Ondernemer in de btw - PowerPoint PPT Presentation

Ondernemer in de btw
Download
1 / 8

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ondernemer in de btw. René N.G. van der Paardt. Onderwerpen. Reikwijdte ondernemerschap Holdingvennootschappen en btw-ondernemerschap Fiscale eenheid en vaste inrichting. Reikwijdte ondernemerschap.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ondernemer in de btw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ondernemer in de btw

Ondernemer in de btw

René N.G. van der Paardt


Onderwerpen

Onderwerpen

 • Reikwijdte ondernemerschap

 • Holdingvennootschappen en btw-ondernemerschap

 • Fiscale eenheid en vaste inrichting


Reikwijdte ondernemerschap

Reikwijdte ondernemerschap

 • Verhuurders van (gedeelten van) onroerende zaken die als kantoorruimte worden gebruikt waaronder gedeelten van woningen die door de eigenaar aan een vennootschap of eenmanszaak van een andere persoon (waaronder de echtgeno(o)t(e)) belast met omzetbelasting worden verhuurd op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 oktober 2013, nr. 12/03696, ECLI:NL:HR:2013:783, nogmaals bevestigd door de Hoge Raad , bij arrest van 6 juni 2014, nr. 13/00982, ECLI:NL:HR:2014:1320

 • Particulieren die eigenaar zijn van zonnepanelen en de opgewekte elektriciteit leveren aan elektriciteits-maatschappijen, op grond van HvJ 20 juni 2013, nr. C‑219/12, Thomas Fuchs


Reikwijdte ondernemerschap1

Reikwijdte ondernemerschap

 • Particulieren die als btw-ondernemer kwalificeren wegens de verhuur van een vakantiewoning, caravans (Rechtbank Haarlem, 5 augustus 2011, AWB 10/3143,ECLI:NL:RBHAA:2011:BT2252) of een kampeerauto (HvJ 26 september 1996, nr. C-230/94, Renate Enkler)

 • Particulieren die een garagebox verhuren die ook als btw-ondernemer kwalificeren en btw-belaste prestaties verrichten, Rechtbank Breda, 26 april 2012, nr. 11/4594,  LJ nr. BX1346 nummer: 11/4594.

 • Particulieren die investeren in tulpenbollen die ook als btw-ondernemer aangemerkt worden (Hof Leeuwarden, 29 maart 2012, nr. 10/00223, ECLI: NL:GHLEE:2012:BV9741 nr. BK 10/00223).


Holdingvennootschappen en btw

Holdingvennootschappen en btw

 • Van Polysar naar Securenta en VNLTO

 • Securenta-arrest pre-pro rata

 • Waarvoor worden de geldmiddelen van een uitgifte van aandelen/obligaties gebruikt

 • Doorberekenings-beginsel

 • Economische vs niet-economische activiteiten en vervolgens

 • Belaste vs vrijgestelde activiteiten


Holdingvennootschappen en btw1

Holdingvennootschappen en btw

 • HvJ SKF is moeiende houdster, verricht verkoop deelneming in het kader van de economische activiteiten en verricht een btw-relevante prestatie die echter is vrijgesteld van btw

 • Kosten toerekenbaar aan aandelenoverdracht als zodanig niet aftrekbaar (kosten doorberekend in verkoopprijs)

 • Blijft ruimte voor aftrek van btw op algemene kosten


Fiscale eenheid en vaste inrichting

Fiscale eenheid en vaste inrichting

 • Activiteiten tussen vaste inrichting een hoofdhuis vallen buiten de scope van de btw: vormen één belastingplichtige, FCE Bank (HvJEU 23 maart 2006, C-210/04)

 • Mogelijkheden voor btw besparing via vaste inrichting en fiscale eenheid, anders dan bij verhouding tussen (gelieerde) vennootschappen

 • Geen opname van omzet van vaste inrichting in de pro rata voor de aftrek van het hoofdhuis, Le Crédit Lyonnais (HvJ EU 12 september 2013, C-388/11)

 • Toepassing van beide zaken leidt tot ongewenste uitkomsten

 • Voorstel OECD: transacties tussen hoofdhuis en vaste inrichten behandelen als onderlinge prestaties voor de btw.


Fiscale eenheid en vaste inrichting1

Fiscale eenheid en vaste inrichting

 • Personen  die als zodanig geen ondernemer zijn, maar die wel onderdeel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid in de zin van art 7, lid 6 Wet OB 1968, zoals is beslist in de zaak HvJ 9 april 2013, nr. C-85/11, Commissie-Ierland

 • Holdingresolutie dus niet in strijd met Richtlijn

 • Passieve houdster: dus ook voortaan recht op aftrek btw via fiscale eenheid?

 • Moeiende houdster wel aftrek btw op verkoopkosten deelnemingen via fiscale eenheid?


 • Login