimale ansøger bliver koblet sammen med den rette virksomhed

 • Coaching af kursisterne i virksomhederne. I alt 3 besøg gennem de 12 ugers praktikforløb


Hvordan sikrer vi ”det gode match”

 • Afklaring med virksomheden - dialog med virksomheden omkring virksomheds-kultur, jobindhold, -funktion og –profil (faglige, personlige og sociale kompetencer)

 • Emnegenerering –på baggrund af informationsmøde og efterfølgende visitationssamtaler

 • “Jobsamtaler” mellem kursist og praktikvirksomhed på baggrund af markman´s anbefalinger.

 • Match


Hvem rekrutteres der blandt?

 • Ledige dagpengemodtagere med baggrund indenfor IT, salg eller service

 • Medlemmer hos Business Danmark (Danske sælgere) via direct mail

 • KVU uddannede indenfor markedsføring og handel

 • Akademikere med lyst og evne til at arbejde i SMV

 • HK´ere med fx merkonom baggrund


Ansættelse med løntilskud

 • Der kan maksimalt udbetales løntilskud i 1 år til den samme ledige. Løntilskuddet udbetales til arbejdsgiveren og udgør i 2006 op til 59,71 kr. pr. time svarende til ca. 9.600 kr. pr. måned

 • Der ansættes på en almindelig kontrakt og til en almindelig, overenskomstmæssig løn. Der er i princippet tale om et helt normalt ansættelsesforhold, med den ene forskel at arbejdsgiveren får et offentligt tilskud til aflønningen i den første periode

 • Der er et støtteloft for, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger


Forudsætninger

 • Medarbejderen skal være berettiget til løntilskud

 • Der skal være tale om en nettotilgang af medarbejdere i virksomheden (kan altså ikke gå i en allerede eksisterende stilling)

 • Der må være max en løntilskudsansat pr. 5 medarbejdere i virksomheder med op til 40/50 ansatte. I virksomheder med flere end 40-50 ansatte er det pr. 10 ansatte.

 • Arbejdsgiveren kan ikke på forhånd indgå en aftale med den ledige om, at ansættelsen er tidsbegrænset i mindre end 12 mdr. Hvis arbejdsgiveren opsiger personen inden for 12 mdr. skal denne orientere AF om opsigelsen.


Niels Brock Business School

Uddannelsesforløb for salg-, service- og marketingmedarbejdere til SBSC


Hvorfor uddannelse:

 • Rekruttering af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde.

 • Ruste medarbejdere til at arbejde i en mindre it-virksomhed.

 • Skabe fundament for at medarbejderen kan tilføre værdi i virksomheden – og dermed fastansættes!


Et skræddersyet tilbud

 • 12 ugers uddannelse af kandidater:

  • 6 ugers uddannelse

  • 2 ugers uddannelse

  • 4 ugers praktik

  • 2 ugers uddannelse

  • 4 ugers praktik

  • 1 uges uddannelse

  • 4 ugers praktik

  • 1 uges uddannelse


Temaer:

 • Uddannelsen er afstemt de behov, som virksomhedsanalyserne viser og kandidaternes profiler:

  • Branchekendskab

  • Produktkendskab

  • Salg og service

  • Markedsføring

  • Administration

  • Kommunikation og samarbejde


Tilrettelæggelse:

 • Uddannelsen foregår på Niels Brocks kursusafdeling.

 • Undervisere fra både handelsskolen, fra it-branchen og fra private firmaer.

 • Mulighed for at arbejde fagligt med virksomhedens konkrete cases.


Hvordan kommer jeg videre?

 • Spørg!

 • Læs!

 • Udfyld forhåndstilkendegivelse!

 • Afklaring senest 10. april.


 • Login