Inschrijvingsrecht en de segregatie
Download
1 / 11

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie. Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden? mayke.vandeputte @ kuleuven.be. Mogelijke voorrang per type school (tot 31/08/12). Overzicht van de bevraagde cases (10 scholen).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inschrijvingsrecht en (de)segregatie' - yamka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inschrijvingsrecht en de segregatie

Inschrijvingsrecht en (de)segregatie

Het nieuwe inschrijvingsdecreet:hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden?

[email protected]


Mogelijke voorrang per type school tot 31 08 12
Mogelijke voorrang per type school (tot 31/08/12)

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Overzicht van de bevraagde cases 10 scholen
Overzicht van de bevraagde cases (10 scholen)

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Succesfactoren

Zal het vooropstellen van cijfermatige verhoudingen tussen kansrijke en kansarme leerlingen een voldoende waarborg zijn voor een succesvolle implementatie van het inschrijvingsbeleid?

Succesfactoren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Segregatie vermijden elke school werkt mee
Segregatie vermijden: elke school werkt mee kansrijke en kansarme leerlingen een voldoende waarborg zijn voor een succesvolle implementatie van het inschrijvingsbeleid?

 • Tot 1 sept 2012:inlassen voorrangsperiode GOK of niet-GOK vrijblijvend

 • Vanaf 1 sept 2012:nieuw inschrijvingsdecreet met ‘dubbele contingentering’

  • Binnen LOP-gebied

   • Versterking autonomie lokale ‘stakeholders’ onderwijs

   • Draagvlak desegregatie nodig

   • Beleidvoerend vermogen LOP(-partners) belangrijk

  • Buiten LOP-gebied

   • Dubbele contingentering geen verplichting

 • DUS: vrijblijvendheid slechts gedeeltelijk weggenomen

 • Inschrijvingsdecreet realiseert tot op zekere hoogteeen ‘level playing field’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Het aanbod van de school richt zich tot lle ouders
Het aanbod van de school richt zich kansrijke en kansarme leerlingen een voldoende waarborg zijn voor een succesvolle implementatie van het inschrijvingsbeleid?tot álle ouders

 • Verschillende groepen ouders hebben verschillende vragen en noden:

  • Buitenschoolse opvang

  • Oudercontact

  • Voeding

 • Overwegend gericht op een bepaalde groep=> onbekendheid bij de andere groep=> heroriënteren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


De school doet extra inspanningen om een specifiek doelpubliek aan te trekken
De school doet extra inspanningen om een specifiek doelpubliek aan te trekken

 • Inspanning school d.m.v. voorbehouden plaatsen

  • “Elk kind is hier welkom”

 • Assumptie: doelgroep komt ‘vanzelf’ naar school

  • Mond-tot-mondreclame

  • Informatiekanalen lokale doelgroeporganisaties

 • Resultaat: school blijft onbekend bij doelgroep

 • Beter: school maakt haar aanbod op een actieve en gerichte manier bekend bij doelgroep

 • Onwennig => scholen aanmoedigen en ondersteunen om zich te (her)profileren

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


De school sensibiliseert kansarme ouders
De school sensibiliseert kansarme ouders doelpubliek aan te trekken

 • Kansarme ouders hebben weinig kennis over het onderwijssysteem

  • Inschrijvingsdata

  • Voorrangsperioden / contingenten

  • Indicatoren onderwijskansarmoede

 • Ouderlijk keuzerecht versterken

  • Informeren, sensibiliseren

 • Contingenten ‘actief’ inzetten: niet alleen kwantitatief maar geflankeerd door kwalitatieve maatregelen

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


De school waakt actief over de samenstelling van haar leerlingenpopulatie
De school waakt actief over de samenstelling van haar leerlingenpopulatie

 • De school draait niet alleen om onderwijs

  • Ouders zijn voor hun kind en voor zichzelf op zoek naar sociale contacten van vergelijkbare afkomst

  • Heterogeen publiek werkt drempelverlagend

 • Als de ‘overslag’ dreigt …

  • Belang van monitoring:preventieve desegregatiemaatregelen hebben een hoger rendement

 • De trend doen keren …

  • Bijsturen dank zij ervaring uit verleden

  • Innovatieve en creatieve oplossingen

 • Segregatie ‘beter voorkomen dan genezen’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Valkuilen voorkomen
Valkuilen voorkomen leerlingenpopulatie

 • Herprofileren? Ja, maar …

  • Enkel kansarme segregatie wordt als probleem gepercipieerd

  • Scholen met concentratie kansarme lln benadrukken onderwijskwaliteit

   • Vrees om eigen schoolpubliek te verdrukken

  • ‘Overslag’ vermijden: hoe sneeuwbaleffect tijdig stoppen?

  • Segregatie binnen de school

   • ‘Zebra-school’

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’


Beleidsaanbevelingen
Beleidsaanbevelingen leerlingenpopulatie

 • Draagvlak creëren

  • Aan aanbodzijde: onderwijspartners

  • Aan vraagzijde: ouders / publieke opinie

  • Maatschappelijk debat over onderwijsprestatiesen/of over sociale cohesie?

   • ‘Kleur’ van een school als proxy voor onderwijskwaliteit?

    • Op zoek gaan naar andere proxy’s

   • Publieke opinie overtuigen van belang sociale cohesie

 • Beleidvoerend vermogenvan scholen en LOP’s verhogen

 • LOP’s ondersteunen met o.m. monitoringinstrumenten

 • Scholen ondersteunen met concrete instrumenten

  • Hoe onbekendheid wegnemen bij ‘andere groep’?

   • Scholen leren noden ‘andere ouders/leerlingen’ kennen

   • Ouders leren troeven ‘andere scholen’ kennen

Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’