Uzman bu gatav bu s kam
Download
1 / 31

Uzmanību – gatavību – sākam!!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Uzmanību – gatavību – sākam!!!. 1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?. 12 11 13 14. 2.Kādi trijstūri neeksistē. Dažādmalu platleņķa trijstūris Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Vienādmalu platleņķa trijstūris Vienādmalu šaurleņķa trijstūris.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uzmanību – gatavību – sākam!!!' - yama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uzman bu gatav bu s kam

Uzmanību – gatavību – sākam!!!2 k di trijst ri neeksist
2.Kādi trijstūri neeksistē

 • Dažādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādsānu taisnleņķa trijstūris

 • Vienādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādmalu šaurleņķa trijstūris


3 viena no seno latvie u att luma m rvien b m bija v r a m viens cik tas ir metru
3.Viena no seno latviešu attāluma mērvienībām bija vērša māviens. Cik tas ir metru:

 • 100

 • 500

 • 1000

 • 50


4 k sen k sauca reizin anas tabulu
4. Kā senāk sauca reizināšanas tabulu: vērša māviens. Cik tas ir metru:

 • Vienreiz viens

 • Divreiz divi

 • Regula

 • Šurum burums


5 cik resn m j b t pried m egl m un b rziem lai tie b tu di koki
5.Cik resnām jābūt priedēm, eglēm un bērziem, lai tie būtu dižkoki?

 • 1 metrs

 • 5 metri

 • 3 metri

 • 2 metri


6 skait us kas tiek saskait ti sauc par
6.Skaitļus, kas tiek saskaitīti, būtu dižkoki? sauc par ...

 • Numuriņiem

 • Saskaitāmajiem

 • Žetoniem

 • Kāpinājumiem


7 veselais skaitlis dal s ar 2 ja ar 2 dal s t cipars
7. Veselais skaitlis būtu dižkoki?dalās ar 2, ja ar 2 dalās tā ... cipars.

 • Nultais

 • Pirmais

 • Pēdējais

 • Lielākais


8 k sauc vien du reizin t ju reizin jumu
8. Kā sauc vienādu reizinātāju reizinājumu? būtu dižkoki?

 • Kvadrātsakne

 • Vienādojums

 • Kopsumma

 • Pakāpe


9 ja le i ir blakusle i tad tie var b t
9.Ja leņķi ir blakusleņķi, būtu dižkoki?tad tie var būt....

 • Abi plati

 • Abi šauri

 • Viens taisns, otrs šaurs

 • Viens plats, otrs šaurs11 kas nav att lots uz 1 lata mon tas
11. Kas nav attēlots uz būtu dižkoki?1 lata monētas?

 • Čiekurs

 • Sēne

 • Kliņģeris

 • Kuģis


12 vien d bu ar vienu vai vair kiem nezin miem matem tik sauc par
12. Vienādību ar vienu vai vairākiem nezināmiem matemātikā sauc par........

1. Moduli 2. Nevienādību

3. Kvadrātsakni 4. Vienādojumu


13 cik milimetru 33 7 centimetros

1. 3370 2. 337 matemātikā sauc par........

3. 3307 4. 37

13. Cik milimetru 33,7 centimetros?


14 cik gr du lieli ir visi taisnst ra le i
14. matemātikā sauc par........ Cik grādu lieli ir visi taisnstūra leņķi?

1. 90° 2. 45°

3. 180°

4. 65°


15 skait a 4 7 apgrieztais skaitlis ir
15. Skaitļa 4/7 apgrieztais skaitlis ir: matemātikā sauc par........

1. – 7/4 2. 1,25

3. 1,75 4. – 4/7


16 medi na ir
16. Mediāna ir matemātikā sauc par........

1. tropu vīteņaugs 2. sievietes vārds

3. matemātikas termins 4. jēdziens starptautiskajās tiesībā


17 kuras zin tnes nozare ir stereometrija
17. Kuras zinātnes nozare ir stereometrija? matemātikā sauc par........

1. filozofijas 2. kardioloģijas

3. bioloģijas 4. ģeometrijas


18 vien ds nu trijst rim ir
18. Vienādsānu trijstūrim ir matemātikā sauc par........

1. Divas vienādas malas 2. Nekas nav vienāds

3. Visi leņķi vienādi 4. Visas malas vienādas


19 kura matem tikas apak nozare ir vistie k saist ta ar fig r m
19. Kura matemātikas apakšnozare ir vistiešāk saistīta ar figūrām

1. trigonometrija 2. algebra

3. aritmētika 4. ģeometrija21 skaitlis kas dal s ar 9 vienm r dal s ar
21. Skaitlis, kas dalās ar figūrām ar 9, vienmēr dalās ar ....

1. 4 2. 2

3. 3 4. 7


22 cik malu kvadr tam
22. Cik malu kvadrātam? ar figūrām

1. 8 2. 10

3. 5 4. 4


23 k dus skait us sauc par pirmskait iem
23. Kādus skaitļus sauc par pirmskaitļiem? ar figūrām

1. Dalās tikai ar 1 un sevi

2. Dalās tikai ar 2 un sevi

3. Dalās tikai ar 3 4. Dalās tikai ar sevi


24 kas ir reizin t js
24. Kas ir reizinātājs? ar figūrām

1. Divu sareizinātu skaitļu iznākums 2. Skaitlis, kuru reizina

3. Skaitlis, ar kuru dala 4. Skaitlis, ar kuru sareizina


25 skaitlis o ir
25. Skaitlis O ir ... ar figūrām

1. naturāls skaitlis 2. vesels skaitlis 3. negatīvs skaitlis 4. pozitīvs skaitlis


26 kur cipars skaitl 9517 846 apz m simtda as
26. ar figūrāmKurš cipars skaitlī 9517,846 apzīmē simtdaļas?

1. 5 2. 1 3. 8 4. 4


27 atv rt le a lielums ir robe s
27. ar figūrāmAtvērtā leņķa lielums ir robežās ...

 • no 0 līdz 90 grādiem (neieskaitot)

  2. no 0 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  3. no 90 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  4. no 180 līdz 360 grādiem (neieskaitot)


28 taisnlen a trijst ra auro le u summa ir
28. ar figūrāmTaisnlenķa trijstūra šauro leņķu summa ir . . .

1. 90 grādi 2. 180 grādi 3. 100 grādi 4. 60 grādi


29 cik gr du liela ir divk r ota trijst ra le u summa
29. Cik grādu liela ir divkāršota trijstūra leņķu summa?

1. 360° 2.540°

3. 720° 4. 180°


30 kuri skait i pareizi uzrakst ti ar romie u cipariem
30. Kuri skaitļi pareizi uzrakstīti ar romiešu cipariem? summa?

1. 12 = XII 2. 16 = XIV 3. 46 = XLXI 4. 19 = XIX


ad