MELDCODE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

MELDCODE PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MELDCODE. DE MELDCODE VVT. MELDCODE. Doel meldcode: Kwaliteit van handelen professionals verbeteren Voorkomen of stoppen van huiselijk geweld of kindermishandeling Gebruik meldcode: tot 3x vaker ingrijpen. MELDCODE. 5 stappen: In kaart brengen van signalen kindcheck

Download Presentation

MELDCODE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MELDCODE

DE MELDCODE

VVT


MELDCODE

Doel meldcode:

Kwaliteit van handelen professionals verbeteren

Voorkomen of stoppen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Gebruik meldcode: tot 3x vaker ingrijpen


MELDCODE

 • 5 stappen:

 • In kaart brengen van signalen

 • kindcheck

 • 2. Collegiale consultatie en/of advies AMK/SHG

 • 3. Gesprek met client

 • 4. Wegen van de informatie

 • 5. Beslissen: hulp organiseren of melden


MELDCODE

Aanleiding:

Onzekerheid wat te doen met signalen Huiselijk Geweld en Kimi

(onderzoek veligheidsraad)

Meldcode geeft duidelijkheid over stappen en daarmee ondersteuning beroepskracht


MELDCODE

Meldplicht of verplichte meldcode?

Meldcode doet recht aan autonomie en verantwoordelijkheid professional

Door meldplicht (veel) meer ongegronde meldingen


MELDCODE

Inhoud wet:

Verplichting om meldcode te hanteren

Verplichting gebruik en kennis erover bevorderen en borgen

Opzet steunpunt huiselijk geweld

Samenwerking SHG en AMK


MELDCODE

Geweld:

Kindermishandeling

Ouderenmishandeling

Huiselijk geweld

Eergerelateerd geweld

Meisjesbesnijdenis (VGV)

Huwelijksdwang


MELDCODE

Sectoren:

Gezondheidszorg

(jeugd)artsen, gyneacologen, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, verloskunde/kraamzorg, tandartsen, fysiotherapeuten, gehandicaptenzorg, GGZ


MELDCODE

Onderwijs/opvang

Maatschappelijk Werk

Jeugdzorg

Rechtsorde

politie en reclassering


MELDCODE

Aanleiding:

 • In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld

 • Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld

 • In 58% van de gevallen van huiselijk geweld is er sprake van een gezinsverband, waarbij vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld

 • Ruim 100.000 kinderen per jaar worden in Nederland mishandeld


 • Bij kindermishandeling komt verwaarlozing het vaakst voor

  • Fysiek

  • Emotioneel

  • Onderwijs


MELDCODE

Per jaar zijn meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Ze voelen de spanning, horen de kreten, zien de verwondingen.

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen ernstige psychische schade op.


MELDCODE

Ouderenmishandeling:

Al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiele schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid


MELDCODE

 • Ouderenmishandeling:

 • 30% van de dementerenden

 • 5.5% van zelfstandig wonende ouderen

 • = 200.000 ouderen


MELDCODE

 • Mishandeling:

 • Ontspoorde zorg: mishandeling als gevolg van overbelasting van de mantelzorg

 • Opzettelijke mishandeling:

 • (actief of passief)


MELDCODE

 • Vormen van mishandeling:

 • lichamelijke mishandeling

 • psychische mishandeling

 • verwaarlozing

 • financiele uitbuiting

 • seksueel misbruik

 • schending van rechten


MELDCODE

 • Wie mishandelen?

 • Plegers uit huiselijke kring

 • Kinderen, partner, buren, kennissen

 • Hulpverleners

 • Verzorgenden, verpleegkundigen, geneeskundigen


MELDCODE

 • Taboe ouderenmishandeling:

 • schaamte

 • afhankelijkheid pleger

 • loyaliteit naar pleger

 • bang om contact te verliezen

 • angst voor vergelding


MELDCODE

 • Valkuilen bij het signaleren:

 • Ongeloof

 • Onbekendheid

 • Onkunde

 • Onmacht

 • Ook al begrijp je het: het is niet toelaatbaar!


MELDCODE

 • Valkuilen bij het signaleren:

 • verborgen signalen

 • gevoeligheid voor signalen

 • openstaan voor ouderenmishandeling

 • gebrek aan kennis

 • grijs gebied


MELDCODE

 • Signalen bij het slachtoffer:

 • zichtbaar letsel

 • onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor verwondingen

 • onverzorgde indruk

 • depressieve, angstige, verwarde indruk

 • geen netwerk, isolement


MELDCODE

 • Signalen bij pleger:

 • Onverschilligheid voor de ouder

 • Of juist heel erg (te) bezorgd

 • Een overbelaste indruk maken

 • Schelden in aanwezigheid zorgverlener

 • Problematiek verhullen/toedekken

 • Geen overleg willen / in het geheim opereren


MELDCODE

 • Signalen in de omgeving:

 • verdwijnen van spullen en geld

 • onverzorgde omgeving

 • niets in de koelkast hebben

 • brieven van deurwaarders, woningbouwvereniging etc.


MELDCODE

VRAGEN??


MELDCODE

Code werkt als:

Gebruikt als ondersteuning beroepskrachten

Er zorg is voor een veilig werkklimaat

Er scholing is op risicosignalering en gespreksvoering

Code en werkprocessen zijn afgestemd

Er werkafspraken zijn met ketenpartners

Acceptatie dat geen enkel instrument alle geweld voorkomt


MELDCODE

 • Aandachtsfuntionaris:

 • Vraagbaak

 • Expertise

 • Taakverdeling

 • Werkprocessen

 • Coördinatie

 • Verslaglegging, dossiervorming


 • Login