שבר פשוט
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

שבר פשוט PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

שבר פשוט. נשחק. נלמד. השבר הפשוט. נתחיל?. חזרה לתפריט ראשי. לפניך מלבן המחולק לשני חלקים שווים. 2. 1. כיצד נקרא לכל חלק ?. שמינית?. שליש?. חצי?. חשוב על שוקולד. אימא קנתה לך ולאחותך חפיסה אחת של שוקולד. וכדי שאף אחד לא יצא מופסד חילקה את השוקולד לשני חלקים שווים.

Download Presentation

שבר פשוט

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


שבר פשוט

נשחק

נלמד


השבר הפשוט

נתחיל?

חזרה לתפריט ראשי


לפניך מלבן המחולק לשני חלקים שווים

2

1

כיצד נקרא לכל חלק?

שמינית?

שליש?

חצי?


חשוב על שוקולד

אימא קנתה לך ולאחותך חפיסה אחת של שוקולד. וכדי שאף אחד לא יצא מופסד חילקה את השוקולד לשני חלקים שווים.

כיצד אתם קוראים לכל חלק?

חזרה לשאלה


נכון מאוד

לכל חלק במלבן המחולק לשני חלקים שווים נקרא חצי

חצי

חצי

ונעבור לשאלה הבאה

חצי


לפניך מלבן המחולק לשלושה חלקים שווים

3

2

1

כיצד נקרא לכל חלק?

שמינית?

שליש?

שלושה?


רמז

רמז

רמז

רמז

רמז

לשלושה חלקים חולק השלם:

3

2

1

שלושה

לשלושה שלמים אנו נקרא?

ולשלושה חלקים משלם אנו נקרא?

שליש

לשאלה


מממממ.... מזכיר לי

שמינית

שמונה חלקים של משהו..

אולי של פיצה?

שמינית

כל חלק נקרא

לשאלה


נכון מאוד

לכל חלק במלבן המחולק לשלושה חלקים שווים נקרא שליש

שליש

שליש

ונעבור לשאלה הבאה

שליש


לפניך מלבן המחולק לארבעה חלקים שווים

כיצד נקרא לחלק הצבוע באדום?

חצי?

ארבעה

רבע


חצי?

להזכירך

שוקולד שחולק שווה בשווה בין שני אנשים

כל אחד קיבל

חצי

חצי

חצי

חזרה לשאלה

חצי


רמז

רמז

רמז

רמז

רמז

לארבעה חלקים חולק השלם:

4

3

2

1

ארבעה

לארבעה שלמים אנו נקרא?

ולארבעה חלקים משלם אנו נקרא?

רבע

לשאלה


נכון מאוד

לחלק הצבוע בריבוע המחולק לארבעה חלקים שווים נקרא רבע

רבע

רבע

המשך

רבע


לפני שנמשיך..

שמות השברים שלמדנו עד עכשיו הם:

חצי

שליש

2

1

רבע

3

2

1

כיצד נרשום

אותם?


רבע

נתחיל עם:

בריבוע הנוכחי יש לנו

ארבעה חלקים שווים

מתוכם צבענו חלק

1

לכן, נרשום אותו כך:

המשך


ועכשיו...

זה אותו מלבן,

וצבועים בו שני חלקים.

כיצד נרשום אותם?

או?


בריבוע הקודם

היו לנו

ארבעה חלקים שווים

ומתוכם צבענו חלק

1

לכן רשמנו את השבר כך:

חזור


נכון מאוד!

=

2

בשבר למעלה רשמנו את מס' החלקים הצבועים

4

ולמטה רשמנו את סך כל החלקים בשלם

וכך נוצר לנו השבר


אם כן, מהו השבר?

כמות החלקים הנמנים מתוך השלם

מונה

קו המציין שבר

מכנה

סך כל החלקים בשלם

המשך


חצי

נמשיך עם:

במלבן הנוכחי יש לנו

שני חלקים שווים

מתוכם צבענו חלק

1

כיצד נרשום אותו?

או


להזכירך...

כמות החלקים הנמנים מתוך השלם

מונה

קו המציין שבר

מכנה

סך כל החלקים בשלם

חזרה


נכון מאוד!

=

1

בשבר למעלה רשמנו את מס' החלקים הנמנים

2

ולמטה רשמנו את סך כל החלקים בשלם

וכך נוצר לנו השבר


ונעבור למשחק המתרגל את שלמדנו:

מי רוצה להיות מליונר?

קדימה...


מי רוצה להיות מליונר?

קדימה למשחק

חזרה לתפריט ראשי


הוראות משחק

1. במהלך המשחק יופיעו חמש שאלות

2. עליך לענות נכונה על חמשת השאלות.

כל תשובה נכונה מזכה בנקודות.

מיליון שקלים

במשחק ביכולתך לצבור

מיליון שקלים

3. יעמדו לרשותך גלגלי הצלה,

אשר ייסעו לך בפתרון השאלה.

*עליך לזכור - רמת הקושי עולה, ויורדת כמות התיווכים.

כל שנותר הוא לאחל לך הצלחה במשחק


50:50

התבונן בריבוע שלפניך:

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

א. מהו שם כל חלק בריבוע?

שמינית

רבע

שמונה

תשיעית


100

זכית ב _______ ש"ח.

המשך

נכון מאוד!

שם כל חלק בריבוע הוא שמינית

שמינית

שמינית

שמינית


יש ברשותך אפשרויות לעזרה... חזור לשאלה ובדוק את העזרה...

חזור


רמז

רמז

רמז

אם השלם היה מחולק לארבעה חלקים:

4

3

2

1

אז.. לכל חלקמארבעת החלקים היינו קוראים:

רבע

חזור


50:50

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

אלו הם שתי האפשרויות שכדאי לך לבחור מתוכם...

שמינית

רבע

חזור


50:50

החבר הטלפוני מה הוא אומר?

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

זה נראה לי דיי פשוט...

התשובה בטח קשורה למס' החלקים..

אז לדעתי זה שמונה

אבל אני לא בטוח....

חזור


הקהל נותן לך תזכורת קטנה...

50:50

שמינית

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

שמונה חלקים של משהו..

אולי של פיצה?

שמינית

כל חלק נקרא

חזור


50:50

התבונן שוב בריבוע שלפניך:

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

ב. כיצד נרשום את השבר

המייצג את החלקים הצבועים?

כך?

כך?

כך?

כך?


50:50

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

אלו הם שתי האפשרויות שכדאי לך לבחור מתוכם...

כך?

כך?

חזור


50:50

הקהל מזכיר לך.. מהו השבר?

כמות החלקים הנמנים מתוך השלם

מונה

קו המציין שבר

מכנה

סך כל החלקים בשלם

חזור


50:50

החבר הטלפוני מה הוא אומר?

1000000₪

100000 ₪

10000₪

1000 ₪

100 ₪

עכשיו אני יודע שלכל חלק בריבוע קוראים שמינית.

אז אולי המכנה צריך להיות

כמו בשבר שמינית?

אבל אני לא בטוח....

חזור


נכון מאוד!

1000

זכית ב _______ ש"ח.

=

3

בשבר למעלה רשמנו את מס' החלקים הנמנים

8

ולמטה רשמנו את סך כל החלקים בשלם

המשך


יש ברשותך אפשרויות לעזרה... חזור לשאלה ובדוק את העזרה...

חזור


שים לב למכנה..

האם זה הגיוני שהמכנה יהיה תשע? 9? 9?

חזור


50:50

קנית בקונדיטוריה פיצה,

המחולקת למספר פרוסות

מה היה מספר הפרוסות

אם אכלת ממנה

1000000₪

100000 ₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

שבעה

שמונה

עשרה

שישה


50:50

1000000₪

100000 ₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

אלו הם שתי האפשרויות שכדאי לך לבחור מתוכם...

עשרה

שישה

חזור


50:50

טוב שיש קהל בסביבה!!!!!

מונה

מכנה

סך כל החלקים בשלם

חזור


50:50

החבר הטלפוני מה הוא אומר?

1000000₪

100000 ₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

עכשיו זה ממש קל 

אני פשוט אראה כמה כתוב במכנה...

נראה לי שכתוב שישה

אבל אני לא בטוח....

חזור


10000

זכית ב _______ ש"ח.

נכון מאוד!

=

הפיצה חולקה לשישה חלקים

1

6

המכנה מציין את מספר החלקים של השלם

המשך


שמונה חלקים של משהו..

אולי של פיצה?

אבל כאן זו פיצה אחרת

שחולקה למספר אחר של חלקים

חזור


יש ברשותך אפשרויות לעזרה... חזור לשאלה ובדוק את העזרה...

חזור


50:50

1

1000000₪

100000 ₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

אם אכלתי מהפיצה חלק אחד מתוך שישה חלקים

כמה פרוסות עוד נשאר לי לאכול?

מצא את התרגיל החשבוני....

6

6 + 1 = 7

8 - 3 = 5

6 -1 = 5

6 X 1 = 6


50:50

1000000₪

100000₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

אלו הם שתי האפשרויות שכדאי לך לבחור מתוכם...

8 - 3 = 5

6 -1 = 5

חזור


50:50

ושוב הקהל...כאן אתך בכל מצב..

ידוע לנו שיש שישה חלקים בפיצה...

וזאת על פי המכנה

1

6

ידוע לנו שנאכלה פרוסה אחת של הפיצה, וזאת על פי המונה

זאת אומרת שהתרגיל החשבוני חייב להיות עם הספרות:

6

1

חזור


-

=

6

1

5

100000

זכית ב _______ ש"ח.

6

6

6

-

=

נכון מאוד!

6

1

5

שים לב לדמיון בין התרגילים.....

הפיצה חולקה לשישה חלקים

ונותרו חמש חלקים

נאכל חלק אחד

המשך


פעולת כפל?

פעולת הכפל מגיעה כשרוצים להגדיל

וכאן אנו אמורים להקטין..

חזור


יש ברשותך אפשרויות לעזרה... חזור לשאלה ובדוק את העזרה...

חזור


50:50

ולסיכום...!

בעמק יפה עומד מגדל בן 5 קומות. ומי גר במגדל?

בקומה ה -1, תרנגולת שמנה.

בקומות ה -2 וה - 3 , גרה הקוקייה ומשפחתה.

בקומה ה-4, גרה חתולה כושית.

אמור איזה חלק מהמגדל מאוכלס? (גרים בו)

1000000₪

100000 ₪

10000 ₪

1000 ₪

100 ₪

החלק הזה?

החלק הזה?

החלק הזה?

החלק הזה?


50:50

נפרק יחד את השאלה...

מגדל הקומות

ואין אף אחד בקומה מס'

5

1

דירה אחת

5

חתולה כושית

4

מתוך חמש

שתי דירות

2

3

קוקייה ומשפחתה

מתוך חמש

5

2

1

דירה אחת

1

5

תרנגולת שמנה

חזור

מתוך חמש


אתה לקראת הסוף..

חשוב על מספר הדירות בהן גרים הדיירים.

חזור


1

2

1

4

5

5

5

5

נכון מאוד!

זכית ב 1000000 ש"ח

+

+

=


  • Login