Vysok kola v praze o p s
Download
1 / 20

Vysoká škola v Praze, o. p. s., - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Vysoká škola v Praze, o. p. s.,. studium v bakalářských zdravotnických oborech Duškova 7, Praha 5. S t u d i j n í p r o g r a m y. Ošetřovatelství - Všeobecná sestra Porodní asistence - Porodní asistentka Specializace ve zdravotnictví - Zdravotnický záchranář

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vysoká škola v Praze, o. p. s.,' - yank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vysok kola v praze o p s

Vysoká škola v Praze, o. p. s.,

studium v bakalářských zdravotnických oborech

Duškova 7, Praha 5


S t u d i j n p r o g r a m y
S t u d i j n í p r o g r a m y

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

Porodní asistence - Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

- Zdravotnický záchranář

- Radiologický asistent

Forma studia prezenční Délka studia 3 roky

 • Poskytnutí možnosti terciárního vzdělávání ve specificky regulovaných zdravotnických povoláních v souladu s hlavními cíli vzdělávací politiky státu

 • Splnění požadavků WHO včetně uznání vzdělání v EU


Podmínky pro vzdělávání doporučené v EU pro specificky regulovaná povolání Všeobecné sestry a Porodní asistentky

 • Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitní zkouška

 • Věková hranice vstupu do studia - 18 let

 • Forma studia denní nebo kombinovaná

 • Délka studia minimálně 3 roky

 • Teoretická část výuky - 35-50 %

 • Praktická část výuky - minimálně 1/2

 • Realizace studijního programu - modulární,založená na výzkumu, důkazech a kompetencích

 • Získání akademického titulu Bc.


Po adavky who pro o et ovatelstv a porodn asistenci
Požadavky WHO pro Ošetřovatelství a Porodní asistenci specificky regulovaná povolání

 • Ošetřovatelství a Porodní asistence součást národní legislativy

 • Orientace vzdělání podpora a udržení zdraví, jednotlivců i komunity (s ohledem na sociální, kulturní, politickou a ekonomickou orientaci společnosti)

 • Orientace na zdravého a nemocného jedince, rodinu, sociální skupiny, komunitu

 • Multiprofesní a interdispciplinární charakter

 • Oprávnění k výkonu sestry a porodní asistentky

 • Statut a titul kvalifikované sestry a porodní

  asistentky pouze pro absolventy studia s principy strategie WHO/EURO

 • Vysoké školy pro toto vzdělání akreditovány

  a pravidelně hodnoceny


C le studijn ho programu v eobecn sestra 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Všeobecná sestra specificky regulovaná povolání (3 leté, prezenční studium)

 • Vychovávat k chápaní ošetřovatelství jako vědního oboru

 • Ovládat profesionální pomoc jednotlivcům, rodinám, skupinám, snažit se uspokojovat a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické i sociální pohody v souladu s prostředím, ve kterém žijí

 • Přijmout, pochopit, osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti specifické pro vědní disciplínu

 • Osvojit si informace a techniky z věd humanitních, psychologicko-behaviorálních, medicínských a ošetřovatelských


C le studijn ho programu v eobecn sestra 3 let prezen n studium1
Cíle studijního programu Všeobecná sestra specificky regulovaná povolání (3 leté, prezenční studium)

 • Vychovávat k odpovědnosti za:- poskytování přímé ošetřovatelské péče- snižování negativních vlivů onemocnění na celkový stav člověka

  profesionální ošetřovatelskou péčí

  - uspokojování potřeb lidí s porušeným

  zdravím, lidí handicapovaných a nevyléčitelně nemocných

  - výchovu k odpovědnosti za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, ve výzkumu, v pedagogice a v managementu ošetřovatelství


C le studijn ho programu porodn asistence 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Porodní asistence specificky regulovaná povolání (3 leté, prezenční studium)

 • Chápat duchovní rozměr a respektovat etické zásady porodní asistence

 • Ovládat techniky k zapojení žen, rodin a komunit do péče o zdraví své a svých rodin

 • Disponovat specificky psychologicko-behaviorálními a edukačními dovednostmi

 • Odpovídat za úroveň svého dalšího vzdělávání v klinické praxi, výzkumu, pedagogice a managementu porodní asistence


C le studijn ho programu specializace ve zdravotnictv 3 let prezen n studium
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví specificky regulovaná povolání (3 leté, prezenční studium)

Studijní obor – Zdravotnický záchranář

 • Připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému


C le studijn ho programu specializace ve zdravotnictv 3 let prezen n studium1
Cíle studijního programu Specializace ve zdravotnictví specificky regulovaná povolání (3 leté, prezenční studium)

Studijní obor – Radiologický asistent

 • Získat teoretické a praktické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech

 • Osvojit si zásady a techniky specifické péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony

 • Rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu a správně na ně reagovat

 • Připravit k:

  - provádění činností souvisejících s radiační ochranou pacientů a personálu podle platných právních předpisů

  - aplikování teoretických poznatků do konkrétních radiologických činností


Smlouvy se zdravotnick mi za zen mi a za zen mi soci ln p e
Smlouvy se zdravotnickými zařízeními specificky regulovaná povolání a zařízeními sociální péče

 • FN Motol, Praha

 • VFN, Praha 2

 • FN Na Bulovce, Praha 8

 • Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4

 • FN Královské Vinohrady, Praha 10

 • Nemocnice Na Homolce, Praha 5

 • ÚPMD, Praha 4

 • ÚVN, Praha 6

 • IKEM, Praha 4

 • Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8 - Bohnice

 • Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 – Bohnice

 • BONA o. p. s., Praha 8

 • POMAD, s. r. o., Praha 2 – Vinohrady


 • Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 6

 • Středisko domácí péče Ezra, Praha 1

 • Agentura zdravotní domácí péče, Praha 6

 • POMAD, Praha 2

 • NH Hospital v Hořovicích

 • MSCARE, s. r. o.,  Praha 4

 • PKM Medical Care GmbH

 • Státní zdravotní ústav, Praha 10

 • ÚVN, Praha 6

 • Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5

 • ÚSZZ Středočeského kraje


Rozsah st tn z v re n zkou ky
Rozsah státní závěrečné zkoušky Boromejského, Praha 6

OBORY STUDIA:

Všeobecná sestra

 • Obhajoba bakalářské práce

 • SZZK z komplexu předmětů souvisejících

  s ošetřovatelstvím a z behaviorálních věd

  Porodní asistentka1.Obhajoba bakalářské práce2. SZZK z komplexu předmětů souvisejících s ošetřovatelstvím v gynekologii a porodnictví a z behaviorálních věd


Rozsah st tn z v re n zkou ky1
Rozsah státní závěrečné zkoušky Boromejského, Praha 6

OBORY STUDIA:

Zdravotnický záchranář

 • Obhajoba bakalářské práce

 • SZZK z předmětů:

  - Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů

  - Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému

  - Behaviorální vědy

  Radiologický asistent

 • Obhajoba bakalářské práce

 • SZZK z předmětů: - Radiodiagnostika

  - Nukleární medicína - Radiační onkologie


P ipravovan studijn obory kombinovan forma studia u obor v eobecn sestra zdravotnick z chran
Připravované studijní obory Boromejského, Praha 6Kombinovaná forma studia u oborůVšeobecná sestraZdravotnický záchranář


Z m r rozvoje aplikovan tv r innosti koly
Záměr rozvoje aplikované tvůrčí činnosti školy Boromejského, Praha 6

OBLAST STUDENTŮ

 • Rozvíjet studijní pobyty studentů na jiných VŠ u nás nebo v zahraničí.

 • V oblasti workschopů zaměření na:

 • Aktuální otázky životního stylu mladé generace jako prevence užívání drog, tabakismu alkoholismu aj.

 • Problematika životního prostředí a jeho vliv na zdraví

  a kvalitu života

 • Preventivní zdravotnické programy v primární péči.

 • Zdravotnická problematika etnických skupin

 • Nové metody v oblasti zdravotnické, zvláště v moderní zdravotnické technice a jejich využití

 • Organizační problematika zdravotnictví


Zahrani n spolupr ce
Zahraniční spolupráce Boromejského, Praha 6

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.:

- Spolupracuje se společností PMK Medical Care s.r.o. v oblasti zahraniční praxe pro studenty a pracovních stáží pro absolventy

- Se zapojila do realizace vzdělávacího projektu ProgetoFormacione, který je realizován ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým centrem Monzino.

V jeho rámci nabízí svým absolventům možnost 1 leté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii.


S akademi der gesundheit berlin brandenburg e v
- Boromejského, Praha 6s Akademií der GesundheitBerlin/Brandenburg e. V.

Účast zástupců VŠZ, o. p. s. na sympoziu v Berlíně


Materi ln zabezpe en
MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Boromejského, Praha 6

Knihovna

Studijní odděleníad