justitie hulpverlening
Download
Skip this Video
Download Presentation
Justitie & hulpverlening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Justitie & hulpverlening - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Justitie & hulpverlening. Geen afgelijnde sector Grote spreiding bevoegdheden Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie Politiek en maatschappelijk gevoelig Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak vaag. JUSTITIE. Hulp- en dienstverlening. Hoe wegwijs raken als verwijzer?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Justitie & hulpverlening' - yardley-pitts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
justitie
Geen afgelijnde sector

Grote spreiding bevoegdheden

Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie

Politiek en maatschappelijk gevoelig

Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak vaag

JUSTITIE
hulp en dienstverlening
Hulp- en dienstverlening
 • Hoe wegwijs raken als verwijzer?
 • Hoe zicht krijgen op bevoegdheden?
 • Hoe vlot instappen op het bestaande aanbod?
uitgangspunten
uitgangspunten
 • Bevoegdheid
 • Toegankelijkheid
 • Diensten
 • Doelgroep
bevoegdheid
bevoegdheid

Gemeenschap tegenover federaal

 wat speelt?

 • Historische ontwikkeling
 • Politieke bevoegdheidslogica
 • Expertise
 • Inhoudelijke accenten
toegankelijkheid
toegankelijkheid
 • Vrijwillig tegenover verplicht is tegelijk een beetje een verhaal van rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk (mandaatgericht)
 • ‘Vrijwillig’ situeert zich eerder op eerste en tweede lijn
 • ‘Verplicht’ eerder op tweede (ambulant) en derde (residentieel)
diensten
diensten
 • problematiek als invalshoek
 • maatregel als invalshoek
 • hulpvraag als invalshoek

 Is in de realiteit voor cliënten en diensten vaak een kluwen

doelgroep
doelgroep
 • Lijkt beter afgebakend voor wie nog niet zo vertrouwd is met sector
 • Lijkt het makkelijkst hanteerbaar gezien vertrek van cliënt en diens verhaal
 • Via vertrek doelgroep en verhaal wordt verwijzing naar diensten met know-how meteen een meer gerichte verwijzing
doelgroep1
Burgers

Slachtoffers

Daders

Minderjarigen

Meerderjarigen

doelgroep
burgers
burgers
 • Informatie en advies via rechtswinkels, juridische dienstverlening OCMW, eerstelijnsinformatie Justitiehuizen, …
slachtoffers
slachtoffers
 • Slachtofferbejegening (politie)
 • Slachtofferonthaal (justitiehuis)
 • Slachtofferhulp (CAW’s)
daders
daders
 • Verplicht via justitiële maatregelen
 • Via beschermingsmaatregelen
 • via vrijwillige hulpverlening
het werkveld slachtoffers
Het werkveld: slachtoffers
 • Menselijke aanpak
 • Medeleven
 • Informatie
 • herstel
het werkveld slachtoffers1
Het werkveld: slachtoffers

Het hulpaanbod

 • Slachtofferzorg
 • Slachtofferbejegening
 • Slachtofferonthaal
 • Slachtofferhulp
 • slachtoffertherapie
het werkveld slachtoffers2
Hulpverleningsdiensten

Niet – categoriaal

CAW

CGG

Categoriaal

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Vluchthuis mishandelde vrouwen

Justitiële diensten

Dienst slachtofferonthaal

Het werkveld: slachtoffers
het werkveld het justitiehuis
Het werkveld: het justitiehuis
 • Verlenen informatie, bijstand, doorverwijzing
 • Bemiddelen tussen dader en slachtoffer
 • Uitvoeren van voorlichtings- en begeleidingstaken
 • Trefpunt voor overleg
het werkveld het justitiehuis1
Het werkveld: het justitiehuis

Vrij toegankelijk

 • Slachtofferonthaal
 • eerstelijnswerking
het werkveld het justitiehuis2
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Vrijheid onder voorwaarden
 • Bemiddeling in strafzaken
 • Autonome werkstraf
 • Probatie
het werkveld het justitiehuis3
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Beperkte detentie
 • Elektronisch toezicht
 • Voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Terbeschikkingstelling
 • Vrijstelling op proef (als geïnterneerde)
het werkveld het justitiehuis4
Het werkveld: het justitiehuis

Niet vrij toegankelijk (via mandaat)

 • Burgerrechtelijke opdrachten
het werkveld justitieel welzijnswerk
Het werkveld: justitieel welzijnswerk
 • Sleutelrol hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
 • Werkt onder de koepel van een CAW
 • Voor verdachten ,daders en hun onmiddellijke omgeving
 • Individuele en structurele ondersteuning
 • Met professionelen en vrijwilligers
het werkveld justitieel welzijnswerk1
Binnen de gevangenis

Individueel (trajectbegeleiding)

Structureel (organisatie

ondersteuning)

Vrijwilligers

Buiten de gevangenis

Informatie

Advies

Psychosociale ondersteuning

Het werkveld: justitieel welzijnswerk
het werkveld de gevangenis
Het werkveld: de gevangenis
 • Doel = hetzelfde aanbod voor gedetineerden als voor burgers
 • Domeinen: welzijn, gezondheid, werk, onderwijs, cultuur, sport
 • Aanbod vanuit Vlaamse Gemeenschap en vanuit Justitie
het werkveld de gevangenis1
Het werkveld: de gevangenis

De psychosociale dienst

 • onthaal, begeleiding, advies
 • Informatieverschaffer rond planning detentie en strafuitvoeringsmodaliteiten
 • Multidisciplinair
 • Focus is reclasseringsgericht
verwijzing of op zoek naar info
Verwijzing of op zoek naar info?
 • Rond rechten en plichten: Justitiehuis, OCMW, …
 • Rond slachtoffers: CAW’s voor hulp, Justitiehuis dienst slachtofferonthaal rond meer proceduregebonden aangelegenheden
 • Rond daders: Justitiehuis, JWW
 • Als betrokken derde: JWW, Justitiehuis, (zelf)hulpgroepen, andere reguliere hulpverlening
uitdagingen
uitdagingen
 • Preventie
 • Responsabilisering
 • Een goed beleid kiezen
 • Professionalisering
 • Maatzorg en kwaliteitszorg
 • Wachtlijsten
 • betaalbaarheid
knelpunten
knelpunten
 • Beroepsgeheim
 • Samenwerking
 • Motivatie
 • Meldingsplicht
 • Hulp of controle
ad