Femlab 2 2 simulace v technick praxi
Download
1 / 20

FEMLAB 2.2 - simulace v technické praxi - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

FEMLAB 2.2 - simulace v technické praxi. Karel Bittner HUMUSFT s.r.o. [email protected] Napětí v trubce výměníku tepla. Trubka 1. Definice úlohy: trubka výměníku odolává velkému rozdílu teplot uvnitř a na vnějším plášti (tepelné zatížení)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FEMLAB 2.2 - simulace v technické praxi' - yaphet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Femlab 2 2 simulace v technick praxi

FEMLAB 2.2 - simulace v technické praxi

Karel Bittner

HUMUSFT s.r.o.

[email protected]


Nap t v trubce v m n ku tepla
Napětí v trubce výměníku tepla

Trubka 1

Definice úlohy:

 • trubka výměníku odolává velkému rozdílu teplot

  uvnitř a na vnějším plášti (tepelné zatížení)

 • vedení tepla zhoršuje trhlina ve spoji a vytváří vnitřní pnutí v materiálu - šíření trhliny

Trubka 2

Trhlina

Tin

Tout


P edpoklady pro v po et
Předpoklady pro výpočet :

 • Oddělené povrchy trhlin - 1. řádek (kolmá síla = 0)

 • Dotýkající se povrchy trhlin - 2.řádek (kolmá síla směřuje dovnitř)

 • Při simulaci jsou povrchy trhlin oddělené (první podmínka)

  soustava kolmých sil je 0 a tedyvýpočet posunutí (deformace)

 • Osově symetrický případ

 • Tepelné a elastické vlastnosti obou trubek jsou stejné


Definice multifyzik ln lohy
Definice multifyzikální úlohy

 • rovinná deformace (Plane Strain)

 • prostup tepla (Heat Transfer)

V sledek e en
Výsledek řešení

 • barevná škála - hlavní zatížení podle von Mises


V sledek e en1
Výsledek řešení

 • deformace tvaru- nastavení v post procesoru


Zad n a e en lohy z p kazov ho dku ml
Zadání a řešení úlohy z příkazového řádku ML

 • stejný postupjako přes GUI

 • syntaxe podle fem struktury

  1. Krok - příprava struktury a definice struktur prodva módy

  clear fem a1 a2

  2. Krok - definice proměnných

  fem.variables={'k_S' 82 'C_S' 449 'rho_S' 7870 ...

  'E_S' 21e10 'nu_S' 0.3 'al_S' 17.3e-6 ...

  'Tout' 100 'Tin' 0};


3 krok vytvo en geometrie
3. Krok - vytvoření geometrie

c1=circ2(0,0,0.01);

c2=circ2(0,0.00055,0.0075);

c3=circ2(0,0,0.008);

c4=circ2(0,0,0.006);

r1=rect2(0,0.01,-0.01,0.01);

fem.geom=(((c1-(c2-c3))+c3)-c4)-r1;

fem.geom=geomdel(fem.geom);

4. Krok - inicializace sítě

fem.mesh=meshinit(fem);


5 krok specifikace m du pro p estup tepla
5. Krok - specifikace módu pro přestup tepla

a1.mode=flpdeht2d;

a1.shape=2;

6.Krok - specifikace okrajových podmínek pro přestup tepla

a1.bnd.T={{} 'Tout' 'Tin'};

a1.bnd.type={'q0' 'T' 'T'};

a1.bnd.ind=[1 1 1 1 2 2 3 3 1 1];

7. Krok - specifikace PDE koeficientů

a1.equ.rho='rho_S';

a1.equ.C='C_S';

a1.equ.k='k_S';

a1.equ.Q=0;


8 krok nastaven po te n teploty
8. Krok - nastavení počáteční teploty

a1.equ.init='Tout';

9. Krok - nastavení druhého aplikačního módu (plane strain)

a2.mode=flpdepn;

a2.shape=2;

10. Krok - specifikace PDE koeficientů

a2.equ.E='E_S';

a2.equ.nu='nu_S';

a2.equ.rho='rho_S';


11 krok vytvo en fem struktury obecn ho tvaru
11. Krok - vytvoření FEM struktury obecného tvaru

fem.appl={a1 a2};

fem=multiphysics(fem);

12. Krok - uchycení bodu 0,-0,01

fem.pnt.ind={4};

fem.pnt.constr={'v'};

13. Krok - modifikace koeficientu α

fem.equ.al{1}{2,1}={'-E_S/(1-2*nu_S)*al_S','0'};

fem.equ.al{1}{3,1}={'0','-E_S/(1-2*nu_S)*al_S'};


14 krok e en lohy
14. Krok - řešení úlohy

fem=adaption(fem,'maxt',1000,'report','on', ...

'eefun','fleeceng');

15. Krok - vykreslení napjatosti von Mises

postplot(fem,'tridata','mises','tribar','on', ...

'deformdata',{'u','v'}, ...

'axisequal','on','cont','on','geom','on');ad