Stan wdra ania regionalnych program w operacyjnych 2007 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Poznań, 28 marca 2012 r. Stan na 29 lutego 2012 r. Stan wdrażania RPO (29.02.2012). Stan wdrażania RPO (29.02.2012).

Download Presentation

Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stan Wdrażania Regionalnych ProgramówOperacyjnych 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Koordynacji i WdrażaniaProgramów Regionalnych

Poznań, 28 marca 2012 r.

Stan na 29 lutego 2012 r.


Stan wdrażania RPO (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO (29.02.2012)


Stan wdrażania WRPO (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO – liczba podpisanych umów/ decyzji (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO – wnioskowanie do KE i ‘zasada n+3’ (29.02.2012)


B+R, innowacje i przedsiębiorczość (29.02.2012)


B+R, innowacje i przedsiębiorczość (29.02.2012)


B+R, innowacje i przedsiębiorczość (29.02.2012)


Projekty indywidualne (31.01.2012)


Projekty indywidualne (31.01.2012)


900

Umowy w ramach IIF (w mln zł)

814,5

800

Liczba umów: 83 / 9 143

700

Wartość umów: 4 085,2 / 1 007,6

560,7

600

500

428,7

405,7

400

332,4

269,3

300

218,7

188,6

179,5

171,7

171,0

200

144,5

141,3

106,4

99,4

76,3

76,0

75,1

72,8

67,5

68,9

68,6

100

60,8

72,9

39,5

41,3

31,6

27,5

27,2

23,5

25,0

5,6

0

29,2%

6,8%

57,9%

35,5%

91,8%

3,0%

42,5%

8,7%

96,0%

58,5%

47,7%

13,4%

9,5%

68,4%

26,9%

16,0%

Lubelskie

Śląskie

Łódzkie

Opolskie

Lubuskie

Podlaskie

Pomorskie

Małopolskie

Dolnośląskie

Mazowieckie

Podkarpackie

Wielkopolskie

Zachodniopom.

Kujawsko-Pom.

Świętokrzyskie

Warmińsko-Maz.

Podpisane UMOWY (z Menedżerem Funduszu Powierniczego lub jeśli FP nie ma - z Pośrednikiem Finansowym)

UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników finansowych/fundusze miejskie

Stan wdrażania RPO – Instrumenty Inżynierii Finansowej (29.02.2012)


Stan wdrażania RPO - JEREMIE (29.02.2012)

600

Umowy w ramach inicjatywy JEREMIE (w mln zł)

501,3

500

Liczba umów: 6 / 3 041

405,7

Wartość umów: 1 702,9 / 268,4

400

287,4

280,0

300

188,6

200

126,7

100

68,6

39,8

39,1

27,5

5,6

0,9

0

6,8%

2,3%

3,0%

13,6%

25,3%

24,5%

Łódzkie

Pomorskie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Zachodniopom.

Kujawsko-Pom.

Podpisane UMOWY z Menedżerem Funduszu Powierniczego

UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez pośredników finansowych


400

Umowy w ramach inicjatywy JESSICA (w mln zł)

350

Liczba umów: 5 / 4

313,2

Wartość umów: 1 107,8 / 92,0

300

249,6

236,3

250

200

159,9

148,7

150

92,0

100

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0%

0,0%

0,0%

29,4%

0,0%

Śląskie

Pomorskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Zachodniopom.

Podpisane UMOWY z Menedżerem Funduszu Powierniczego

UMOWY Z OSTATECZNYMI ODBIORCAMI podpisane przez fundusze miejskie

Stan wdrażania RPO – JESSICA (29.02.2012)


‘Monitor Regionalny’ – comiesięczna informacja nt. stanu wdrażania RPO

Kompleksowe informacje na temat stanu wdrażania RPO 2007-13 są dostępne co miesiąc w formie broszury ‘Monitor Regionalny ’na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania


Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl


  • Login