Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon - PowerPoint PPT Presentation

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon
Download
1 / 28

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon. Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 – 2013 Stein Stugu. Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert år, i 1000 kr.). Er det bare i privat sektor det lønner seg å stå lenge i arbeid?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

 • Innledning

 • Forsvar offentlig pensjon

 • Oslo 12/2 2013

 • Stein Stugu


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, fdt 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert r, i 1000 kr.)


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

 • Er det bare i privat sektor det lnner seg st lenge i arbeid?

 • Tak p opptjening er vedtatt av regjeringa

 • AFP gir trygghet som er byttet mot marginal mulighet for hyere opptjening (hvis hy lnn og langt arbeidsliv)


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Eksempel:

Pensjon fra 67 r. Avgang ved 64 r. 40 r inntekt fr avgangsalder, gjennomsnittslnn 90 % av sluttlnn. 35 r i offentlig tjenestepensjon. Fdselsr 1986. Med virkning av levealdersjustering og indeksering.

Offentlig pensjon: 66 % av sluttlnn + 0,25 G. Levealdersjustert.

Offentlig tjenestepensjon, ca. 55 %, KA ca. 48 % av inntekt (med inntekt over niv for garantipensjon)


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Eksempel:

Pensjon fra 67 r. Avgang ved 67 r. 43 r inntekt fr avgangsalder, gjennomsnittslnn 90 % av sluttlnn. 35 r i offentlig tjenestepensjon. Fdselsr 1986. Med virkning av levealdersjustering og indeksering.

Offentlig pensjon: 66 % av sluttlnn + 0,25 G. Levealdersjustert

Offentlig tjenestepensjon, ca. 55 %, KA ca. 57 % av inntekt (med inntekt over niv for garantipensjon)


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Pensjon etter 67 r i % av inntekt ved forskjellig avgangsalder. Prinsippskisse


Forsvar offentlig afp

Forsvar offentlig AFP

 • Noen hovedpoeng (kan ikke gjentas for ofte):

 • Gir trygghet

 • Du fr en anstendig pensjon ogs hvis du ikke orker arbeide til du er 67

 • Du rrer ikke pensjonsopptjening i folketrygden fr du er 67

 • Arbeidsgiver fr incentiver (det lnner seg) til holde folk i arbeid etter fylte 62


Ny privat afp forskjell livet ut

Ny privat AFP forskjell livet ut

Avgang 67 med AFP

Avgang 67 uten AFP

Avgang 62 med AFP

Avgang 62 uten AFP

Avgang 62 Avgang 67


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Andelen yrkesaktive 6266-ringer* som sluttet i arbeid i lpet av en 12-mneders periode, etter sektor. Tall ved utgangen av andre kvartal hvert r.

* Alder ved utlpet av perioden (NAV)


Hvem venter med ta ut pensjon

Hvem venter med ta ut pensjon?

 • Antall med privat afp som venter er ca. 3 000 ikke veldig mange

 • Om vi sammenligner utdanningsgrupper, finner vi at andelen som fortsetter i arbeid, har kt mest blant personer som bare har grunnskoleutdanning (Arbeid og velferd 1-2013)

 • Flere kvinner enn menn tar ut delpensjon

 • kt pensjoneringsalder i industri og anlegg

  • Men ingen data om hvor mange som p individuelt grunnlag har mistet afp


Ikke alle kan g av tidlig

Ikke alle kan g av tidlig

 • Tar du ut pensjon fr 67 r skal pensjon ved 67 r minst vre p niv med minstepensjon (n ca. 162 615 for enslige, 2G = 164 244)

 • Det livsvarige AFP-tillegget kan regnes med

 • Forutsetter rundt 310 000 i ret i 40 r

 • Rundt 380 000 hvis du ikke har rett til AFP


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Grafen viser hvor stor prosent medlemmene i Private barnehagers Landsforbund,som er fdt fra 1949 til 1959,med mulighet til ta ut AFP fra ulike aldere fra 62 til 67 r.


Rett til bli minstepensjonist

Rett til bli minstepensjonist?

 • Selv om du kan g av, risikerer du at pensjonen blir veldig lav

 • I praksis vil mange mtte arbeide flere r etter at de har ftt rett til g av hvis de ikke skal bli minstepensjonister

 • Du skal ikke bare ha rett til pensjon, men ogs en anstendig pensjon, sml. LOs gamle krav om pensjon p 66 % av lnn


Nho og regjeringas innl sningseffekter

NHO og regjeringas innlsningseffekter

 • Konsekvens av valg i styring av privat AFP

 • Samordningsfradrag vedtatt av Regjering og Storting

 • Kan fjernes nr som helst

 • Har i prinsippet ingenting med utforming av offentlig tjenestepensjon gjre problemstillingene er de samme selv om en gr over til en pslagsordning

 • To hovedeffekter:

  • Rett til privat AFP skjerpet, offentlig ansettelse gir ikke opptjening

  • Har du rett til AFP samordnes deler av (hele) oppsatt rett bort


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

 • Reglene for privat AFP kraftig skjerpet:

 • for rskullene 1944 til 1951 kreves at vedkommende ved fylte 62 r har vrt arbeidstaker i bedrift omfattet av AFP i minst 3 av de siste 5 rene

 • fdt i 1952 kreves at en har vrt omfattet minst 4 av de siste 6 rene

 • fdt i 1953 minst 5 av de siste 7 rene

 • fdt i 1954 minst 6 av de siste 8 rene

 • fdt i 1955 og senere minst 7 av de siste 9 rene

 • Rett til offentlig AFP gir ikke opptjening og godkjennes ikke!

 • Bedriften kan kjpe retten (ved privatisering) kostnad 6-800 000 pr ansatt som blir berrt


Eksempel 40 r i spk 3 r privat f dt 1953 f r stortinget ga tilbake 85

Eksempel, 40 r i Spk, 3 r privat, fdt 1953 fr Stortinget ga tilbake 85 %


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Pensjon fra Spk. 30 r i Spk, 40 yrkesaktive r. Prinsippskisse, fr Stortinget ga tilbake 85 %. Fdt 1953.

Rd linje hyere enn bl, ingen utbetaling fra Spk etter samordning med privat AFP. Utbetaling, mellomlegget mellom bl og rd hvis bl hyere enn rd.

Pensjon

Lnn


Dagens regler

Dagens regler

 • Fdt 1953 eller tidligere, 85 % av samordningsbortfallet mellom oppsatt rett og privat AFP kompenseres

 • Fases ut samtidig med overgang til allersopptjening

 • penbar innlsningseffekt som i prinsippet er uanhengig av viderefring av dagens offentlige tjenestepensjon


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Prinsipper oppsatt rett sammenliknet med fripolise. Du fr med mer fra OffTP enn fra privat YP(i tillegg kommer regulering av pensjon etter utbetaling)


Oppsatt rett vs fripolise uttak fra 67 r

Oppsatt rett vs. fripolise, uttak fra 67 r

 • Forutsetninger (hentet fra endring av pensjon, privat bedrift):

  • Oppsatt rett, 3,3 % opp i ret

  • Fripolise, 1,5 % opp i ret


Offentlig tjenestepensjon og tilpasning til alle rsreglene

Offentlig tjenestepensjon og tilpasning til allersreglene

 • Viktige sprsml:

  • Grunnlovsvern

  • Samordningsfordeler

  • Hvordan beregne forholdstall og deletall


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Beregninger: Jan Mnnesland


Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Tap ved overgang fra levealdersjustering ved forholdstall til delingstall. Avgang 67 r, etter rskull. % i forhold til niv med forholdstall


Endret skatt

Endret skatt


N r uf r uf res alderpensjon

Nr ufr? Ufres alderpensjon

Andel ufrepensjonister etter alder, NAV 31/10 2012 (3.kvartal)


Opptjening til ny alderspensjon alle rsregelen

Opptjening til ny alderspensjon - allersregelen

 • Regjeringen (prop 130 L, side 151):

 • Dersom ufre skulle tjent opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell fram til fylte 67 r, ville utgiftene til alderspensjon bli betydelig hyere enn i dag. For at utgiftene til alderspensjon til personer som har mottatt ufretrygd skal vre om lag som ved en viderefring av dagens opptjeningsmodell, m opptjeningen stanse ved om lag 65 r.

 • Men foreslr likevel opptjening i ny alderspensjon til 62 r


Overgang til alderspensjon ved 70 r

Overgang til alderspensjon ved 70 r

 • Ufrepensjon G-reguleres alderspensjon G 0,75 %

 • Utsetter overgang til levealdersjustert alderspensjon dvs. at ufrepensjon er hyere

  • Er det rimelig at ufre har hyere pensjon?

  • Men er levealdersjusteringen rimelig?


 • Login