Digit lne modul cie
Download
1 / 27

Digit álne modulácie - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Digit álne modulácie. prenos v preloženom pásme. Prenos v preloženom pásme. Najčastejší dôvod použitia modulácií posun signálu do frekvenčného pásma vhodného pre prenos frekvenčný multiplex (terestriálne v ysielanie – r á dio, TV) prenos dát telefónnym prenosovým kanálom ( 300-3400H z )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digit álne modulácie' - yale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit lne modul cie

Digitálne modulácie

prenos v preloženom pásme


Prenos v preloženom pásme

 • Najčastejší dôvod použitia modulácií

 • posun signálu do frekvenčného pásma vhodného pre prenos

 • frekvenčný multiplex (terestriálne vysielanie – rádio, TV)

 • prenos dát telefónnym prenosovým kanálom (300-3400Hz)

 • Modulácie

 • analógové – modulačný signál analógový

 • digitálne – modulačný signál digitálny (unipolárny, polárny)

 • nosný signál (carrier) – vždy analógový, najčastejšie harmonický:


Prenos v preloženom pásme

 • Digitálne modulácie

 • Amplitúdová (ASK – Amplitude Shift Keying)

 • Frekvenčná (FSK – Frequency Shift Keying)

 • Fázová (PSK – Phase Shift Keying)

PSK

ASK

FSK


Amplitúdová modulácia

Amplitúdová:

špeciálny prípad ASK (OOK – on off keying)


Amplitúdová modulácia

Amplitúdová modulácia - ASK

FN=5kHz


Amplitúdová modulácia

 • 1. spôsob demodulácie:

 • synchrónna (koherentná) demodulácia (vyžaduje sa synchronizácia s nosnou)


Amplitúdová modulácia

 • 2. spôsob demodulácie:

 • obálková (nekoherentná) demodulácia

 • signál sa dvojcestne usmerní a vyhladí

 • Vlastnosti ASK

 • jednoduchá realizácia modulátora aj demodulátora

 • nízka odolnosť voči rušeniu (aditívny šum) – je citlivá na zmeny zmeny amplitúdových pomerov počas prenosu

 • potrebný vysoký prenášaný výkon

 • modifikácie smerujúca k zúženiu potrebného pren. pásma – potlačenie nosnej, jedno postranné pásmo (SSB)Frekvenčná modulácia - FSK

F1=4kHz

F0=8kHz


Frekvenčná modulácia

1. spôsob realizácie

problém – zmena fázy nie je plynulá, čo ma za následok širšie fr. spektrum


Frekvenčná modulácia

2. spôsob realizácie - CP FSK (Continous Phase ...)

Demodulácia


Frekvenčná modulácia

 • Minimum Shift Keying – MSK

 • výrazné potlačenie bočných zložiek frekvenčného spektra signálu FSK

 • odstraňujú sa nespojitosti v časovom priebehu modulovaného sig.

 • k zmenám nosných frekvencií f1 a f2 (a teda aj k zmenám bitov) dochádza v okamžiku, kedy nosný signál prechádza nulou

 • podmienka: bitová perióda modulačného signálu Tb musí byť rovná celistvému násobku polovíc periód T1 a T2 (periódy nosných frekvencií),

 • a platí:

 • Hodnoty F1 a F2 sú v tomto prípade odvodené od modulačnej rýchlosti.


Frekvenčná modulácia

MSK: F1=60kHz, F2=80kHz

FSK: F1=70kHz, F2=90kHz

Vp=40kbps


Frekvenčná modulácia

 • Vlastnosti FSK:

 • modulácia s konštantnou amplitúdou, necitlivá na zmeny amplitúdy

 • nižšia efektivita využitia prenosového pásma ako u ASK, resp. PSK

 • vyššie uvedené neplatí pre MSK

 • existuje ešte tzv. úzkopásmová FM (index modulácie ΔF/f < 1)

  • ΔF=F2-F1/2 – frekvenčný zdvih (max. rozladenie nosnej frekvencie)

  • f – frekv. modulačného sig. (f0=1/2vm)

 • vyššia chybovosť ako u PSK0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1

1

0

Fázová modulácia


Fázová modulácia 0 1 1

V spektre je pomerne dobre potlačená nosná


Fázová modulácia 0 1 1

Diferenčná fázová modulácia


Fázová modulácia 0 1 1

Diferenčná fázová modulácia

(možná realizácia)


Viacstavové 0 1 1 modulácie

Koncepcia signálového priestoru nad bázovými funkciami cos a sin


Viacstavové 0 1 1 modulácie

4-PSK


Viacstavové 0 1 1 modulácie

Grayov kód a 8PSK

zmena 3 bitov


QAM – kvadratúrna amplitúdová modulácia 0 1 1

 • využíva 2 nosné signály fázovo posunuté o pi/2 (sin a cos)

 • prenos v tom istom pásme, 2x vyššia efektivita využitia pren. pásma


QAM 0 1 1

4-QAM – realizácia (QPSK)

polárny signál

1 0 1


16-QAM 0 1 1ad