3. Vélemények a családról, a család védő funkciója - PowerPoint PPT Presentation

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója
Download
1 / 43

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója. Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Kass János: Az Isten tenyerén. Módszertan. A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

3. Vélemények a családról, a család védő funkciója

Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanárApor Vilmos Katolikus Főiskola

Kass János: Az Isten tenyerén


M dszertan

Módszertan

A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett

Hungarostudy 1988: 20.902 személy

Hungarostudy 1995: 12.463 személy

Hungarostudy 2002: 12.640 személy

Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések


M dszerek

Módszerek

Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés)

Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők

12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú

A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték


Hungarostudy 2002 felm r s k rd vei

Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei

Pszichoszociális faktorok:

·      megbirkózás

·      társas támogatás

·      ellenségesség

·      társadalmi tőke

·      reménytelenség

.      impulzivitás

·      elégedettség

·      életcélok

· vallásosság

Társadalmi-gazdasági jellemzők

·      demográfiai jellemzők

·viszonylagoslemaradás

mutatói

Életminőség és egészségi indikátorok:

. WHO életminőség kérdőív

. egészségi állapot jellemzői

Mentális egészség mutatói:

·    Beck Depresszió Skála,

·   Szorongás skála

Vitális kimerültség

Életmód és stressz:

·   dohányzás

·   alkohol

·   drog

·  munka, kapcsolati stressz     

· életesemények, szükségletek


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A jó párkapcsolatban élők

 • Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa?

 • Problémáikat közösen szokták megoldani?

 • Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket?

„3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A partnertől kapott támogatás

]


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben

a nők

a férfiak


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Önhatékonyság

Az élet értelme


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Ellenségesség

Együttműködés


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Probléma orientált megbirkózás

Érzelem orientált megbirkózás


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

WHO életminőség

SRH Egészségi állapot önbecslése


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Szociális bizalmatlanság

Irigység


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A magyarság családbarát

87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke.(Pongrácz Tiborné)


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A gyermekeseknek jobb az életben


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Nem értenek egyet azzal, hogy a házasság elavult intézmény

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Nincs semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarnának kötni

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Ha egy nő gyermeket szeretne de az apával nem kíván tartós kapcsolatot, akkor ez elfogadható igény

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Az ember tökéletesen elégedett lehet, ha jó apának, vagy jó anyának érzi magát

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára a család és a gyermekek fontosabbak

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleségé, hogy ellássa az otthoni feladatokat

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Nem jó, ha a férj marad otthon és neveli a gyermekeket és a feleség keresi a pénzt

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke

Pongrácz Tiborné www.dmrek.hu


Gyermekv llal s

Gyermekvállalás:

Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni!

Mit jelent ez a mai magyar társadalomban?

 • Nem akar gyereket 2 %

 • Egy gyereket szeretne 13 %

 • Két gyereket szeretne 61 %

 • Három gyereket szeretne 20 %

 • Több gyereket szeretne 4 %


Hol sz letnek meg kev sb a k v nt gyermekek

Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek?

 • A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek!

 • Miért?A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el,

 • nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között:


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb férfiak körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Tervezett és tényleges gyerekek számának különbsége a 42 évesnél fiatalabb nők körében, végzettség szerint(tanulók nélkül)


K v nt gyermekek sz ma a vall sgyakorl s f ggv ny ben 41 ves korig

Kívánt gyermekek száma a vallásgyakorlás függvényében, 41 éves korig


K v nt gyermekek sz ma a vall soss g f ggv ny ben 41 ves korig

Kívánt gyermekek száma a vallásosság függvényében, 41 éves korig


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A tényleges és kívánt gyermekszám a tejes 45 évnél fiatalabb népességben (n=5597)


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A tényleges és kívánt gyerekszám 45 évnél fiatalabb nők között (n=2949)


Gyermekv llal s s eg szs gi llapot

Gyermekvállalás és egészségi állapot:

 • Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban

 • Nőknél negatív kapcsolatban

 • A gyermek vállalás ára ma:

 • A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól

 • ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség


Gyermekv llal s pszichol giai h tt rt nyez i l p senk nti regresszi elemz s szerint

Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint:

 • Legfontosabb:

 • Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb

 • összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből

 • Hány gyereket szeretne? További 9 %

 • Vallás fontossága

 • Szomszédtól várható támogatás

 • Kooperativitás

 • Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív


Gyermekv llal s szoci lis h tt rt nyez i

Gyermekvállalás szociális háttértényezői:

Nőknél az anya, férfiaknál az apa iskolai végzettsége a legfontosabb negatív tényező, iskolázottság is- idősebb korban vállalnak gyereket

Férfiaknál a saját anyagi helyzet pozitív

Nőknél a család anyagi helyzete pozitív

Az anyagi helyzet további jellemzői negatívak, pl. gépkocsi tulajdon


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A gyermekszám és az egészségi állapot parciális korrelációs együtthatói (a 45 évesnél fiatalabbak, életkor és iskolázottság szerint korrigálva.)

Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak

(N=2864) (N=2546)

Munkaképesség -.0519 p=.003 NS

Relatív egészség NS .0339 p=.041

Életminőség (WHO) -.0438 p=.009 NS

Kompetencia NS .0557 p=.002

Szorongás (HAS) .0410 p=.014 .0369 p=031

Partnerre számíthat .2836 p=.000 .3467 p=.000

Társas támogatás .1099 p=.000 .1143 p=.000

Vallásgyakorlás NS .0347 p=038

Vallás fontossága .0352 p=.029 .0521 p=.004

Cigány nemzetiségű .1456 p=.000 .2041 p=.000

Napi cigarettaszám NS .0377 p=027

Kívánt gyerekszám .3662 p=000 .3303 p=.000


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A gyermekszám és a társadalmi-gazdasági mutatók parciális korrelációs együtthatói a(45 évesnél fiatalabb magyar népesség körében, életkor szerint korrigálva.)

Gyerekszám nők Gyerekszám férfiak

(N=2864) (N=2546)

Végzettség -.2784 p=.000 -.1523 p=.000

Apa végzettsé -.2075 p=.000 -.1425 p=.000

Anya végzettsége -.2357 p=.000 -.1352 p=.000

Saját jövedelem -.1117 p=.000 -.2357 p=.000

Családi jövedelem -.0602 p=.002 -.0563 p=.007

Gépkocsi tulajdon -.0807 p=.000 -.0648 p=.001

Relatív anyagi helyzet -.0767 P=.000 -.0847 p=.000

Munkahelyi biztonság -.1747 p=.000 NS

Rossz főnök -. 0875 NS

Munkahelyi kontroll -.1960 p=.000 NS


Alapvet probl ma a csal dok a gyermeket akar k kiszolg ltatotts ga

Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága

 • Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok

 • Egzisztenciális bizonytalanság

 • Iskolázott nők hátrányos helyzete

 • Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban


Alapvet a teljes tm ny szempontj b l nem sz ks ges k t tts gek minimaliz l sa

Alapvető, a teljesítmény szempontjából nem szükséges kötöttségek minimalizálása

A jól-lét kritériuma a kontroll élmény

A munkaidő rugalmassága – az EU-ban nálunk legalacsonyabb (12 %) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be munka idejüket, Svédországban 58 %.

Röghöz kötöttség minimalizálása- heti egy napnál több telemunka- nálunk a legalacsonyabb, Hollandiában a leggyakoribb

Kiszabadulás a fizikai tér fogságából – a szabadság új értelmezése és korlátai


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

A munkaidő kezdésének és befejezésének flexibilitása %


3 v lem nyek a csal dr l a csal d v d funkci ja

Otthon végzett táv-munka a foglalkoztatottak %-ában


 • Login