SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TÜBERKÜLOZ - PowerPoint PPT Presentation

Sa likta d n m ve t berk loz
Download
1 / 29

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TÜBERKÜLOZ. Dr.Filiz Öztürk Dr.Zeki Kılıçaslan Dr.Remzi Karşı. Tüberkülozla savaşın toplum sağlığı açısından önemi ve temel ilkeler Dr.Filiz Öztürk. Konuşma Öksürme Hapşırma. Tüberkülozlu Hasta (Yayma pozitif). Sağlıklı Kişi. %10’unda ilk 2 yıl içinde. 2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TÜBERKÜLOZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa likta d n m ve t berk loz

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TÜBERKÜLOZ

Dr.Filiz Öztürk

Dr.Zeki Kılıçaslan

Dr.Remzi Karşı


Sa likta d n m ve t berk loz

Tüberkülozla savaşın toplum sağlığı açısından önemi ve temel ilkeler

Dr.Filiz Öztürk


Sa likta d n m ve t berk loz

Konuşma

Öksürme

Hapşırma

Tüberkülozlu Hasta

(Yayma pozitif)

Sağlıklı Kişi


Sa likta d n m ve t berk loz

%10’unda

ilk 2 yıl

içinde

2

Hasta

20

Enfekte

birey

1

Enfeksiyöz

hasta

Yayma(+)

Akciğer tbc.

PPD +


Who 2007 k resel t berk loz kontrol raporu

WHO 2007 Küresel Tüberküloz Kontrolü Raporu

Dünyada halen en yaygın ve ölüme en sık yol açan infeksiyon hastalığı tüberkülozdur

Dünyada halen 8.8 milyon yeni tüberküloz olgusu ve 3.9 milyon yayma pozitif hasta olduğu,

Küresel tüberküloz insidansının her yıl yaklaşık %1.1, olgu sayısı ise %2.4 artış gösterdiği belirtilmekte,


Who 2007 k resel t berk loz kontrol raporu1

WHO 2007 Küresel Tüberküloz Kontrolü Raporu

 • Her yıl 2 milyon tüberküloz bağlı ölüm olduğu tahmin edilmektedir.

 • Tüberküloz, dünyadaki tüm hastalıkların %2.5ini ve önlenebilir ölümlerin %26’sını oluşturmaktadır.


Neden yeniden tb

Neden Yeniden TB?

Sağlık politikalarında tüberküloza yeterli önemin verilmemesi

Demografik değişimler (15-49)

HIV/AIDS salgını

Sosyoekonomik değişimler


Salg nlar

Salgınlar

20. yüzyıl

1918 3 yıl-25 milyon

1981….. 26 milyon


Sa likta d n m ve t berk loz

HIV prevalence in TB cases, 15–49 years (%)

No estimate

0–4

5–19

20–49

50 or more

2005 Yılında Yeni Tüberküloz Olguları Arasında Beklenen HIV Sıklığı

2007 WHO KÜRESEL TÜBERKÜLOZ RAPORU


Ok laca diren li t berk loz multi drug resistant tb

Çok İlaca Dirençli Tüberküloz (multi drug resistant-TB)

En az İzoniyazid ve Rifampisin’e birlikte direnç

Sekonder Direnç-İlaç Uyumsuzluğu

Etkisiz doz-Yeretsiz Süre

Primer Direnç-İlaca dirençli basille enfekte

XDR-TB ( extensively drug resistant-TB) “yaygın ilaç direnciolan tüberküloz”

florokinolon ve aminoglikozit direnci


Yoksulluk ve t berk loz

Yoksulluk ve Tüberküloz

Dünyanın her yerinde yoksullar ve mağdur sosyal gruplara ait insanlar, ayrıcalıklı olanlardan daha fazla hasta olur ve daha erken ölürler.

Yüksek gelirli ülkelerde, ortalama tahmini TB insidansı 10/100.000 iken, düşük gelirli ülkelerde insidans 20 kat daha fazladır.


Yoksullu un t berk lozla ba lant s

Yoksulluğun Tüberkülozla Bağlantısı

YOKSULLAR

gıda güvenliğisu, sağlıkla ilgili korunma

düzenli gelirsağlık hizmetleri

yoksulluktüberküloz

Yoksulların yıllık ücretlerinin %20-30 unu kaybetmelerine

Küresel ekonomik maliyet: yıllık 12 milyar USD’lık bir tablonun ortaya çıkmasına neden olur.


Nsani geli im ndeksi sa l kla ilgili parametreler

İnsani Gelişim İndeksiSağlıkla ilgili parametreler

 • HIV prevelansı

 • Yüksek riskli yaş grubunda(15-24) condom kullanma oranı

 • 5 yaş altındaki çocuklarda

  • İnsektisitli cibinlik kullanım oranı

  • Antimalaryal ilaçlarla tedavi edilen ateş oranı

 • Tüberküloz

  • Prevelans

  • DOTS ile saptanan hasta oranı

  • DOTS ile tedavi oranı

 • Tütün-Sigara içen kadın ve erkek nüfus oranı


22 salg n lkesi ve nsani geli im ndeksinde s ralama 2006

22 salgın Ülkesi ve İnsani Gelişim İndeksinde sıralama (2006)‏

 • Hindistan 126,

 • Çin 81

 • Endonezya 108

 • Nijerya 159

 • Güney Afrika 121

 • Bangladeş 137

 • Pakistan 134

 • Etopya 170

 • Filipinler 84

 • Kenya 152

 • DemokratikKongo 167

 • Rusya 65

 • Vietnam 109

 • Tanzanya 162

 • Uganda 145

 • Brezilya 69

 • Afganistan ?

 • Tayland 74

 • Mozambik 168

 • Zimbabwe 151

 • Miyanmar 130

 • Kamboçya 129

Norveç 1

İzlanda 2

Avutralya 3

İrlanda 4

Türkiye 92

Burkino Faso 174

Mali 175

Siera Leone 176

Niger 177


Sa likta d n m ve t berk loz

Aile hekimliği pilot uygulama başlatılan … il ve diğer illerden 2005 yılı ilk altı ay ve 2007 yılı ilk altı ay verilerine dayanarak tüberküloz ve DGT durumu

Dr.Filiz Öztürk


Sa l kta d n m ve t berk loz

Sağlıkta Dönüşüm ve Tüberküloz

 • Aile hekimliği pilot uygulama başlatılan … il ve diğer illerden 2005 yılı ilk altı ay ve 2007 yılı ilk altı ay verilerine dayanarak tüberküloz ve DGT durumunu

 • Veriler

 • Hekimler

 • Paylaşım


Sa l kta d n m ve t berk loz1

Sağlıkta Dönüşüm ve Tüberküloz

 • Sağlıkta dönüşüm tüberküloz kontrolü için fırsatlar ve tehditler içermekte.

 • Özellikle sağlık sistemi olmayan, kaynakları olmayan, coğrafi olarak çok büyük ülkelerde fırsat olabilirken,

 • Sağlık sistemi olan, tüberküloz kontrolü için mesafe alınmış ülkelerde tehditler oluşturabilmekte


T berk loz kontrol nde geli meler

Tüberküloz Kontrolünde gelişmeler

 • 1. Ülke çapında DGTS ye geçilmesi

 • 2. Sağlıkta dönüşümün tüm hızıyla hayata geçmesi

  Her iki durumun da tüberküloz kontrolü üzerine olumlu ya da olumsuz sarsıcı etkisi bulunmakta.


6 temmuz 2006

6 Temmuz 2006


T berk loz kontrol

Tüberküloz Kontrolü

 • DGTS-DGT

 • 2000 yılı Nazilli VSD Gönüllü DGT

 • 2003 yılı Pilot İller Samsun-İzmir-Aydın

 • 2006 Temmuz DGT yaygınlaştırılması

 • Tüberküloz Kontrolünde Ülke hedefleri;

 • %83 olan tedavi başarısının %85’in üzerine çıkarılması,

 • bakteriolojik muayene yapılan tüberküloz hastası oranının %67’den %85-90’na çıkarılması,

 • %3 olan primer ilaç direncinin daha da düşürülmesi


Lke ap nda dgts uygulanmas

Ülke Çapında DGTS uygulanması

 • DGTS yaklaşık 5 yıllık bir plan çerçevesinde tüm ülkede uygulanır hale gelmekte.

 • Hızlı yürürlüğe geçiş riskli, bir çok sorunu da beraberinde getiriyor.

 • Dünyada bu ölçekte örneği yok.

 • Rakamlar olumlu olmakla birlikte, gerçek yaşam nasıl?


Aile hekimli ine ge ilmemi illerde rne in stanbul vsd de

Aile Hekimliğine geçilmemiş illerde örneğin İstanbul VSD’DE

 • Personel Eksikliği

 • Var olan personelin eğitim eksikliği

 • DGT

 • Denetimsizlik

 • Laboratuar

 • Sosyal destek (yol parası-yiyecek)

 • Verem savaşların iş yükü

 • Eczanelerde ilaç satılması

 • Sözleşmeli personelin maaşları


Aile hekimli ine ge ilmemi illerde rne in stanbul vsd de1

Aile Hekimliğine geçilmemiş illerde örneğin İstanbul VSD’de

 • İlaç transferinde sorunlar

 • Kötü muamele

 • İmzalar aynı gün ardarda

 • Yatma endikasyonu olan hasta yer yok diye yatırılmıyor, eğer para öderse yer bulunuyor


Aile hekimli i sistemine ge ilen iller

Aile Hekimliği sistemine geçilen iller

AdıyamanElazığ

BoluEskişehir

DenizliGümüşhane

DüzceIsparta

Edirneİzmir

Samsun


Aile hekimli i sisteminde vsd de

Aile hekimliği sisteminde VSD’de;

 • Personel azlığı ve yokluğu

 • Geçici görevlendirmeler

 • Deneyimli hekimlerin aile hekimi olması

 • Eğitimsizlik

 • VSD’lerinin prestij kaybı

 • Kapatılmayanların işgali

 • Hekimlerin ilaç yazma haklarının ihlali

 • DGT

 • Denetimsizlik

 • Hasta gecikmesi

 • Standardizasyon


Etkin t berk loz kontrol n n temel noktalar

Etkin Tüberküloz Kontrolünün temel noktaları

 • Finansal desteği sağlayan hükümet kararlılığı,

 • Var olan birinci basamak ile uyumlu (entegre) vaka bulma ve tedavi etkinlikleri,

 • Temel tüberküloz ilaçları ve laboratuar malzemelerinin kesintisiz sağlanması

 • Programı değerlendirmek için etkin bir kayıt ve bildirim sistemi.


Etkin t berk loz kontrol n n temel noktalar etkin mi

Etkin Tüberküloz Kontrolünün temel noktaları etkin mi?

Hükümet kararlığı

Aile Hekimliği ile Uyum

DGT

Yok

Var

Bilinmiyor

İlaç var, Laboratuar yok

Kayıt sistemi var, bildirim yok

Değişiklik var mı?


 • Login