STRUKTURA TVARI - PowerPoint PPT Presentation

STRUKTURA TVARI
Download
1 / 24

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STRUKTURA TVARI. MODELI ATOMA. Demokrit: atomos, grč. nedjeljiv. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012. Thompsonov model atoma: “kolač s grožđicama (puding sa šljivama)” - nakon otkrića elektrona - elektroni su u atomu raspoređeni kao grožđice u pudingu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

STRUKTURA TVARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Struktura tvari

STRUKTURA TVARI


Struktura tvari

MODELI ATOMA

Demokrit: atomos, grč. nedjeljiv

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Thompsonov model atoma: “kolač s grožđicama (puding sa šljivama)”

- nakon otkrića elektrona

- elektroni su u atomu raspoređeni kao grožđice u pudingu


Struktura tvari

MODELI ATOMA

Hantaro Nagaoka - koncept “planetnog sustava”

- nakon otkrića jezgre (Rutherford)

- elektroni kruže oko jezgre kao planeti oko Sunca

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

MODELI ATOMA

 • Rutherfordov model atoma: elektroni kruže oko jezgre

 • objasnio raspršenje alfa čestica, ali ne atomske spektre

e

e

e

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

e

e


Struktura tvari

MODELI ATOMA

Bohrov model atoma: elektroni u stacionarnim putanjama

- objasnio nastanak atomskog spektra

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

BOHROV MODEL ATOMA

Zašto elektron kruži oko jezgre?

Zašto elektron ne padne na jezgru?

 • Bohrovi postulati (1913.)

 • Elektroni kruže oko jezgre po putanjama kvantiziranih energija

 • Atom emitira (apsorbira) zračenje samo pri prijelazu elektrona iz jedne

 • stacionarne putanje u drugu

 • 3. Dopuštene su one putanje za koje vrijedi

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

BOHROVI POSTULATI

glavni kvantni broj

orbitalni moment

količine gibanja elektrona

reducirana Planckova

konstanta

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Brzina elektrona u n-toj putanji

Radijus n-te putanje elektrona

Masa elektrona


Struktura tvari

RADIJUS PUTANJE ELEKTRONA

Uzrok kruženja elektrona – centripetalna sila - Coulombova sila

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

RADIJUS PUTANJE ELEKTRONA

Za prvu putanju n = 1


Struktura tvari

BRZINA ELEKTRONA

RADIJUS PUTANJE ELEKTRONA

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

BRZINA

ELEKTRONA

Za prvu putanju n = 1


Struktura tvari

ENERGIJA ELEKTRONA

KINETIČKA

ENERGIJA

ELEKTRONA

POTENCIJALNA

ENERGIJA

ELEKTRONA

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Za prvu putanju n = 1


Struktura tvari

ENERGIJA ELEKTRONA

E/ eV

0

n = 4

-0,85

n = 3

-1,5

Za prvu putanju n = 1

n = 2

-3,4

n = 2

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

n = 3

n = 4

n = 1

-13,6

itd


Struktura tvari

ENERGETSKE RAZINE ATOMA VODIIKA

E/ eV

Slobodna stanja elektrona

n = 4

-0,85

n = 3

-1,5

Pobuđena stanja

n = 2

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

-3,4

Vezana stanja elektrona

n = 1

Osnovno stanje

-13,6


Struktura tvari

Objašnjenje linijskih atomskih spektara

Atom emitira (apsorbira) zračenje samo pri prijelazu elektrona iz jedne stacionarne putanje u drugu

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Kvant svjetlosti (fotona) Razlika energija prijelaza


Struktura tvari

SERIJE ELEKTRONSKiH PRIJELAZA VODIKOVA ATOMA

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

SERIJE ELEKTRONSKiH PRIJELAZA VODIKOVA ATOMA

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

Balmerova serija VODIKOVA ATOMA

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Hd

Hg

Hb

Ha


Struktura tvari

Emisijski spektar

Emisijska linija

H

Fe

l

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Apsorpcijska linija

Apsorpcijski spektar

l


Struktura tvari

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

Spektar Sunca


Struktura tvari

KVANTNI BROJEVI

GLAVNI

ORBITALNI

MAGNETNI

SPINSKI

redni broj elektronske ljuske

određuje energiju elektrona

kvantizira orbitalni moment količine gibanja elektrona

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

kvantizira magnetni moment količine gibanja elektrona

za elektron može iznositi +1/2 ili -1/2


Struktura tvari

KVANTNI BROJEVI

K, L, M, N...

s,p,d,f,...

GLAVNI

ORBITALNI

MAGNETNI

SPINSKI

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

PAULIJEV PRINCIP ISKLJUČENJA

Dva elektrona istog atoma ne mogu imati jednaka

sva 4 kvantna broja.

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA (POPUNJENOST ELEKTRONSKIH LJUSKI)

1s1

1s2

1s22s1

1s22s2

1s22s22p1

1s22s22p2

1s22s22p3

1s22s22p4

1s22s22p5

1s22s22p6

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012

itd


Struktura tvari

KLMN

4. Perioda1s 2s 2p3s 3p3d 4s

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


Struktura tvari

KLMNOP Q

Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012


 • Login