Mr sc edita ru i 30 studenoga 2010
Download
1 / 16

Sustav š kolovanja učenika s teškoćama u cilju prevencije siromaštva i socijalne isključenosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

mr. sc. Edita Ružić 30. studenoga 2010. Sustav š kolovanja učenika s teškoćama u cilju prevencije siromaštva i socijalne isključenosti. Temeljni dokumenti. Ustav Republike Hrvatske

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sustav š kolovanja učenika s teškoćama u cilju prevencije siromaštva i socijalne isključenosti' - yamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mr sc edita ru i 30 studenoga 2010

mr. sc. Edita Ružić

30. studenoga 2010.

Sustav školovanja učenika s teškoćamau cilju prevencije siromaštva i socijalne isključenosti


Temeljni dokumenti
Temeljni dokumenti

 • Ustav Republike Hrvatske

 • Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Novosti propisane Zakonom

1. nova podjela učenika s teškoćama

2. prioritet – integracija u redovite osnovne škole

3. težište na potpori u odgojno-obrazovnom procesu

4. mreža škola – škole bez prostornih prepreka


U enici s te ko ama su
Učenici s teškoćama su:

1. Učenici s teškoćama u razvoju;

2. Učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima;

3. Učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima.


Odgoj i obrazovanje u enika s te ko ama u razvoju u redovitim osnovnim kolama
Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u redovitim osnovnim školama

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama provodi se u redovitoj školi uz potpunu ili djelomičnu integraciju prema stupnju i vrsti teškoće, po redovitim, individualiziranim i posebnim nastavnim programima ili iznimno u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Provođenje posebnoga nastavnog programa, sukladno utvrđenome primjerenom programu školovanja, provodi se u razrednom odjelu s posebnim programom, u redovitoj osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja učenika ili u najbližoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi ako vrsta i stupanj teškoća učenika zahtijeva i dodatne rehabilitacijske odnosno zdravstvene postupke i tretmane.


Dr avni pedago ki standard osnovno kolskog sustava odgoja i obrazovanja
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

1. manji broj učenika u razrednom odjelu

2. veći broj stručnih suradnika u osnovnim školama


Manji broj u enika u razrednom odjelu
Manji broj učenika u razrednom odjelu i obrazovanja

Državnim pedagoškim standardom propisano je da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika.

U razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama te se broj smanjuje za 2 učenika pri uključenju jednog učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Također je propisan pratitelj za učenike s teškoćama za izvođenje nastave izvan prostora škole i to jedan pratitelj za 1 učenika s oštećenjem vida, sluha, motoričkim oštećenjima, s autizmom ili značajno sniženim intelektualnim sposobnostima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te za 5 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti ili s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove.


Ve i broj stru nih suradnika u osnovnim kolama
Veći broj stručnih suradnika u osnovnim školama i obrazovanja

Svaka redovita osnovna škola koja ima 180 učenika zapošljava 2 stručna suradnika od kojih jedan mora biti pedagog.

Osnovna škola koja ima više od 180, a manje od 500 učenika zapošljava 3 stručna suradnika, a škola koja ima više od 500 učenika zapošljava 4 stručna suradnika.

Osnovna škola koja ima od 15 do 20 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, integriranih u redovite razredne odjele, ima pravo na stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Zdravstveni radnik zapošljava se sukladno potrebama učenika uz odobrenje ministarstva.


Potpora u odgojno obrazovnom procesu
Potpora u odgojno-obrazovnom procesu i obrazovanja

Novim zakonom napušta se

medicinski model prema kojemu su se do

sada utvrđivale uglavnom programske

potrebe učenika s teškoćama u razvoju te

se težište stavlja na potrebnu potporu

učenicima s teškoćama u odgojno-

obrazovnom procesu.


Vrste potpora u odgojno obrazovnom radu
Vrste potpora u odgojno-obrazovnom radu i obrazovanja

1. Kadrovska potpora

- učitelji/nastavnici, stručni suradnici i suradnici u odgojno-obrazovnom radu

2. Programska potpora

- dopunska nastava, primjereni program školovanja, produženi stručni postupak, nastava u kući, rehabilitacijski programi

3. Materijalna potpora

- prostorna prilagodba, prilagodba udžbenika, prilagođeni prijevoz, specifična didaktička sredstva i pomagala


Suradnici u odgojno obrazovnom i nastavnom radu
Suradnici u odgojno-obrazovnom i nastavnom i obrazovanjaradu

Školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, angažirati i druge odgojno-obrazovne radnike za ispunjavanje posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te specifičnih uvjeta u školskoj ustanovi, npr. volontere, prevoditelje znakovnog jezika, pomoćnike u nastavi i osobne pomoćnike.


Posebne potrebe u odgojno-obrazovnom radu odnose se na rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim specifičnim uvjetima.

Škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju i obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.


Mre a kola
Mreža škola učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim specifičnim uvjetima.

Mrežom škola utvrđuju se i škole:

 • za učenike s teškoćama u razvoju

 • s posebnim programima za učenike s teškoćama

 • bez prostornih prepreka


Projekt mre a kola bez arhitektonskih barijera
Projekt mreža škola bez arhitektonskih barijera učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim specifičnim uvjetima.

- provodi se od 2006. godine

- povjerenstvo donosi odluku o raspodjeli

sredstava – 700.000,00 kn za osnovne i

300.000,00 kn za srednje škole

- osnivači škola predlažu škole

- ukupno 63 osnovnih i 22 srednje škole


Stanje kolskih prostora
Stanje školskih prostora učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim specifičnim uvjetima.


 • telefon učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rad s učenicima pripadnicima nacionalnih manjina ili u drugim specifičnim uvjetima.:+385 (1) 4569 000; 4594 444

 • faks:+385 (1) 4594 301

 • e-pošta: [email protected]

 • Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

http://www.mzos.hr


ad