Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt: - PowerPoint PPT Presentation

kola:
Download
1 / 8

 • 47 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technická dokumentace Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_12_17

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

kola:S Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt:

Registran slo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801

Nzev: Modernizace vuky veobecnch a odbornch pedmt

Nzev sady: Technick dokumentace

slo DUMu: VY_32_INOVACE_12_17

Nzev DUMu: Technologick dokumentace pamtkov pe

Pro obor vzdlvn: 82-51-L/01 Umleckoemesln zpracovn kov

Pedmt: Technologick dokumentace

Ronk: 3.

Autor: Ji Wallner

Datum: 04.10.2013


Pam tkov p e

Pamtkov pe

 • Za kulturn pamtkyjsou povaovna nejen dla architektonick, sochask a malsk, ale rovnocenn jim dla uitho umn, reprezentovan pedevm umleckm emeslem. Veskch zemch m umleck emeslo prastarou tradici. Dokazuj to archeologick nlezy umleckoemeslnch produkt.


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

 • Otzka restaurovat nebo konzervovat je dnes eena zsadou: pedevm konzervovat! Teprve tam kde konzervace nesta, se m restaurovat. Jde-li o pamtku dodnes uvanou (tzv. ivou) a jej forma nen pokozena ( nap. kovan m ), zajist se jej ivotnost konzervac. Pamtky, kter ji nejsou pouvny (tzv. mrtv ), je nutn pouze konzervovat (nap. gotick me).

 • Restaurovn pichz vvahu pouze v ppad, e pamtka po restaurovn bude plnit svj funkn el a zsah nebude na jej jmu. Napklad kovan vrata, kter jsou pokozena a pokozen brn plnit jejich funkci, je nutno restaurovat. Je dleit zachovat co nejvce zpvodn pamtky a nahradit jen znien nebo chybjc sti.


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

 • Pi restaurovn pamtek pouvme samozejm pracovn postupy pouit pi pvodn vrob. Nejmodernj technologi bychom pamtku znehodnotili.

 • Pi restaurovn kovanch pamtek nezastrme novost nahrazench st umlm zkorodovnm nebo potlouknm. Pokud je dodrena forma a zpsob zpracovn, nen nmitek, aby odbornk poznal, e jde o sti zhotoven pi restaurovn. Jen vjimen se dl tzv. retu, ale to jen vdohod spamtki.


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

 • Zkon o kulturnch pamtkch stanov, e konzervovn a restaurovn pamtek mohou provdt pouze odborn kvalifikovan vtvarnci restaurtoi, kte jsou zapsny vseznamu ministerstva kultury.

 • Majitel pamtek jsou povinni peovat vlastnm nkladem o jej zachovn a udrovn podle zsad pamtkov pe. Vppad chce-li provst pravu nebo obnovu nebo pamtku pemstit mus vdy dat o souhlas pslun orgn pamtkov pe.


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

 • Ped zapoetm konzervan nebo restauran prce je nutn przkum umleckohistorick, chemickolaboratorn, archivn, emesln odborn przkum, fotodokumentace apod. Teprve na zklad vech vsledk przkumu se ur sprvn postup restauran a konzervan prce a sepe protokol, kter mus obsahovat:

 • popis pedmtu, tj. slohov zaazen, charakteristick tvary a rozmry

 • pvodn umstn a vznik dla, pop. autora a majitele

 • daje o vstavch, na nich bylo dlo uvedeno a literatue, kter se o dle zmiuj


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

 • stav ped zapoetm konzervanch nebo restauranch prac ( spojeno sfotodokumentac), zmr akce ( tj.do jakho stavu m bt dlo uvedeno) a zpsob proveden ( nap. doplnn chybjcch st, zpsob spojovn novch st kpvodnm, konzervovn apod.)

 • zpsob proveden tj. popis celho technologickho postupu restaurovn a konzervovn

 • sloen odborn komise pro przkum a restaurovn nebo konzervovn

 • odborn proveden, tj. jmno vtvarnka, organizace, pop. emeslnka, kter prci provede

 • zhodnocen po ukonen cel prce


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Zdroj materil:

SEMERK, G.; BOHMAN, K.: Umleck kovstv a zmenictv. Praha: SNTL, 1979.

Nen li uvedeno jinak, je autorem tohoto materilu a vech jeho st, autor uveden na titulnm snmku.


 • Login