Internacjonalizacja przedsi biorstw
Download
1 / 15

internacjonalizacja przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

internacjonalizacja przedsiębiorstw. poprzez szkolenia e-learningowe. TYTUŁ PROJEKTU. SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU. TYTUŁ PREZENTACJI. 20 MAJA 2011. DATA. PARTNERZY. TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' internacjonalizacja przedsiębiorstw' - yardley-maxwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internacjonalizacja przedsi biorstw
internacjonalizacja przedsiębiorstw

poprzez szkolenia e-learningowe

TYTUŁ PROJEKTU

SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

TYTUŁ PREZENTACJI

20 MAJA 2011

DATA

PARTNERZY

TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP


 • TECHIN Sp. z o.o. - koordynator projektu POLSKA

 • DIDA Network s.r.l. WŁOCHY

 • FH Joanneum Gesellschaft AUSTRIA

 • CORVINNO Technology Transfer Center WĘGRY

 • SOOIPP POLSKA

 • Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung AUSTRIA

 • INNOVA SpA WŁOCHY

 • Fondazione Università degli studi dell’Aquila WŁOCHY

PARTNERZY PROJEKTU

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


 • Lepsze adresowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw w procesie doboru szkoleń dokształcających

 • Promowanie mobilności pracowników przedsiębiorstw

 • Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych

 • Redukcja kosztów szkolenia pracowników MŚP

 • Wspieranie rozwoju pracowników i pracodawców MŚP

 • Ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów szkoleniowych dla MŚP

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?

GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


 • Dostosowanie metod szkoleniowych do uwarunkowań i potrzeb MŚP w Polsce na podstawie gruntownego badania potrzeb grupy docelowej

 • Stworzenie środowiska e-learningowego, które będzie spełniało oczekiwania MŚP

 • Wykorzystanie mobilnych narzędzi komunikacji do prowadzenia szkoleń

 • Przygotowanie treści szkoleń pilotażowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (m.inn. etapowe kursy w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw)

 • JAK CHCEMY TO ZROBIĆ ?

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  • Portal internetowy projektu MASTER - powodzeniem stosowanych w:www.masterenterprise.eu

  • Logo projektu oraz wizerunek

  • Newsletter projektu MASTER

  • Dokumenty i publikacje

  • Materiały promocyjne, tworzone na różnych etapach projektu MASTER

  • Końcowa konferencja projektu - październik 2012 POLSKA

  Jak promujemy nasz projekt

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  • Dostępna dla Państwa platforma e-learningowa, zawierająca opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

  • Podniesienie efektywności szkoleń pracodawców i pracowników MŚP poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi mobilnych - innymi słowy lepsze wykorzystanie czasu i środków)

  • Pozyskanie nowej wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników MŚP w zakresie np. internacjonalizacji

  • Podniesienie umiejętności językowych pracowników MŚP

  • Redukcja kosztów szkolenia MŚP

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

  W PROJEKCIE

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  DLACZEGO opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

  INTERNACJONALIZACJA?

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Do kogo kierujemy nasze dzia ania
  DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

  • Firmy zlokalizowane w parkach i inkubatorach technologicznych;

  • Managerowie parków i inkubatorów technologicznych;

  • Osoby odpowiadające za podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i firm ulokowanych w inkubatorach i parkach technologicznych.

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Sooipp w projekcie
  SOOIPP W PROJEKCIE opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

  • Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej platformy e-learningowej, jaka może być wykorzystywana dla różnych szkoleń;

  • Udostępnienie platformy przedsiębiorstwom ulokowanym w parkach i inkubatorach technologicznych;

  • Opracowanie w ramach pilotażu szkolenia w zakresie internacjonalizacji MŚP;

  • Wykorzystanie doświadczenia partnerów projektu MASTER.

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Rola sooipp w projekcie

  • Udział w przeprowadzeniu badania ankietowego opracowane według Państwa potrzeb materiały szkolenioweprzedsiębiorstw mającego na celu określenie cech platformy;

  • Zidentyfikowanie grupy docelowej;

  • Opracowanie z grupą docelową treści i zakresu materiałów szkoleniowych dot. Internacjonalizacji;

  • Opracowanie i zaimplementowanie materiałów szkoleniowych w zakresie internacjonalizacji;

  • Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia platformy e-learningowej.

  ROLA SOOIPP W PROJEKCIE

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Dlaczego internacjonalizacja

  Młode firmy innowacyjne ulokowane w parkach i inkubatorach opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowetechnologicznych napotykają na następujące wyzwania:

  • Konieczność internacjonalizacji na bardzo wstępnym etapie działalności;

  • Konieczność wykorzystywania skomplikowanych instrumentów, takich jak: licencjonowanie, współpraca RTDI, uruchamianie zagranicznych oddziałów lub firm zależnych w uzupełnieniu do typowych dla tradycyjnych firm transakcji export/import;

  • Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia, podczas gdy ekspertyza zewnętrzna w tym zakresie jest trudno dostępna i bardzo kosztowna.

  DLACZEGO INTERNACJONALIZACJA?

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Czego oczekujemy

  • Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line. opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

   Cel: poznanie doświadczeń szkoleniowych i preferowanego sposobu prowadzenia szkoleń

   Czas: 5 min (pytania wyboru)

  • Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.

   Cel: poznanie doświadczeń w zakresie internacjonalizacji i określenie poziomu szkolenia

   Czas: 5-10 min (18 pytań wyboru dot. stosowanych metod internacjonalizacji obecnie lub planowanych w najbliższych 3 latach)

  CZEGO OCZEKUJEMY?

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Spodziewane efekty

  • Uruchomienie platformy e-learningowej i udostępnienie jej opracowane według Państwa potrzeb materiały szkolenioweośrodkom innowacji i przedsiębiorczości;

  • Podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji;

  • Możliwość implementacja nowych materiałów szkoleniowych;

  • Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych;

  • Wykorzystanie platformy w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości ich implementacji na platformie e-learningowej.

  SPODZIEWANE EFEKTY

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Zach camy do aktywnego udzia u w projekcie
  Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe

  KWESTIONARIUSZ

  www.masterenterprise.eu

  pilotaż - maj/czerwiec 2012

  GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK


  Dzi kujemy za uwag
  Dziękujemy opracowane według Państwa potrzeb materiały szkolenioweza uwagę

  zapraszamy serdecznie na kolejne nasze warsztaty organizowane w ramach projektu

  AGATA KLIŃSKA

  [email protected]

  TECHIN SP. Z.O.O.

  ALEKSANDER BĄKOWSKI

  [email protected]

  SOOIPP


  ad