การค้นหาค่า Impact Factor ของวารสาร ในฐานข้อมูล ISI - PowerPoint PPT Presentation

Impact factor isi
Download
1 / 14

  • 56 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การค้นหาค่า Impact Factor ของวารสาร ในฐานข้อมูล ISI.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การค้นหาค่า Impact Factor ของวารสาร ในฐานข้อมูล ISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Impact factor isi

การค้นหาค่าImpact Factorของวารสาร ในฐานข้อมูลISI

วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในวงวิชาการจะปรากฎชื่อวารสารในฐานข้อมูลISIซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานในการประเมินคุณภาพบทความจากผลงานวิจัย หากท่านต้องการสืบค้นเพื่อนำมาใช้อ้างอิงก็สามารถเข้าไปสืบค้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด วิธีการค้นหามี 10 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


Impact factor isi

เข้าฐานข้อมูลวารสาร ISI โดยพิมพ์ http://isi1.isiknowledge.com/

ที่ Address ของ Internet Explorer


Impact factor isi

จากนั้นให้Clickที่หัวข้อ Journal Citation Reports


Impact factor isi

เลือกวิธีการสืบค้น

เลือกใช้ประเภทฐานข้อมูลและปีค.ศ.

ทำการเลือกฐานข้อมูล ปีค.ศ. และวิธีการสืบค้น

ซึ่งหากต้องการสืบค้นตามกลุ่มของวารสารให้

เลือก Subject Category

แล้วกดปุ่ม SUBMIT


Impact factor isi

เลือกSubject Categoryที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม SUBMIT


Impact factor isi

หน้าจอจะแสดงวารสารทั้งหมดในCategory

เช่นVIROLOGYที่เลือกไว้

ค่า Impact Factorของวารสาร


Impact factor isi

หากเลือกวิธีสืบค้นแบบ Search for Specific Journal

จะให้ใส่ชื่อวารสาร แล้วกด Enter หรือ click ปุ่ม SEARCH


Impact factor isi

แสดงข้อมูลวารสารJournal of Clinical Virology

ที่ต้องการ


Impact factor isi

สั่งพิมพ์หน้าจอนี้ โดย Click เลือกคำสั่งที่เมนูบาร์

ด้านบนของ Internet Explorer ที่ File / Print


Impact factor isi

หากไม่แน่ใจในการสะกดชื่อวารสาร สามารถดูรายชื่อวารสาร

ทั้งหมดในฐานข้อมูลวารสาร ISI ได้ โดย Click บน

View list of Full Journal Titles


Impact factor isi

เมื่อหน้าจอแสดงรายชื่อวารสารทั้งหมดแล้ว

สามารถค้นหาคำที่ต้องการได้โดยClickที่เมนูบาร์ด้านบน

ของInternetExplorerที่Edit / Find


Impact factor isi

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาแล้วClickที่ปุ่มFind Nextก็จะหา

ชื่อวารสารที่มีคำที่ต้องการนี้ไปเรื่อย ๆ จนพบวารสารที่ต้องการ

จากนั้นใช้เมาส์ลากบนชื่อวารสารให้เป็นแถบสีทั้งหมด แล้วกด

ปุ่มCtrl + Cเพื่อCopyแล้วClickที่ปุ่มBACKของ

Internet Explorerเพื่อกลับไปสืบค้นต่อ


Impact factor isi

วางเมาส์ในช่องค้นหาแล้วกดปุ่มCtrl + V

เพื่อPasteแล้วกดEnterหรือClick

ปุ่มSearchเพื่อสืบค้นค่า

Impact Factorของวารสารต่อไป


Impact factor isi

จัดทำโดย

สายงานประเมินผลและเผยแพร่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัยสำนักบริหารวิชาการ


  • Login