Škola:
Download
1 / 8

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt: - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technická dokumentace Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_12_17

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:' - yana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt:

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801

Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů

Název sady: Technická dokumentace

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_17

Název DUMu: Technologická dokumentace – památková péče

Pro obor vzdělávání: 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předmět: Technologická dokumentace

Ročník: 3.

Autor: Jiří Wallner

Datum: 04.10.2013


Pam tkov p e
Památková péče

 • Za kulturní památkyjsou považována nejen díla architektonická, sochařská a malířská, ale rovnocenná jim díla užitého umění, reprezentovaná především uměleckým řemeslem. V českých zemích má umělecké řemeslo prastarou tradici. Dokazují to archeologické nálezy uměleckořemeslných produktů.


 • Otázka restaurovat nebo konzervovat je dnes řešena zásadou: především konzervovat! Teprve tam kde konzervace nestačí, se má restaurovat. Jde-li o památku dodnes užívanou (tzv. živou) a jejíž forma není poškozena ( např. kovaná mříž ), zajistí se její životnost konzervací. Památky, které již nejsou používány (tzv. mrtvé ), je nutné pouze konzervovat (např. gotický meč).

 • Restaurování přichází v úvahu pouze v případě, že památka po restaurování bude plnit svůj funkční účel a zásah nebude na její újmu. Například kovaná vrata, která jsou poškozena a poškození brání plnit jejich funkci, je nutno restaurovat. Je důležité zachovat co nejvíce z původní památky a nahradit jen zničené nebo chybějící části.


 • Při restaurování památek používáme samozřejmě pracovní postupy použité při původní výrobě. Nejmodernější technologií bychom památku znehodnotili.

 • Při restaurování kovaných památek nezastíráme novost nahrazených částí umělým zkorodováním nebo potloukáním. Pokud je dodržena forma a způsob zpracování, není námitek, aby odborník poznal, že jde o části zhotovené při restaurování. Jen výjimečně se dělá tzv. retuš, ale to jen v dohodě s památkáři.


 • Zákon o kulturních památkách stanový, že konzervování a restaurování památek mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní výtvarníci – restaurátoři, kteří jsou zapsány v seznamu ministerstva kultury.

 • Majitelé památek jsou povinni pečovat vlastním nákladem o její zachování a udržování podle zásad památkové péče. V případě chce-li provést úpravu nebo obnovu nebo památku přemístit musí vždy žádat o souhlas příslušný orgán památkové péče.


 • Před započetím konzervační nebo restaurační práce je nutný průzkum uměleckohistorický, chemickolaboratorní, archivní, řemeslně odborný průzkum, fotodokumentace apod. Teprve na základě všech výsledků průzkumu se určí správný postup restaurační a konzervační práce a sepíše protokol, který musí obsahovat:

 • popis předmětu, tj. slohové zařazení, charakteristické tvary a rozměry

 • původní umístění a vznik díla, popř. autora a majitele

 • údaje o výstavách, na nichž bylo dílo uvedeno a literatuře, která se o díle zmiňují


 • stav před započetím konzervačních nebo restauračních prací ( spojeno s fotodokumentací), záměr akce ( tj.do jakého stavu má být dílo uvedeno) a způsob provedení ( např. doplnění chybějících částí, způsob spojování nových částí k původním, konzervování apod.)

 • způsob provedení – tj. popis celého technologického postupu restaurování a konzervování

 • složení odborné komise pro průzkum a restaurování nebo konzervování

 • odborné provedení, tj. jméno výtvarníka, organizace, popř. řemeslníka, který práci provede

 • zhodnocení po ukončení celé práce


Zdroj materiálů: prací ( spojeno s fotodokumentací), záměr akce ( tj.do jakého stavu má být dílo uvedeno) a způsob provedení ( např. doplnění chybějících částí, způsob spojování nových částí k původním, konzervování apod.)

SEMERÁK, G.; BOHMAN, K.: Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha: SNTL, 1979.

Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


ad