Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne
Download
1 / 44

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego w Skórczu ID grupy: 96/101_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa materii Semestr/rok szkolny: II / 2009/2010. Budowa materii. Atom, cząsteczka, naukowcy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego w Skórczu

 • ID grupy:

 • 96/101_MP_G1

 • Kompetencja:

 • Matematyka i przyroda

 • Temat projektowy:

 • Budowa materii

 • Semestr/rok szkolny:

 • II / 2009/2010


Dane informacyjne

Budowa materii

 • Atom, cząsteczka, naukowcy

 • Ziemia, woda, powietrze

 • Autorzy


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Atom


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Atom

Najmniejszy, niepodzielny składnik materii

powłoka

elektron

Jony – atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów.

Jądro (protony i neutrony)


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Jądro atomowe

Centralna część atomu zbudowana z protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Jądro stanowi niewielką część objętości całego atomu, jednak to w jądrze skupiona jest prawie cała masa.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Nukleony

to wspólna nazwa protonów i elektronów

Można też powiedzieć, że nukleony to bariony złożone tylko

z kwarków górnych

i dolnych.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Proton

Cząsteczka obdarzona dodatnim ładunkiem elektrycznym.

O właściwościach atomów decyduje

głównie liczba protonów.

Czas życia swobodnego protonu

jest nie mniejszy niż 1032 lat.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Neutron

 • Czas życia swobodnego neutronu wynosi 900 sekund

Ciężka cząstka wchodząca w skład jądra atomowego pozbawiona ładunku elektrycznego.

Swobodny neutron nie jest trwały. Rozpada się m.in. Na proton i elektron.


Elektron

Atom, cząsteczka, naukowcy

Elektron

-

-

Lekka, trwała cząstka obdarzona ujemnym ładunkiem elektrycznym.

-

W atomie elektrony znajdują się wokół jądra i mają zasadniczy wpływ na właściwości pierwiastków.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Powłoka walencyjna

Ostatnia, najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu

Maksymalna ilość powłok elektronowych to siedem.

Maksymalne zapełnienie

powłok elektronowych:

K2e-

L 8e-

M 18e-

N 32e-

5. O 50e-

6. P 72e-

7. Q 98e-


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Cząsteczka


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Cząsteczka

 • Substancje takie, jak woda, szkło, powietrze, wydają się pozornie jednolite. Nie dostrzegamy w nich żadnych cząstek składowych ani luk, nawet pod mikroskopem ale tak nie jest o czym przekonuje nas następujące doświadczenie:


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Doświadczenie 1

 • Wlewamy tyle samo wody i denaturatu, tak aby było widać składniki. Następnie czekamy około godziny.

 • Ciecze wymieszały się i ich poziom obniżył się.

 • Wyjaśnienie tego zjawiska ułatwi następujące doświadczenie:


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Doświadczenie 2

 • Do szklanki wsypujemy fasolę i kaszę. Zaznaczamy górny poziom, a następnie wszystko mieszamy.

 • Objętość mieszaniny obniżyła się.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO?

 • Ponieważ puste miejsca miedzy ziarnami grochu zajęły ziarna kaszy.

 • To doświadczenie tłumaczy wynik doświadczenia poprzedniego. przypuszczamy więc, że denaturat i woda zbudowane są z ziarenek które nazywamy CZĄSTECZKAMI. Cząsteczki o mniejszych wymiarach wypełniają przestrzenie pomiędzy cząsteczkami o większych rozmiarach dlatego ich objętość po wymieszaniu jest mniejsza.

 • Taki proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka nazywamy DYFUZJĄ.


Modele cz steczek

Atom, cząsteczka, naukowcy

Modele cząsteczek

O

O

H

O

H

S

O

cząsteczka wody

tlenek siarki (VI)


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Naukowcy


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Arystoteles

 • ur. 384 p.n.e., zm. 7 marca 322 p.n.e. – jeden z trzech obok najsławniejszych filozofów greckich. Założyciel szkoły filozoficznej. Położył ogromne zasługi w astronomii, fizyce, biologii i logice. Myśl jego zainspirowała do poszukiwania nowych hipotez w kosmologii i fizyce.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Niels Bohr

 • ur. 7 października 1885 w Kopenhadze, zm. 18 listopada 1962 tamże - fizyk duński, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1922 za opracowanie teorii budowy (struktury) atomu. Jego prace naukowe przyczyniły się do zrozumienia budowy atomu oraz rozwoju mechaniki kwantowej. W 1913 roku opublikował pracę, w której opisał swój model budowy atomu wodoru .


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Dmitrij Mendelejew

 • ur. 26 stycznia/8 lutego 1834 w Tobolsku, zm. 20 stycznia/2 lutego 1907 w Sankt Petersburgu – chemik rosyjski, odkrywca (w roku 1869) prawa okresowości pierwiastków chemicznych. Wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych i zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo. Tablicę tę nazwano później tablicą Mendelejewa i była ona pierwotną formą układu okresowego.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Karol Olszewski

 • ur. 29 stycznia 1846 w Broniszowie Tarnowskim (obecnie wieś Broniszów k.Ropczyc ), zm. 24 marca 1915 w Krakowie - polski fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował chemię i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał 5 kwietnia 1883 pierwszego na świecie skroplenia tlenu, zaś 13 kwietnia 1883 azotu. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i metanol. W 1895 skroplił i zestalił argon. Przyczynił się do rozwoju rentgenografii.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Zygmunt Wróblewski

 • ur. 28 października 1845 w Grodnie, zm. 16 kwietnia 1888 w Krakowie – polski fizyk, członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował się badaniem właściwości gazów i metali w niskich temperaturach oraz dyfuzją gazów. Wraz z Karolem Olszewskim dokonał w 1883r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu, co było dużym wydarzeniem w ówczesnym świecie naukowym. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol.


Dane informacyjne

Atom, cząsteczka, naukowcy

Maria Skłodowska - Curie

 • ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy – fizyk i chemik narodowości polskiej. Większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursor nowej gałęzi chemii — radiochemii. Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków — radu i polonu. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Ziemia


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Ziemia

 • Ziemia − trzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego.

 • Wyróżnia się 4 główne sfery ziemskie: atmosfera (powietrze), litosfera (skały), hydrosfera (woda) i biosfera (życie)

 • Większą część powierzchni (2/3) Ziemi zajmują wody (oceany, morza, jeziora, rzeki) – lądy zajmują dwa razy mniejszą powierzchnię niż wody.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Powierzchnia wód i lądów


Pierwiastki wyst puj ce na ziemi

Ziemia, woda, powietrze

Pierwiastki występujące na Ziemi


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Przekrój Ziemi

Płaszcz ziemski

Jądro wewnętrzne

Górny płaszcz ziemski

Jądro zewnętrzne

Skorupa ziemska


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Woda


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Woda

Woda, tlenek wodoru – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Woda na Ziemi

Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna).Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Rodzaje wód

woda opadowa, np. deszczówka

woda powierzchniowa np. rzeka

woda źródlana

woda słona np. morska

woda słodka np. z jeziora

gnojowica.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Ciekawostki

Najmniej zasolone morze to Morze Bałtyckie- 2-12‰,

a najbardziej zasolone morze to Morze Martwe- średnio 280‰.

Woda ma swoje święto – 22 marca.

Zawartość soli w 1 kg wody z Morza Martwego.

Zawartość soli w 1 kg wody z Morza Bałtyckiego.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Powietrze


Co to jest powietrze

Co to jest powietrze ?

Przekrój atmosfery ziemskiej

Powietrze to jednorodna mieszanina gazów, stanowiąca atmosferę ziemską.

Atmosfera chroni organizmy żywe Ziemi przed częścią wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego i cząstkami promieniowania kosmicznego


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Skład i właściwości powietrza

Skład procentowy powietrza

Właściwości powietrza

- bezbarwne;

- bezwonne;

- bez smaku;

- ulega sprężeniu, rozprężeniu, skropleniu;

- nie przewodzi prądu.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Naturalne zanieczyszczenia

 • Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Kwaśne deszcze

Las po kwaśnych deszczach

Kwaśne deszcze są to opady atmosferyczne, które zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, oraz czynników naturalnych.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Erupcje wulkanów

 • W gazach wulkanicznych emisja dwutlenku siarki rozprasza się w atmosferze w postaci aerozolu kwasu siarkowego, prowadzi do zmniejszenia dopływu promieniowania słonecznego, co pociąga za sobą ochłodzenie klimatu.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Zagrożenia dla człowieka

 • Zanieczyszczenia powietrza są dla człowieka poważnym zagrożeniem. Wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania mogą być przyczyną schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii.


Dane informacyjne

Ziemia, woda, powietrze

Ochrona środowiska w Skórczu

 • Mamy oczyszczalnie ścieków oraz pojemniki do segregowania śmieci, ale jest ich jeszcze za mało.


Autorzy

Autorzy

 • Prezentację tworzyli:

 • Bianek Anna

 • Czyrzewski Sebastian

 • Deliński Igor

 • Kokoszyńska Ewa

 • Migas Jakub

 • Muchowski Fabian

 • Osojca Iwona

 • Śliwińska Marta

 • Trun Alicja

 • Wedeł Luiza

 • Wsparcia udzielały:

 • Osowska Magdalena

 • Urmanin Martyna

 • Opiekę sprawował:

 • Michnikiewicz Sławomir


 • Login