3. Vélemények a családról, a család védő funkciója
Download
1 / 43

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója. Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Kass János: Az Isten tenyerén. Módszertan. A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3. Vélemények a családról, a család védő funkciója' - yakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanárApor Vilmos Katolikus Főiskola

Kass János: Az Isten tenyerén


M dszertan

Módszertan

A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett

Hungarostudy 1988: 20.902 személy

Hungarostudy 1995: 12.463 személy

Hungarostudy 2002: 12.640 személy

Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések


M dszerek

Módszerek

Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés)

Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők

12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú

A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték


Hungarostudy 2002 felm r s k rd vei
Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei

Pszichoszociális faktorok:

·      megbirkózás

·      társas támogatás

·      ellenségesség

·      társadalmi tőke

·      reménytelenség

.      impulzivitás

·      elégedettség

·      életcélok

· vallásosság

Társadalmi-gazdasági jellemzők

·      demográfiai jellemzők

·viszonylagoslemaradás

mutatói

Életminőség és egészségi indikátorok:

. WHO életminőség kérdőív

. egészségi állapot jellemzői

Mentális egészség mutatói:

·    Beck Depresszió Skála,

·   Szorongás skála

Vitális kimerültség

Életmód és stressz:

·   dohányzás

·   alkohol

·   drog

·  munka, kapcsolati stressz     

· életesemények, szükségletek


A jó párkapcsolatban élők

 • Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa?

 • Problémáikat közösen szokták megoldani?

 • Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket?

„3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben

a nők

a férfiak


Önhatékonyság

Az élet értelme


Ellenségesség

Együttműködés


Probléma orientált megbirkózás

Érzelem orientált megbirkózás


WHO életminőség

SRH Egészségi állapot önbecsléseA magyarság családbarát

87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke.(Pongrácz Tiborné)


Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak

Pongrácz Tiborné www.dmrek.huNem értenek egyet azzal, hogy a házasság elavult intézmény

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Nincs semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarnának kötni

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Ha egy nő gyermeket szeretne de az apával nem kíván tartós kapcsolatot, akkor ez elfogadható igény

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Az ember tökéletesen elégedett lehet, ha jó apának, vagy jó anyának érzi magát

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára a család és a gyermekek fontosabbak

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleségé, hogy ellássa az otthoni feladatokat

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Nem jó, ha a férj marad otthon és neveli a gyermekeket és a feleség keresi a pénzt

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke és a feleség keresi a pénzt

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Gyermekv llal s
Gyermekvállalás: és a feleség keresi a pénzt

Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni!

Mit jelent ez a mai magyar társadalomban?

 • Nem akar gyereket 2 %

 • Egy gyereket szeretne 13 %

 • Két gyereket szeretne 61 %

 • Három gyereket szeretne 20 %

 • Több gyereket szeretne 4 %


Hol sz letnek meg kev sb a k v nt gyermekek
Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek? és a feleség keresi a pénzt

 • A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek!

 • Miért?A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el,

 • nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség


A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között:


Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)


Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nők körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)


K v nt gyermekek sz ma a vall sgyakorl s f ggv ny ben 41 ves korig
Kívánt gyermekek száma a vallásgyakorlás függvényében, 41 éves korig

Gyermekv llal s s eg szs gi llapot
Gyermekvállalás és egészségi állapot: nők között

 • Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban

 • Nőknél negatív kapcsolatban

 • A gyermek vállalás ára ma:

 • A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól

 • ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség


Gyermekv llal s pszichol giai h tt rt nyez i l p senk nti regresszi elemz s szerint
Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint:

 • Legfontosabb:

 • Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb

 • összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből

 • Hány gyereket szeretne? További 9 %

 • Vallás fontossága

 • Szomszédtól várható támogatás

 • Kooperativitás

 • Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív


Gyermekv llal s szoci lis h tt rt nyez i
Gyermekvállalás szociális háttértényezői: lépésenkénti regresszió elemzés szerint:

Nőknél az anya, férfiaknál az apa iskolai végzettsége a legfontosabb negatív tényező, iskolázottság is- idősebb korban vállalnak gyereket

Férfiaknál a saját anyagi helyzet pozitív

Nőknél a család anyagi helyzete pozitív

Az anyagi helyzet további jellemzői negatívak, pl. gépkocsi tulajdon


A gyermekszám és a lépésenkénti regresszió elemzés szerint:z egészségi állapot parciális korrelációs együtthatói (a 45 évesnél fiatalabbak, életkor és iskolázottság szerint korrigálva.)

Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak

(N=2864) (N=2546)

Munkaképesség -.0519 p=.003 NS

Relatív egészség NS .0339 p=.041

Életminőség (WHO) -.0438 p=.009 NS

Kompetencia NS .0557 p=.002

Szorongás (HAS) .0410 p=.014 .0369 p=031

Partnerre számíthat .2836 p=.000 .3467 p=.000

Társas támogatás .1099 p=.000 .1143 p=.000

Vallásgyakorlás NS .0347 p=038

Vallás fontossága .0352 p=.029 .0521 p=.004

Cigány nemzetiségű .1456 p=.000 .2041 p=.000

Napi cigarettaszám NS .0377 p=027

Kívánt gyerekszám .3662 p=000 .3303 p=.000


A gyermekszám és a társadalmi-gazdasági mutatók parciális korrelációs együtthatói a(45 évesnél fiatalabb magyar népesség körében, életkor szerint korrigálva.)

Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak

(N=2864) (N=2546)

Végzettség -.2784 p=.000 -.1523 p=.000

Apa végzettsé -.2075 p=.000 -.1425 p=.000

Anya végzettsége -.2357 p=.000 -.1352 p=.000

Saját jövedelem -.1117 p=.000 -.2357 p=.000

Családi jövedelem -.0602 p=.002 -.0563 p=.007

Gépkocsi tulajdon -.0807 p=.000 -.0648 p=.001

Relatív anyagi helyzet -.0767 P=.000 -.0847 p=.000

Munkahelyi biztonság -.1747 p=.000 NS

Rossz főnök -. 0875 NS

Munkahelyi kontroll -.1960 p=.000 NS


Alapvet probl ma a csal dok a gyermeket akar k kiszolg ltatotts ga
Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága

 • Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok

 • Egzisztenciális bizonytalanság

 • Iskolázott nők hátrányos helyzete

 • Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban


Alapvet a teljes tm ny szempontj b l nem sz ks ges k t tts gek minimaliz l sa
Alapvető, a teljesítmény szempontjából nem szükséges kötöttségek minimalizálása

A jól-lét kritériuma a kontroll élmény

A munkaidő rugalmassága – az EU-ban nálunk legalacsonyabb (12 %) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be munka idejüket, Svédországban 58 %.

Röghöz kötöttség minimalizálása- heti egy napnál több telemunka- nálunk a legalacsonyabb, Hollandiában a leggyakoribb

Kiszabadulás a fizikai tér fogságából – a szabadság új értelmezése és korlátai
ad