Uzman bu gatav bu s kam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Uzmanību – gatavību – sākam!!! PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uzmanību – gatavību – sākam!!!. 1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?. 12 11 13 14. 2.Kādi trijstūri neeksistē. Dažādmalu platleņķa trijstūris Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Vienādmalu platleņķa trijstūris Vienādmalu šaurleņķa trijstūris.

Download Presentation

Uzmanību – gatavību – sākam!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uzmanību – gatavību – sākam!!!


1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?

 • 12

 • 11

 • 13

 • 14


2.Kādi trijstūri neeksistē

 • Dažādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādsānu taisnleņķa trijstūris

 • Vienādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādmalu šaurleņķa trijstūris


3.Viena no seno latviešu attāluma mērvienībām bija vērša māviens. Cik tas ir metru:

 • 100

 • 500

 • 1000

 • 50


4. Kā senāk sauca reizināšanas tabulu:

 • Vienreiz viens

 • Divreiz divi

 • Regula

 • Šurum burums


5.Cik resnām jābūt priedēm, eglēm un bērziem, lai tie būtu dižkoki?

 • 1 metrs

 • 5 metri

 • 3 metri

 • 2 metri


6.Skaitļus, kas tiek saskaitīti, sauc par ...

 • Numuriņiem

 • Saskaitāmajiem

 • Žetoniem

 • Kāpinājumiem


7. Veselais skaitlisdalās ar 2, ja ar 2 dalās tā ... cipars.

 • Nultais

 • Pirmais

 • Pēdējais

 • Lielākais


8. Kā sauc vienādu reizinātāju reizinājumu?

 • Kvadrātsakne

 • Vienādojums

 • Kopsumma

 • Pakāpe


9.Ja leņķi ir blakusleņķi, tad tie var būt....

 • Abi plati

 • Abi šauri

 • Viens taisns, otrs šaurs

 • Viens plats, otrs šaurs


10.Ar kādu burtu apzīmē reālo skaitļu kopu?

 • R

 • W

 • T

 • Q


11. Kas nav attēlots uz 1 lata monētas?

 • Čiekurs

 • Sēne

 • Kliņģeris

 • Kuģis


12. Vienādību ar vienu vai vairākiem nezināmiem matemātikā sauc par........

1. Moduli 2. Nevienādību

3. Kvadrātsakni 4. Vienādojumu


1. 3370 2. 337

3. 3307 4. 37

13. Cik milimetru 33,7 centimetros?


14. Cik grādu lieli ir visi taisnstūra leņķi?

1. 90° 2. 45°

3. 180°

4. 65°


15. Skaitļa 4/7 apgrieztais skaitlis ir:

1. – 7/4 2. 1,25

3. 1,75 4. – 4/7


16. Mediāna ir

1. tropu vīteņaugs 2. sievietes vārds

3. matemātikas termins 4. jēdziens starptautiskajās tiesībā


17. Kuras zinātnes nozare ir stereometrija?

1. filozofijas 2. kardioloģijas

3. bioloģijas 4. ģeometrijas


18. Vienādsānu trijstūrim ir

1. Divas vienādas malas 2. Nekas nav vienāds

3. Visi leņķi vienādi 4. Visas malas vienādas


19. Kura matemātikas apakšnozare ir vistiešāk saistīta ar figūrām

1. trigonometrija 2. algebra

3. aritmētika 4. ģeometrija


20. Ar kādu burtu matemātikā apzīmē rādiusu?

1.S 2. R

3. L 4. D


21. Skaitlis, kas dalās ar 9, vienmēr dalās ar ....

1. 4 2. 2

3. 3 4. 7


22. Cik malu kvadrātam?

1. 8 2. 10

3. 5 4. 4


23. Kādus skaitļus sauc par pirmskaitļiem?

1. Dalās tikai ar 1 un sevi

2. Dalās tikai ar 2 un sevi

3. Dalās tikai ar 3 4. Dalās tikai ar sevi


24. Kas ir reizinātājs?

1. Divu sareizinātu skaitļu iznākums 2. Skaitlis, kuru reizina

3. Skaitlis, ar kuru dala 4. Skaitlis, ar kuru sareizina


25. Skaitlis O ir ...

1. naturāls skaitlis 2. vesels skaitlis 3. negatīvs skaitlis 4. pozitīvs skaitlis


26. Kurš cipars skaitlī 9517,846 apzīmē simtdaļas?

1. 5 2. 1 3. 8 4. 4


27. Atvērtā leņķa lielums ir robežās ...

 • no 0 līdz 90 grādiem (neieskaitot)

  2. no 0 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  3. no 90 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  4. no 180 līdz 360 grādiem (neieskaitot)


28. Taisnlenķa trijstūra šauro leņķu summa ir . . .

1. 90 grādi 2. 180 grādi 3. 100 grādi 4. 60 grādi


29. Cik grādu liela ir divkāršota trijstūra leņķu summa?

1. 360° 2.540°

3. 720° 4. 180°


30. Kuri skaitļi pareizi uzrakstīti ar romiešu cipariem?

1. 12 = XII 2. 16 = XIV 3. 46 = XLXI 4. 19 = XIX


 • Login