Download

Krwioobieg


Advertisement
/ 11 []
Download Presentation
Comments
yanisin
From:
|  
(119) |   (0) |   (0)
Views: 73 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Krwioobieg. Duży i Mały. Michał Ziemba i Jakub Michalik Kl I a. Układ krążenia.
Krwioobieg

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krwioobieg l.jpgSlide 1

Krwioobieg

Duży i Mały

Michał Ziemba i Jakub Michalik

Kl I a

Uk ad kr enia l.jpgSlide 2

Układ krążenia

Układ krążenia krwi składa się z naczyń krwionośnych (tętnic, żył, naczyń włosowatych) i serca. Tętnice są naczyniami, którymi płynie krew z serca na obwód, do wszystkich części ciała, natomiast żyłami krew powraca z obwodu ponownie do serca. Wyróżnia się dwa układy (krążenia) przepływu krwi

w organizmie: duży i mały (płucny). W dużym układzie krążenia krew utlenowana (bogata w tlen) wypływa z lewej komory serca do tętnic, a następnie przechodząc przez sieć naczyń włosowatych we wszystkich narządach ciała, powraca jako krew nieutlenowana (uboga w tlen) do prawego przedsionka serca.

W małym układzie krążenia krew nieutlenowana wypompowywana jest z prawej komory do tętnic płucnych, rozgałęzia się w sieć naczyń włosowatych w płucach i powraca żyłami płucnymi, jako krew utlenowana, do lewego przedsionka serca.

Du y obieg l.jpgSlide 3

Duży obieg

Rolą jego jest dostarczanie komórką tlenu

i substancji odżywczych, zabieranie im dwutlenku węgla i produktów przemiany materii. Droga jest następująca:

Lewa komora serca → Aorta i tętnice odchodzące od niej →naczynia włosowate narządów → żyła główna górna i dolna → prawy przedsionek serca

Ma y obieg l.jpgSlide 4

Mały obieg

Jest to obieg płucny. Droga jest następująca:

Prawa komora serca → pień płucny → tętnice płucne prawa i lewa → naczynia włosowate płuc → żyły płucne prawa

i lewa → lewy przedsionek serca

Kr enie krwi l.jpgSlide 5

Krążenie krwi

Jest to nieustanny ruch krwi w zamkniętym układzie krwionośnym, uwarunkowany ciągłą, rytmiczną pracą serca

Ryc.1-1 Układ krążenia krwi (Ż-żyła, T-tętnica)

Krwioobieg6 l.jpgSlide 6

KRWIOOBIEG

Biologia dla gimnazjum (W. Gołda M. Kłyś J. Wardas. Wyd. Nowa Era)

Slide7 l.jpgSlide 7

Krew

To zawiesina różnych komórek unoszących się w klarownym żółtym płynie – osoczu. Najliczniejsze są czerwone ciałka krwi, komórki w kształcie guziczków ,które transportują tlen dzięki zawartemu w nich szczególnemu rodzajowi białka – hemoglobinie. Inny rodzaj komórek krwi to płytki krwi hamujące krwawienia, oraz ogromne białe ciałka krwi zwane leukocytami.Ich rolą jest obrona organizmu.

Naczynia krwiono ne l.jpgSlide 8

Żyły – naczynia krwionośne prowadzące krew

z tkanek i narządów ciała do serca. Ściany znacznie cieńsze niż

w tętnicach wewnątrz są zastawki żylne, uniemożliwiające cofanie się krwi

Tętnice – Naczynia krwionośne wiodące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała. Ściany są sprężyste, grubsze i mocniejsze niż w żyłach (wysokie ciśnienie krwi), tętnice pulsują w rytmie skurczów serca.

Naczynia krwionośne

Czy wiesz e l.jpgSlide 9

Czy wiesz że …?

  • Twoje serce potrafi bić od 30 do 200 razy na minutę.

  • Krew płynie tętnicami z prędkością 1m/s

  • Długość twoich naczyń włosowatych wynosi 60 000 km

Dzi kujemy l.jpgSlide 10

DZIĘKUJEMY

Za uwagę

Bibliografia l.jpgSlide 11

Bibliografia

  • Internet www.zdrowie.med.pl/uk_krazenia/anat_i_fizjo/a_uk.html

    ( Ryc.1-1 )

  • Biologia dla gimnazjum (W. Gołda M. Kłyś

    J. Wardas. Wyd. Nowa EraPresentation Statistics
Views on SlideServe : 73
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro